Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Самостійні частини мови

Числівник

Програма 3

Картка № 1

I. Продовжте речення: «Числівник — це частина мови, яка виражає...».

1. ...дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

2. ...назву предмета і відповідає на питання хто? що?

3. ...число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?

4. ...ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? чиї?

5. ...предмети, ознаки, але не називає їх.

II. Зазначте, у якому рядку всі числівники є кількісними.

1. Перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий.

2. Десять, одна десята, десятеро, сорок один, сто двадцять.

3. Одинадцятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий.

4. Тридцять перший, сороковий, п’ятдесят четвертий, двадцять восьмий, тридцятий.

5. Двохсотий, трьохсотий, трьохтисячний, п’ятимільярдний, чотирьохсотий.

III. З’ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

Один баранець пасе тисячу овець (Народна творчість).

1. Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, означає ціле число, ужито у знахідному відмінку, у реченні разом з іменником — додаток.

2. Тисячу — числівник, початкова форма — тисячний, складений, порядковий, ужито у знахідному відмінку, у реченні — обставина.

3. Тисячу— числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, збірний, ужито у знахідному відмінку, у реченні — обставина.

4. Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, складений, кількісний, дробовий, ужито у знахідному відмінку, у реченні — обставина.

5. Тисячу— числівник, початкова форма — тисяча, простий, порядковий, ужито у місцевому відмінку, у реченні — обставина.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники відмінюються за одним зразком.

1. Сімнадцять, п’ять, двадцять, шість, сорок.

2. Двісті, сімсот, п’ятсот, дев’ятсот, триста.

3. Сто, сорок, дев’яносто.

4. Два, три, чотири, семеро, чотирнадцять.

5. Одинадцять, тринадцять, двадцять, вісім, дев’ятнадцять.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками (за будовою).

1. Сімдесят, шістнадцять, тридцять, п’ятсот.

2. Тридцять один, одна друга, сорок вісім, триста два.

3. Два, семеро, сорок, тисяча.

4. Дев’ятнадцять, двадцять, три, сорок вісім, сто два.

А. Усі числівники прості,

Б. Усі числівники складні.

В. Усі числівники складені,

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці числівник дев’яносто у родовому відмінку.

                             

Картка № 2

I. Укажіть рядок, у якому всі слова — числівники.

1. Обидва, семеро, вісімдесят шість, одна третя, потроїти.

2. Три, тринадцятий, трійка, тридцять п’ять, одна ціла і сім десятих.

3. П’ять, двадцять третій, тридцятеро, удвоє, півтораста.

4. Двоє, двадцятий, двадцятитисячний, нуль, півтора.

5. Сто сорок один, восьмисотий, троє, стодвадцятиметровий, трьохмільйонний.

II. Укажіть, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.

1. Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро.

2. Одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім.

3. Другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.

4. Десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят.

5. Чотирнадцять, п’ятнадцять, дев’ятнадцять, триста двадцять, сто.

III. Оберіть рядок, у якому морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Народна творчість).

1. Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, кількісний, ужито у родовому відмінку, у реченні — підмет.

2. Третій — числівник, початкова форма — три, простий, кількісний, збірний, ужито у називному відмінку, у реченні — підмет.

3. Третій — числівник, початкова форма — третій, складений, порядковий, ужито у місцевому відмінку, у реченні — підмет.

4. Третій — числівник, початкова форма — три, простий, порядковий, ужито у називному відмінку, у реченні — підмет.

5. Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, порядковий, ужито у називному відмінку, у реченні — підмет.

IV. Позначте рядки, в яких усі числівники вжито в давальному відмінку.

1. Трьом, п’яти, шістьом, сорока, одній восьмій.

2. Сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьохсот.

3. Двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п’ятистам.

4. П’ятдесяти, сьома, шести, десяти, одинадцятьох.

5. Дев’яноста, чотирьом, одному, сімдесяти, трьомстам.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників і їх характеристиками (за будовою).

1. Півтора, кільканадцять, дев’ятнадцятеро, чотириста.

2. Триста дванадцять, одна восьма, нуль цілих сім десятих, дев’ятсот сорок.

3. Мільйон, мільярд, нуль, тисяча.

4. Стонадцять, чимало, один, сто.

А. Прості.

Б. Складні.

В. Складені.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці числівник двісті три у давальному відмінку.

                             

Картка № З

І. Укажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками.

1. Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі (Народна творчість).

2. Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський).

3. У старого Лук’яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей (Г. Тютюнник).

4. У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат (Ю. Смолич).

5. Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в університеті, поїхали на село (Б. Грінченко).

II. Оберіть рядок, у якому всі числівники є простими за будовою.

1. Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто один.

2. Сто три, п’ятсот вісім, сімдесят п’ять, шістсот два, двісті чотирнадцять.

3. Шістдесят дев’ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев’яносто сім.

4. Один, сто, тисяча, чотири, десять.

5. Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев’ять,, дев’ятсот один, сорок вісім.

III. Оберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками.

1. З Першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів.

2. Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам.

3. Півтораста карбованців, дев’ятеро ножиць, п’ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра.

4. Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити.

5. П’ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п’ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники вжито в родовому відмінку.

1. Сорока, одного, двом, двадцяти, двадцятьох.

2. Ста, п’ятьох, п’яти, шести, сімох.

3. Дев’яноста, двохсот, п’ятнадцяти, дев’ятнадцятьох.

4. Ста, двох, семи, дев’ятьма, трьох.

5. Сімнадцяти, чотирьох, однієї другої, двох п’ятих.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Чимало, мало, двійко, півтораста.

2. Сім, тринадцять, сто, триста.

3. Один, два, нуль, тисяча.

4. Два, чотири, сімнадцять, сто.

А. Усі числівники мають рід, число,і змінюються за відмінками.

Б. Усі числівники змінюються тільки за відмінками.

В. Усі числівники не змінюються.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці числівник чотириста в орудному відмінку.

                             

Картка № 4

I. Укажіть, у якому рядку всі числівники мають однакову будову.

1. Два, двадцять два, двадцятип’ятитисячний, двоє, тридцять шість.

2. П’ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійко.

3. Вісімсот, дев’ятнадцять, шістсот, дев’яностий, вісім.

4. Мільярд, трьохсотий, вісімсот двадцять, сім, п’ятий.

5. Нуль, тисяча, три, десять, сто.

II. Зазначте рядок, у якому всі кількісні числівники — збірні.

1. Два, три, чотири, п’ять, десять.

2. Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро.

3. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, вісімнадцять.

4. Двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят.

5. Двісті, триста, чотириста, вісімсот, дев’ятсот.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком.

1. Дванадцять, одинадцять, двадцятеро, шістнадцятеро, одинадцятий.

2. Сімнадцять, тринадцять, двадцять, сім, сімсот.

3. П'ять, вісім, дев’ятнадцять, десятеро, сто.

4. Шість, сімнадцять, дев’ять, чотирнадцять, п’ятнадцятеро.

5. Шістнадцять, вісімнадцять, тридцять, шестеро, двоє.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники вжито в орудному відмінку.

1. Двома, п’ятьма, п’ятьома, двома третіми.

2. Одним, сімома, трьома п’ятими, сорока.

3. Одинадцятьома, ста, чотирьох, двомастами.

4. Сімдесятьома, дев’яноста, п’ятьмастами, нулем.

5. Обома, ста, тридцяти, вісьмома.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Півтора, одна восьма, сім цілих одна десята, дві третіх.

2. Двоє, троє, дев’ятнадцятеро, семеро.

3. Багато, кілька, мало, чимало.

4. П’ятдесят, сімдесят один, сто, п'ять, тисяча.

5. Стонадцять, немало, сім, сто двадцять шість.

А. Усі числівники власне кількісні.

Б. Усі числівники збірні,

В. Усі числівники дробові.

Г. Усі числівники неозначено-кількісні,

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці числівник вісімдесят в орудному відмінку.

                             

Картка № 5

I. Укажіть рядок, у якому всі числівники кількісні.

1. Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий.

2. Одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, дванадцятий.

3. Двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.

4. Двадцятий, тридцятий, сороковий, п’ятдесятий, шістдесятий.

5. Сто один, тисяча сорок сім, мільйон, мільярд, десять.

II. Зазначте, як відмінюються числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот.

1. У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

2. Відмінюються обидві частини.

3. Відмінюється лише друга частина.

4. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -е.

III. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку у відмінюванні числівникових форм.

1. Сімдесятьох п’ятьох, п’ятдесяти восьми, сорока, шестистам п’ятдесяти трьом, сорок шостому.

2. Двадцятьох, сімом, шістсот сорока п’яти, одній цілій і двом п’ятим, сімомастами шістдесятьома трьома.

3. Ста двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п’ятдесятьом двом, шістдесятьома.

4. Вісімдесяти, п’ятдесятьох, дев’яноста шістьом, двома, сто двадцять п’ятому.

5. Сімох, обох, двадцятого, ста п’ятдесятьох трьох, ста п’ятдесяти двох.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники власне кількісні.

1. Сім, два, п’ятдесят два, триста шістдесят п’ять, семеро.

2. Шістнадцять, тридцять сім, сто один, шість цілих одна друга, сто.

3. Сорок, триста шістдесят п’ять, дев’ятнадцять, вісім, нуль.

4. Дев’ятнадцять, сімдесят один, дев’яносто п’ять, триста двадцять вісім, мільйон.

5. Одна восьма, четверо, мільярд, тисяча, три.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Одна друга, півтораста, півтора, п’ять цілих сім десятих.

2. Сто сорок сім, двадцять, дванадцять, два.

3. Двоє, двійко, сімнадцятеро, обоє.

4. Кілька, багато, декілька, мало.

5. Кільканадцять, кількасот, чимало, п’ятнадцять.

А. Усі числівники дробові.

Б. Усі числівники неозначено-кількісні.

В. Усі числівники збірні.

Г. Усі числівники позначають ціле число.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці числівник триста у місцевому відмінку.

                             

Картка № 6

I. З’ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.

1. Двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев’ятнадцять, шість.

2. Один, два, три, чотири, п’ять.

3. Двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев’ятнадцятий, шостий.

4. Двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят.

5. Тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять.

II. Укажіть, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного числівника зроблено правильно.

Любов братерська аж свистить у п’яти:

Знеможешся, відстанеш — і зітне.

Дарма, що ти не перший, двадцять п’ятий,

Ще стільки там, позаду, йде і йде (В. Затуливітер).

1. Двадцять п’ятий — числівник, початкова форма — двадцять п’ятий, складений, порядковий, ужито в називному відмінку, у реченні — присудок.

2. Двадцять п’ятий — числівник, початкова форма —двадцять п’ять, складений, кількісний, ужито в називному відмінку, у реченні — присудок.

3. Двадцять п’ятий — числівник, початкова форма — двадцять п’ятий, складений, порядковий, ужито в місцевому відмінку, у реченні — означення.

4. Двадцять п’ятий — числівник, початкова форма — двадцять п’ять, складений, кількісний, дробовий, ужито в давальному відмінку, у реченні — присудок.

5. Двадцять п’ятий — числівник, початкова форма — двадцять п’ятий, складений, порядковий, збірний, ужито в родовому відмінку, у реченні — присудок.

III. З’ясуйте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками.

1. Одна сьома кілограма, сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри, двадцятий сантиметр, п’ятсот тон.

2. Півтора доби, семеро рядів, одна ціла і одна третя метри, двоє разів, дев’ятеро сестер.

3. Тридцять три сестри, двадцять два зошити, обидві жінки, два товариші, двадцятеро гравців.

4. Дві третіх сторінки, перші заморозки, сім картоплин, троє поросят, обидві подруги.

5. Одинадцятеро чоловіків, три професори, перше кохання, восьмеро воріт, сімдесят п’ятий день.

IV. Позначте рядки, в яких усі числівники складні за будовою.

1. Дванадцять, сімдесят, шістдесят вісім, дев’яносто, дев’яносто три.

2. Чотирнадцять, двадцять, сімдесят, двісті, п’ятсот.

3. П’ять, вісімнадцять, тридцять, сорок два, сто.

4. Шістнадцять, п’ятдесят, сімдесят, триста, дев'ятсот.

5. Одна п’ята, сімнадцять, двадцять п’ять, п’ятдесят один, чотириста.

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Кільканадцяти, трьохсот, сімдесятьох, дев’ятистам.

2. На дев’ятнадцяти, на тридцятьох двох, у восьмистах, на десяти.

3. Дванадцяти, сімдесятьом, дев’ятистам.

4. Тисячі, сорока, сімнадцятьох, п’ятисот.

5. Дев’яноста, шістдесятьма, сьома, з трьомастами.

А. Усі числівники вжито у формі родового відмінка.

Б. Усі числівники вжито у формі давального відмінка.

В. Усі числівники вжито у формі орудного відмінка.

Г. Усі числівники вжито у формі місцевого відмінка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці числівник сто сорок чотири у місцевому відмінку.

                             

Картка № 7

I. Укажіть, у якому реченні виділене слово є кількісним збірним числівником.

1. Де двоє б’ються, третій перемагає (Народна творчість).

2. Дві медалі. Пробиті легені. І лице — як осіння земля (Ю. Сердюк).

3. Одним мотузком зв’язані, одну пісню співають (Народна творчість).

4. Вдарили з семи гармат у середу вранці (Народна творчість).

5. На той час суддями були: якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа та два стареньких Цапа (Я. Глібов).

II. Укажіть, як відмінюються числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.

1. У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

2. Відмінюється лише друга частина.

3. Відмінюються обидві частини.

4. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -е.

III. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника.

По вітах лавра стрибають пара голубів темних.

Перший голуб — то сонце,

Другий голуб — то місяць (В. Стус).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний.

5. Кількісний, дробовий.

IV. Позначте рядки, у яких всі числівники складені (за будовою).

1. Тринадцять, одна четверта, кільканадцять, десятеро, п’ятдесят.

2. Шістсот, двадцять чотири, п’ятдесят дев’ять, одна дев’ята, сто три.

3. Тридцять вісім, сорок два, сімдесят чотири, двісті п’ять, дві третіх.

4. Сорок дев’ять, п’ятдесят вісім, двісті дев’ять, одна п’ята, три п’ятих.

5. Вісімнадцять, шістдесят сім, сімдесят один, чотириста вісім, тисяча тридцять дев’ять.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та особливостями їх відмінювання.

1. Перший, сьомий, сотий, мільйонний.

2. Нуль, тисяча, мільйон, мільярд.

3. П'ятдесят, вісімдесят, двісті, дев’ятсот.

4. Одна восьма, двісті, п’ятсот, одна ціла і п’ять десятих.

А. При відмінюванні числівників змінюється їх кожна складова частина.

Б. Усі числівники відмінюються як іменники.

В. Усі числівники відмінюються як прикметники.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці, яким за будовою є числівник п’ятнадцять.

                             

Картка № 8

I. Укажіть, у якому рядку всі слова — числівники.

1. П’ятірка, місячний, обидва, секунда, рік.

2. Річний, хвилина, єдиний, безліч, багато.

3. Столітній, кільканадцять, двійко, сотня, п’ятірка.

4. Другий, одна друга, одинадцять, троє, двадцять п’ять.

5. Два, кілька, дюжина, безліч, триповерховий.

II. Зазначте, як відмінюються порядкові числівники.

1. Як іменники.

2. Як прикметники.

3. Як кількісні числівники.

4. Не відмінюються.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

III. З’ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

А Настя вже шістнадцятий рочок починає (Марко Вовчок).

1. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцять, простий, кількісний, означає ціле число, ужито в називному відмінку, у реченні — означення.

2. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, кількісний, означає дробове число, ужито в називному відмінку, у реченні — означення.

3. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, складний, порядковий, ужито в називному відмінку, у реченні — означення.

4. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, складений, порядковий, ужито в родовому відмінку, у реченні — означення.

5. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, простий, кількісний, ужито в називному відмінку, у реченні — означення.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники написано правильно.

1. Тисячею двомастами п’ятдесятьма чотирма, сімомастами сорока дев’ятьма, нульом, одному мільярду сорока шести тисячам, сто тридцятьох п’ятьох.

2. Дві тисячі триста дев'яносто один, п’ятьох мільярдів сорока двох, шестистам сімдесятьом п’ятьом, дев’яноста одним, на трьохстах шістдесятьох трьох.

3. Двомастами шістнадцятьма, однієї тисячі п’ятсот п’ятидесяти п’яти, чотирмастами сорока чотирьом, двохсот двадцяти, на семистах дев’яноста дев’ятьох.

4. Ста двадцятьох двох, одній тисячі трьом стам дев’яноста сімом, сімдесятьох, п’ятидесяти трьох, вісімдесятьох вісьмох.

5. Двохсот п’ятдесяти одного, мільйона, тридцятьма сьома, чотирнадцятьом, п’ятьмадесятьма.

V. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Кільканадцяти, трьохсот, сімдесятьох, дев’ятистам.

2. На дев’ятнадцяти, на тридцятьох двох, у восьмистах, на десяти.

3. Дванадцяти, сімдесятьом, дев’ятистам.

4. Тисячі, сорока, сімнадцятьох, п’ятисот.

5. Дев’яноста, шістдесятьма, сьома, з трьомастами.

А. Усі числівники вжито у формі родового відмінка.

Б. Усі числівники вжито у формі давального відмінка.

В. Усі числівники вжито у формі орудного відмінка.

Г. Усі числівники вжито у формі місцевого відмінка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці, який за будовою є числівник чотириста.

                             

Картка № 9

І. Укажіть речення, у якому виділене слово є порядковим числівником.

1. Підкинули іще одне поліно, воно стріляло, схоплене вогнем (А. Головко).

2. Він у цій кузні — з дванадцяти років (А. Головко).

3. Розмір, неначе химерна хвиля, розбивається об кожну малу перешкоду, ви даремно шукали б у ньому дев’ятого валу (Леся Українка).

4. Дві берези біля двору поклонилися до ніг (А. Малишко).

5. П’ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів (А. Малишко).

II. Зазначте, як змінюється кількісний числівник один.

1. За відмінками.

2. За числами, родами, відмінками.

3. Тільки за числами.

4. Тільки за родами.

5. За числами і відмінками.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до незмінних.

1. Півтораста, півтора, мало, двійко, трійко.

2. Чимало, четвірко, обидва, четверо, кілька.

3. Декілька, кільканадцять, шестеро, двоє, сто.

4. Мільйон, мільярд, нуль, тисяча, один.

5. Немало, багато, небагато, скільки, ніскільки.

IV. Позначте рядки, в яких допущено помилку у відмінюванні числівників.

1. Шістдесяти, двохстам, дев’яноста, п’ятисот.

2. Семистам, п’ятдесятьма, дванадцятьох, сімнадцятьома.

3. Двомастами, семидесятьома, п’ятьмастами, сорока.

4. Дев’ятнадцятьма, тридцятьох, сьомастами, ста.

5. П’ятистами, двадцятьма, чотирьохсот, вісімдесяти.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між числівником, ужитим у реченні, і його характеристикою (за синтаксичною функцією).

A. Максим Рильський у п’ятнадцять літ видав першу книгу віршів (І. Цюпа).

Б. У коридорі стояв якийсь чоловік із хлопчиком років дванадцяти (І. Цюпа).

B. Це ж після війни рани ми свої лікуєм. Ще мільйон віків звікуєм? (П. Тичина).

Г. Другим у списку був Юхим Гармаш (С. Головацький).

Ґ. Чотири літа пролетіло (А. Малишко).

1. Числівник разом з іменником виступає означенням.

2. Числівник разом з іменником виступає обставиною.

3. Числівник разом з іменником виступає підметом.

4. Числівник разом з іменником виступає присудком.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці, яким за будовою є числівник п’ятсот вісім.

                             

Картка № 10

I. З’ясуйте, у якому рядку не всі слова є числівниками.

1. Дев’яносто, десятка, п’ятірка, двоповерховий, другий.

2. Третій, п’ятий, десятий, одинадцятий, п’ятнадцятий.

3. Сорок, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.

4. Сто, двісті, триста, чотириста, п’ятсот.

5. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять.

II. Укажіть, у якому реченні виділене слово є порядковим числівником.

1. Об тій годині знайшли їх трьох в оцій долині: один юнак, а два — в літах (А. Малишко).

2. Огонь сяга тобі до віч, палає дуб в мільйони свіч (А. Малишко).

3. За дванадцятьма мостами сивий Дніпро встає (А. Малишко).

4. Якось біля нашого джерела зупинилося троє бійців (О. Іваненко).

5. Два брати зустрілися після довгої першої розлуки (О. Іваненко).

III. Зазначте, як змінюються порядкові числівники.

1. За відмінками.

2. За родами, числами, відмінками.

3. Тільки за числами.

4. За числами і відмінками.

5. Тільки за родами.

IV. Позначте рядки, в яких є числівники, що мають категорію роду.

1. Нуль, три, двадцять, мільйон, тринадцять.

2. Сімдесят, сто, двісті три, чотирнадцять, сорок.

3. Дев’ятсот, тисяча, дванадцять, п’ятсот шість, семеро.

4. Четверо, півтора, двадцять п’ять, двісті сім, вісімсот.

5. Дев’яносто, сто п’ять, чотири, сім, одинадцять.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між числівником, ужитим у реченні, та його характеристикою (за синтаксичною функцією).

1. Його хутір — це десять хат (З часопису).

2. Три тополі в орнім полі

Посадили школярі (А. Малишко).

3. Три дівчини, студентки-агрономи

(М. Рильський).

4. Поруч них лежав поранений

в обидві руки радист (О. Гончар).

5. Тенор переплітається з сопраном, наче дві срібні нитки

(І. Нечуй-Левицький).

А. Числівник входить до складу підмета.

Б. Числівник входить до складу присудка.

В. Числівник входить йшли взимку по доріжці лісовій до складу додатка.

Г. Числівник входить до складу обставини (місця).

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці, яким за будовою є числівник одна друга.

                             

Картка № 11

I. Зазначте, як відмінюються кількісні дробові числівники.

1. Перша частина — як кількісний числівник, друга — як порядковий.

2. Тільки останнє слово.

3. Як іменник.

4. Як прикметник.

5. Як порядкові числівники.

II. Визначте розряди за значенням і групу За будовою виділеного числівника.

Чоловіче мій, запрягай коня!

Це не кінь, а змій, — миготить стерня.

Доберемося за три годиночки

За стонадцять верст до родиночки (Л. Костенко).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний.

5. Кількісний, дробовий.

III. З’ясуйте, у якому реченні всі виділені слова є числівниками.

1. Кінне поле, що ти з нами коїш? —

І мені роз’ятрена душа.

І мені болять ой триста коней,

триста коней ще й одне лоша (Б. Нечерда).

2. Один балакає про вітер, другий — про млин (Народна творчість).

3. Коли двоє ворогують, то обоє завинили (Народна творчість).

4. «Я ненадовго, чуєте, мамо? Не зачиняйте воріт!» Не здивувалась — колись так само було їй сімнадцять літ... (О. Орач).

5. Один собака довго не гавкає (Народна творчість).

IV. Позначте рядки, у яких є числівники, що відмінюються за зразком іменників.

1. Нуль, один, сім, тисяча.

2. Чотирнадцять, сімнадцять, одна п’ята, семеро, півтора.

3. Двадцять, тридцять вісім, сорок, дев’яносто, сімсот.

4. Три, сім, мільйон, мільярд, кільканадцять.

5. Сорок два, п’ятдесят, шістдесят чотири, двісті дев’ять, два.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці, яким за значенням є числівник семеро.

                             

Картка № 12

I. З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення містять числівники.

1. Сорокаградусний мороз, сорокатисячний примірник, стомільйонний трактор, кільканадцять разів, п’ятикілометрова дистанція.

2. Багато працювати, багато лиха, сорок хвилин, сказати вдруге, одинадцятеро учнів.

3. Зроблено мало, чимало справ, перший сорт, друге вікно, п’ятимільйонне місто.

4. Три яруси, вісімнадцять поверхів, стокілометрова відстань, двадцять перше березня, півтораста гривень.

5. Півтори хвилини, багато снігу, у друге вікно, одна година, перший рік.

II. Укажіть, у якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі місцевого відмінка.

1. Першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому.

2. Першого, другого, третього, четвертого, п’ятого.

3. Перший, другий, третій, четвертий, п’ятий.

4. Першим, другим, третім, четвертим, п’ятим.

5. На першому, на другому, на третім, на четвертому, на п’ятім.

III. Оберіть рядок, у якому всі числівники є дробовими.

1. Три восьмих, одна друга, дві п’ятих, одна ціла і сім десятих, чверть.

2. Три четвертих, дві цілих і три восьмих, дев’ять десятих, п’ять третіх, половина.

3. Півтора, дві третіх, п’ять дев’ятих, одна ціла і сім восьмих, півтораста.

4. Одна друга, дві сьомих, три четвертих, чотири п’ятих, кільканадцять.

5. Одна четверта, дві п'ятих, три шостих, чотири дев’ятих, п’ятеро.

IV. Позначте рядки, у яких усі числівники є порядковими.

1. Першого, п’ятим, семеро, двадцять другим.

2. Другому, двадцятого, п’ятдесят восьмим, сотий.

3. Півтори, чотирнадцятьом, сорокового, двадцять сьомому.

4. Кільканадцятого, четвертим, десятому, двохсотий.

5. Стонадцять, вісімдесятий, тридцять другим, сімдесят восьмого.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між числівником, ужитим у реченні, та його характеристикою.

1. Сімсот солов’ят на подушці

сидять (Народна творчість).

2. Одна бджола не багато меду

наносить (Народна творчість).

3. Ти щаслива і вродлива,

будеш жити сімдесят років...

(І. Нечуй-Левицький).

4. Іду я та й угляділа під лопухом

дванадцятеро курячих яєць

(І.Нечуй-Левицький).

5. На чудній тачанці сиділо

четверо (Ю. Яновський).

А. Простий за будовою, ужитий у формі Н. в., однина, власне кількісний, жін. роду, входить до складу підмета.

Б. Складний за будовою, збірний, ужитий у формі 3. в., виконує функцію додатка (разом з іменником),

В. Складний за будовою, власне кількісний, ужитий у Н. в., входить до складу підмета,

Г. Складний за будовою, власне кількісний, ужитий у 3. в., входить до складу обставини.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці, яким за значенням є числівник п’ять цілих і одна восьма.

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити