Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Службові частини мови

Програма 8

Картка № 1

I. Вкажіть, у якому рядку всі прийменники пишуться разом.

1. Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.

2. По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.

3. В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.

4. На/впроти, у/зв’язку/з, поруч/з, з/метою, з/посеред.

5. За/для, відповідно/до, незалежно/від, о/крім, по/за.

II. Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядні.

1. Бо, тому що, оскільки, якби, дарма.

2. А, і, коли, зате, або.

3. Бо, та, проте, начебто, ніби.

4. Але, мов, як, щойно, якщо.

5. Хай, ні...ні, ледве, й, однак.

III. Оберіть рядок, у якому всі частки пишуться окремо.

1. Написав/би, немов/би, як/небудь, що/разу, надумав/таки.

2. Все/ж/таки, отакий/то, все/таки, стань/бо, аби/куди.

3. Електроніка/ж, тільки/що, таки/прийшли, ну/й, навряд/чи.

4. Поки/що, колись/то, як/от, саме/тому, дай/но.

5. Невже/сказав, казав/же, ось/так, начеб/то, хтозна/який.

IV. Позначте, у яких рядках усі слова належать до службових частин мови.

1. Що то за, там, овва, геть-чисто, немовбито.

2. Зате, за те, щоб, що б, якось.

3. Ні, невже, ой-ой, на добраніч, щось.

4. Неначебто, з-за, проте, вйо, навіть.

5. Добрий день, з-перед, як-от, тільки, майже не.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями і словом як у них.

1. Мартин почув, як з лісу пролунали сурми, і побачив, як кілька десятків сурмачів вимчали звідти на білих конях (Н. Рибак).

2. Як прийде туга, пізнаєш друга (Народна творчість).

3. Як прагне людство в злагоді іти назустріч сонцю, радості, трудові! (М. Рильський).

4. Земля, як хороша молода дівчина, сором’язливо спускала з свого тіла димчату сорочку ночі

і відкривала своє пишне лоно (Панас Мирний).

5. Катерина Білокур увійшла в українську культуру як видатна народна художниця, чиї полотна чи репродукції з них нині знає кожен, але вона зовсім невідома нам як письменниця, бо її літературна спадщина ще не досліджена (В. Скуратівський).

А. Підрядний з’ясувальний сполучник.

Б. Підрядний сполучник умови.

В. Підсилювально-оклична частка.

Г. Порівняльний сполучник.

Ґ. Видільна частка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці назву частини мови, яка виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх.

Картка № 2

I. Виберіть рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо.

1. 3/метою, у/галузі, за/винятком, незважаючи/на, за/допомогою.

2. У/зв’язку/з, в/наслідок, по/серед, з/поза, по/між.

3. По/під, в/продовж, під/кінець, по/над, з/посеред.

4. По/за, з/поза, поруч/з, згідно/з, за/ради.

5. За/для, одночасно/з, що/до, з/над, з/під.

II. Вкажіть, у якому рядку всі сполучники причинові.

1. Ледве, дарма, хай, нехай, бо.

2. Бо, тому що, у зв’язку з тим що, оскільки, через те що.

3. Коли, як, та й, через те що, коли б.

4. Якщо, аби, наче, немов, оскільки.

5. Як тільки, якби, аби, хоч, для того щоб.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з часткою не написано правильно.

1. Ненавидіти, незважаючи на, нечитаючи, не мій, не один.

2. Не турбувати, неабияк, невиконана вчасно робота, невесело(сумно), не та.

3. Не сьомий, недовіра, несамовито, нещодавно, не мовбито.

4. Нелегко, невтямки, не люблю, не проживши, неабиякий.

5. Неподалік, не десять, непрочитана книга, не мов, нехтуючи.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова є службовими частинами мови.

1. Ледь-ледь, як, що, щойно, щоб.

2. Коли, колись, навіть, немов, до.

3. Щоб, оскільки, майже, аби, неначе.

4. Ніби, з-посеред, тому що, а, хай.

5. Би, авжеж, внаслідок, якби, якраз.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними сполучниками в реченнях і їх розрядами (один варіант зайвий).

1. Відтоді як передові частини перейшли кордон і зникли за допустовий горбатими висотами чужої країни, минуло вже кілька днів (О. Гончар).

2. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком — за край світа зазирає, щоб загарбать і з собою взять у домовину (Т. Шевченко).

3. Хоч не одного там калічили ті скали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас (І. Франко).

4. Отак, як хто кого боїться, то й думає, що на того ввесь світ так буде, як він, дивиться (Л. Глібов).

5. Скелі грізно висовували свої гострі голови, а рови густіше засновували в сизий туман свої пориті боки та чорне слизьке дно (Панас Мирний).

А. Підрядний сполучник часу,

Б. Підрядний сполучник.

В. Підрядний сполучник умови

Г. Підрядний сполучник мети.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть, із яким відмінком уживається прийменник згідно з (відповідь в орудному відмінку запишіть до таблиці).

                             

Картка № З

I. Зазначте, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.

1. Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.

2. 3/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.

3. За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.

4. В/продовж, що/до, з/метою, за/допомогою, по/серед.

5. Незалежно/від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.

II. Укажіть, у якому рядку всі сполучники розділові.

1. Через те що, чи...чи, проте, хай, і.

2. Ніби, чи, хоч, бо, для того щоб.

3. Або, чи, або...або, чи...чи, не то...не то... .

4. Що, або...або, ...аби, ледве, але.

5. Як, то...то, ...оскільки, дарма, а.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо.

1. Не/добачати, не/вдаха, не/виконання, не/густо, не/співав.

2. Не/задовільно, не/помітно, не/терпеливий, не/покоїтися, не/ти.

3. Не/підготовлений, не/від/нас, не/зручно, не/порядок, не/роба.

4. Не/далека, а близька, не/від/мене, не/ловлю, не/сім, не/прийшовши.

5. Не/вільний, не/воля, не/заважай, не/ходи, не/вдаха.

IV. Позначте речення, у яких сурядні сполучники поєднують однорідні члени.

1. Хлопці взялись у боки, закинувши шапки набакир, то підуть навприсядки, то задріботять ногами, то вдарять тропака, то знов плеснуть у долоні, знов підуть навприсядки, аж земля стугонить (І. Нечуй-Левицький).

2. То пронесеться над болотами чайка, то промайне бистрий бекас і грудкою впаде в ситу зелень (А. Шиян).

3. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

4. Не знала ні свят, ні буднів, у неділю, зачинившись у хаті, пряла, або латала, або шила (Є. Гуцало).

5. Або не сокіл я, або спалила мені неволя кпила (Леся Українка).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між службовими частинами мови та їх групами за будовою (один варіант зайвий).

1. До, тільки, а, уже, не.

2. Нехай, аби, або, з-попід, попри.

3. Тому що, що то за, з метою, як же, через те що.

4. Немовбито, вибачте, як тільки, але, якраз.

А. Складені.

Б. Прості.

В. Складні.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть, які підрядні сполучники можуть уживатися в простому та складному реченнях.

                             

Картка № 4

I. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі прийменників.

1. Не зважаючи на, з метою, задля, посеред, з-поміж.

2. Внаслідок, з-перед, з-поза, з-поміж, заради.

3. Поміж, окрім, навкруги, поруч з, із-за.

4. З-посеред, з-над, незалежно від, за винятком, всупереч.

5. Попід, понад, попри, поперед, з-попід.

II. Зазначте, у якому рядку всі сполучники сурядні.

1. Аби, для того щоб, як, начебто, якщо.

2. Оскільки, що, щоб, й, та.

3. А, але, теж, або, чи.

4. Бо, тому що, зате, хай, ні...ні.

5. Коли, тільки, ледве, проте, щойно.

III. Вкажіть, у якому рядку частка не виступає префіксом у словах.

1. Не/міч, не/читаючи, не/підготовлена робота, не/добачати, не/покоїти- ся (турбуватися).

2. Не/той, не/зчутися, не/хотя, не/жаль, не/весело.

3. Не/здужати, не/абияк, не/славити (ганьбити), не/абихто, не/втямки.

4. Не/повага, не/виконаний план, не/залишилося, не/співали, не/стямно.

5. Не/активний, не/повторна, не/зважай, не/відвідує, не/той.

IV. Позначте рядки, у яких порівняльний сполучник приєднує порівняльний зворот (відокремлену обставину).

1. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить (І. Франко).

2. В небі хмарка, наче білий лебідь, пропливає в далекії краї, вітер спілі колоски теребить, а я руки згадую твої (Д. Павличко).

3. Я зі страхом відчуваю, як десь глибоко в душі зв’язується й росте вже знайомий, звіданий мною мулкий сум (Є. Гуцало).

4. І раптом вона десь зникла, мовби розчинилася у сяйві прожекторів (П. Гуріненко).

5. Поміж стеблинами жита заясніли волошки, немов засвітились сині лампадки (С. Васильченко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними у реченнях службовими словами і їх назвами.

1. П’ю ще раз, убрівши по коліна А. Частка, і витягнувши шию, як лошак, Б. Прийменник.

потім стрибаю на кручу і гайда В. Сполучник, по сінокосу (О. Довженко). Г. Вигук.

2. З лівої руки зблиснула покарлючена річечка, біля неї на заставленій луці пасеться старий кінь; почувши кроки, він підіймає таранкувату голову і синім оком, в якому залягла розумна,пробачлива до людини печаль, дивиться на старого і, зітхнувши, знову схиляється до трави, що пахне звезеним сіном (М. Стельмах).

3. Якщо зерно добре — буде жити, якщо слово щире — буде жити (М. Ткач).

4. А дрохва таки справді дуже полохлива і дуже сторожка птиця (Остап Вишня).

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці назву часток, які творять форми умовного та наказового способів (3-ї особи однини і множини).

                             

Картка № 5

I. Укажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі прийменників.

1. З-попід, з-за, незважаючи на, заради, попід.

2. В супереч, навпроти, за винятком, задля, з метою.

3. З-посеред, з-поза, з-поміж, посеред, поміж.

4. Вздовж, за допомогою, на чолі, навколо, побіля.

5. З-під, з-над, обабіч, внаслідок, із-за.

II. Визначте, у якому рядку всі сполучники порівняльні.

1. Немовби, що, щоб, як, хоч.

2. Начебто, хай, аби, для того щоб, якщо.

3. Неначе, тільки, як, щойно, ледве.

4. Немовбито, мов, немов, наче, ніби.

5. Як, у зв’язку з тим що, оскільки, тому що, та.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова — частки.

1. І, в, на, ані, б.

2. Чи, хіба, невже, лишень, справді.

3. З, з-понад, чи не, хай, мовляв.

4. Із-за, щоб, що, мовби, ніби.

5. З-поза, якраз, оскільки, над, якби.

IV. Позначте, у яких реченнях що є підрядним сполучником.

1. Бачить, що вже дуже мене скривдила, та, мабуть, побоялась, щоб брат не сварився (Марко Вовчок).

2. Цей хліб, що світить на моїм столі, поборює мою печаль і втому (Д. Павличко).

3. Шумить дивує тирса-ковила, що запорозькі бачила походи (М. Рильський).

4. Ні! У безсмертя обернулось те, що безсмерте і було (М. Рильський).

5. Я вже давно помітив, що дорослі люблять розказувати мені свої гризоти і всякі незлагоди — наче сміття у драний кошик висипали, зовсім не турбуючись, навіщо мені все те знати (Є. Гуцало).

V. Знайдіть відповідність між реченнями і розрядами часток, ужитих у них (одне речення зайве).

1. Невже тобі неволя не обридла? (Леся Українка).

2. На другому кінці стояв тільки місяць — блідий, похмурий;мов старий лисий злодюга, він тупцювавсь на одному місці, боязко блимаючи своїми темними плямами на сонячне ясне обличчя... (Панас Мирний).

3. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам видко звисока (Леся Українка).

4. Лось — звір дуже здоровий: дорослий самець важить іноді більше як тонну (Остап Вишня).

А. Питальна частка.

Б. Видільна частка.

В. Кількісна частка,

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці відмінок, із яким можуть вживатися подані прийменники (відповідь у орудному відмінку запишіть до таблиці).

Коло, задля, посеред, близько, вздовж, довкола, край, біля.

                             

Картка № 6

I. Оберіть рядок, у якому всі слова — частки.

1. Якраз, майже, проте, якщо, але.

2. Саме, якраз, так, еге, би.

3. Приблизно, ух, фу, і, й.

4. Нехай, ой, ох, овва, щоб.

5. Не, ні, ані, ого, ледве.

II. Укажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі вигуків.

1. Ой-ой, Їй-Богу, їй-бо, вйо, допобачення.

2. Ку-ку, овва, добридень, ш-ш-ш, агов.

3. Ну-ну, алло, му-у-у, ій-право, будь ласка.

4. Ках-ках-ках, цабе, ха-ха, а-а-а, тарах.

5. Ляп-лял-ляп, кру-кру, на добраніч, от тобі й на, оце так.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.

1. Крім, для, щоб, але, чийсь.

2. Незважаючи на, ради, чи...чи, і, самий.

3. Опріч, задля, або, через те що, щось.

4. Окрім, заради, хоч, хіба що, невже.

5. Всупереч, з-поміж, мовляв, мов, мовити.

IV. Позначте, у яких реченнях виділені слова — прийменники.

1. Тільки зелена низька озимина навкруги току нагадувала про осінь (І. Нечуй-Левицький).

2. Навколо майдану стоять голі верби, але вже над ними гудуть бджоли (Ю. Збанацький).

3. Ідеться не сумно, бо обабіч озимина зеленіє, — сіють пізно (А. Тесленко).

4. Обабіч вузенької доріжки чорніли ріллі, зеленіла озимина (А. Головко).

5. Картина навкруги була дуже оригінальна (І. Нечуй-Левицький).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями і функціями слова чи у них.

1. Чи варто й жити було б, щоб стати лише гравієм, сірим намулом на полях історії? (О. Гончар).

2. Чи то праця задавила молодую силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т. Шевченко).

3. І незрозуміло було, чи штовхнула їх на це зухвальство наївна довіра молодості, чи сила в їхніх тонких і гнучких стовбурах буяла така живуча і міцна, що листя ніяк не жовкло (С. Журахович).

А. Сурядний сполучник.

Б. Підрядний сполучник.

В. Частка.

1

2

3

     

VI. Упишіть до таблиці назву розряду поданих підрядних сполучників.

Хоча, незважаючи на те що, дарма що, хай.

                             

Картка № 7

I. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники протиставні.

1. І, та, ні...ні, що, хоч.

2. Не то...не то, або, також, то...то, після того як.

3. Але, незважаючи на те що, й, немовбито, якщо.

4. Та, й, аби, бо, але.

5. А, але, однак, зате, проте.

II. Укажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі частки ні.

1. Ніхто, нівроку, нізвідки, ні з ким, ні сліз.

2. Ні один, ніякий, ніщо, нісенітниця, ніколи.

3. Нікого, нівкого, ніяк, ні шелесту, ні до чого.

4. Ні для кого, ніяковість, ні з чим, анітелень, ні те ні се.

5. Нічийому, ні птаха, ніскільки, ніде, нікчемний.

III. Оберіть рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс.

1. Як/би, казна/де, аби/хто, немовби/то, коли/сь.

2. Поки/що, скинь/но, де/коли, будь/як, ні/хто.

3. Як/от, так/то, хтозна/коли, такі/но, сядь/бо.

4. Взяв/таки, ну/й, зроби/ж, якби/то, отакий/то.

5. Таки/заспівав, будь/коли, де/небудь, ані/скільки, чим/швидше.

IV. Позначте, у яких рядках усі слова — частки.

1. Невже, майже не, авжеж, таки, не.

2. Хіба, тільки, лише, бодай, приблизно.

3. Трохи не, чи не, ледве не, що то за.

4. Атож, аж, же, власне, тому що.

5. Бодай, годі, чи не, давай, із-за.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між прийменниково-відмінковими формами та рядами, які їх позначають (один варіант зайвий).

1. Прийменник з родовим відмінком.

2. Прийменник із знахідним відмінком.

3. Прийменник з місцевим відмінком.

4. Прийменник з орудним відмінком.

А. Сховатися за горою, йти з нами, відро з водою, пливти понад берегом, стояти зі зброєю.

Б. Вправа з граматики, виконати впродовж місяця, рости посеред лісу, зробити за допомогою обчислень, сісти навпроти батька.

В. Стояти на вікні, пливти по річці, з’явитися у продажу, проживати у краю, рости у лісі, рости у гаю.

Г. Відбулося у понеділок, дивитися крізь пальці, кинути на (високу) гору, пішов по воду, перекинути через пліт.

Ґ. Зберегти на випадок неврожаю, бігти за ними, мчати на чолі полку, кинути під стіл, діяти через надзвичайні обставини.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці, які за будовою подані прийменники.

В, під, за, у.

                             

Картка № 8

I. Укажіть, у якому рядку всі сполучники належать до умовних.

1. Щоб, затим щоб, незважаючи на те що, бо, через те що.

2. Як, якщо, коли б, раз, якби.

3. Хоч, дарма, проте, після того як, немов.

4. Одначе, нібито, що, чи, але.

5. Ніж, мов, немовби, неначе, бо.

II. Виберіть рядок, у якому всі частки пишуться окремо.

1. Прийшов/би, мов/би, не/гарно, аби/то, ато/ж.

2. Ні/хто, аби/хто, де/який, чи/мало, чи/не.

3. Мало/не, що/за, прийшов/же, що/то/за, не/говорити.

4. Не/шкода, май/же, хоча/б, не/мов/би, хоч/би.

5. Наче/б, мало/не, не/мало, не/вже, поки/що.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі слова написано правильно.

1. Коли-не-коли, ніколи, не стямно, не той, невесело.

2. Нещодавно, неначебто, нерідко, незабаром, не відповідаючи.

3. Ненароком, незволікаючи, ніяк, немовбито, не до ладу.

4. Нелегко, де не де, не чекаючи, невпинно, незважаючи на.

5. Не до вподоби, недосипати, неблизько, а далеко, ні для кого, нівроку.

IV. Зазначте, у яких рядках усі слова — прийменники.

1. В силу, через, внаслідок, із-за, повз.

2. В інтересах, з метою, задля, з-поза, незважаючи на.

3. В цілях, впродовж, понад, посеред, щоб.

4. У напрямку до, за винятком, посеред, з-посеред, хіба.

5. У вигляді, під час, поза, з-під, алло.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами службових частин мови та їх назвами (один варіант зайвий).

1. І, також, то... то, але, для того щоб.

2. З нагоди, для, заради, задля, за.

3. Не, аби-, -небудь, лишень, тільки.

4. Майже, ради, щоби, вже, годі.

А. Частки.

Б. Сполучники.

В. Прийменники.

VI. Упишіть до таблиці назву розряду часток за значенням.

Так, авжеж, атож, егеж.

                             

Картка № 9

I. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники підрядні.

1. І, та, проте, однак, а.

2. Зате, чи...чи, й, тому що, бо.

3. Незважаючи на те що, оскільки, через те що, тому що, що.

4. Ні...ні, або, чи...чи, після того як, якби.

5. Проте, але, то...то, щоб, й.

II. Визначте, у якому рядку всі сполучники пишуться окремо.

1. Як/що, що/б, через/що, про/те, не/наче.

2. Як/тільки, не/мов/би, як/би, що/би, а/би.

3. Для/того/щоб, з/того/часу/як, незважаючи/на/те/що, в/міру/того/як, тому/що.

4. У/зв’язку/з/тим/що, ні/би, так/що, в/наслідок/того/що, а/бо.

5. За/те, наче/б/то, як/би, не/наче/б/то, в/наслідок/того/як.

III. Укажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі слів.

1. Розбив би, хай зробить, вона-бо, кинь-но, як-от.

2. Колись-то, вивчила-таки, роби ж бо, напиши ж но, зігрій-но.

3. Що за, навряд чи, ще й, хоча б, та й.

4. Розрадь же, схаменіться ж бо, тепер-от, хочби, мовби.

5. Звари ж, теж (і), годі-бо, мало не всі, передавали ж таки.

IV. З’ясуйте, у яких реченнях сурядні сполучники поєднують прості речення у складному.

1. То наближаючись, то віддаляючись, але не стихаючи зовсім, гуркотіло і гуркотіло два трактори в полі (І. Рябокляч).

2. Ниви то котились поволі в долину, то підіймались на високі горби (М. Коцюбинський).

3. То іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то соловейко розсипає трелі, то колесо немазане скрипить (М. Рильський).

4. Ранок такий-то тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжить (Марко Вовчок).

5. Все в ній біліло: і стеля, і вишиті мережані рушники на стінах, і скатертина на столі, і навіть нове чисте рядно (І. Цюпа).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними словами у реченнях та їх морфологічним вираженням.

1. Шумить водоспад у яру, та й крізь шум його чути лунко голоси на тім боці (А. Головко).

2. Її чимале лице стало ніби більше і видніше: чорні брови були ніби намальовані на широкому чолі (І. Нечуй-Левицький).

3. Чорні хмари, ніби великі хвилі, насуваються одна на одну (М. Коцюбинський).

4. Мартин почув, як з лісу пролунали сурми, і побачив, як кілька десятків сурмачів вимчали звідти на білих конях (Н. Рибак).

А. Сурядний протиставний сполучник.

Б. Модальна частка.

В. Порівняльний сполучник

Г. Сурядний єднальний сполучник, що сполучає однорідні члени речення.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть у таблицю частину мови, яка надає реченню чи його членам певних відтінків значення або служить для утворення граматичних форм.

                             

Картка № 10

І. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники належать до одного розряду за будовою.

1. Тому що, незважаючи на те що, для того щоб, через те що, як тільки

2. Або, чи...чи, щоб, у зв’язку з тим що, то...то.

3. Коли б, якщо, і, ледве, хоч.

4. Оскільки, внаслідок того що, якщо, бо, але.

5. Поки, доки, коли, ледве, якби.

II. Визначте, у якому рядку всі сполучники належать до одного розряду за значенням.

1. Якщо, коли б, щоб, мов, щоб.

2. Хоч, незважаючи на те що, оскільки, для того щоб, а.

3. У зв’язку з тим що, оскільки, тому що, через те що, бо.

4. Якби, аби, тільки, ледве, тому що.

5. Щойно, ледве, дарма що, або, поки.

III. Укажіть, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо.

1. Не/міг, не/має, не/зчутися, не/щастя, не/один.

2. Не/веселий, не/мовля, не/мов, не/мовчати, не/можна.

3. Не/треба, не/той, не/читаючи, не/виправлена учнем помилка, не/кричав.

4. Не/дбалий, не/абияк, не/гайно, не/забудько, не/вірив.

5. Ледве/не, не/хай, трохи/не, не/доспати, не/наче.

IV. Визначте, у яких рядках допущено помилки в правописі службових слів.

1. Не можна, хіба що, з поміж, внаслідок, овва.

2. До побачення, не полоханий ніким звір, вйо, не пробачивши, поки що.

3. Надобраніч, атож, не зважаючи на, немовбито, недописавши.

4. Нелегкий, нітрохи не, неначебто, з-посеред, Їй-Богу.

5. Не продумана тема, незліченний, не дев’ятий, що за, чи не.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними словами у реченнях та їх морфологічним вираженням.

1. Що за кладовища техніки, що за череди залізних важких громадин розбрелись від Дунаю до самого Балатона? (О. Гончар).

2. Гадаю, що на мій голос озвуться, й інші голоси, справа-бо варта, найбільшої уваги (М. Рильський).

3. Є ланцюги, що їх не можна рвать, немов у тілі вен або артерій (М. Рильський).

4. Що ви принесли? (З розмови).

А. Підрядний з’ясувальний сполучник.

Б. Відносний займенник (сполучне слово).

В. Питальний займенник

Г. Питальна частка

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці спосіб, за допомогою якого утворені похідні сполучники.

Щоб, або, проте, зате.

                             

Картка № 11

I. Вкажіть, у якому рядку всі сполучники часові.

1. Як тільки, що, наче, бо, щоб.

2. Коли, як тільки, щойно, поки, допоки.

3. Оскільки, незважаючи на те що, але, та, чи.

4. Мов, якщо, хоч, дарма що, ніби.

5. Якби, хай, через те що, у зв’язку з тим що, для того щоб.

II. Визначте, у якому рядку всі сполучники однакові за будовою.

1. Чи, теж, то...то, щоб, якщо.

2. І, ніж, проте, зате, ніби.

3. Та, однак, наче, немов, якби.

4. Як, але, що, раз, хоч.

5. Бо, ні...ні, мов, неначе, або.

III. Укажіть, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.

1. Такий, що, хай, лишень, з-за.

2. Не, мов, всупереч, тому що, марно.

3. Заради, атож, годі, до, незважаючи на те що.

4. Саме, хоч, чи, бо, за те.

5. Як, немовбито, незважаючи на, майже, про те.

IV. З’ясуйте, у яких рядках всі слова написано правильно.

1. Мало не, немало, не проведена вчасно нарада, невідпочивши, не мій.

2. Тільки що, тому що, щонайкраще, щосили, що весни.

3. Атож, геть-чисто, такий-то, взяв-таки, таки сказав.

4. Ані, ні один, ніхто, нівкого, ніяк.

5. Хоча б, щоб, розбив би, немовби, неначебто.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними словами у реченнях та їх морфологічним вираженням.

1. З гори, порослої вільхами та яворами, відкривався завершений, як на картині, краєвид (Є. Гуцало).

2. Хоч і сьогодні гайда на кубанські степи (І. Нечуй-Левицький).

3. Там чи купити що, чи продати, — зроду-віку не послухає, хоч шкода з того видима буде, вона свого докаже (Марко Вовчок).

4. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти (Сократ).

А. Єднальний сурядний сполучник, що поєднує однорідні члени речення,

Б. Видільна частка.

В. Підрядний допустовий сполучник.

Г. Підрядний сполучник мети.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці сполучники, які можуть поєднувати однорідні члени речення і прості незалежні речення у складному.

                             

Картка № 12

I. Визначте, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.

1. З-поза, тому що, приблизно, авжеж, що б.

2. Заради, ку-ку, ані, лишень, про те.

3. Няв, з-поміж, чи не, аби, хто.

4. Наче, бодай, що за, але, скільки.

5. Таки, якраз, з-під, щоб, майже.

II. Виберіть рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс.

1. Такі/то, як/от, скиньте/но, розповідай/бо, взяв/таки.

2. Таки/зробили, ну/й, вдарили/ж/таки, якось/то, коли/небудь.

3. Невже/сказав, саме/це, навряд/чи/справились, колись/то, та/й.

4. Нарвали/б, наче/б, так/то, будь/як, те/ж.

5. Так/от, майже/вчасно, говорив/же, аби/хто, будь/хто.

III. Укажіть рядок, у якому всі сполучники належать до одного розряду за значенням.

1. Дарма що, щоб, хоч, коли, бо.

2. Якщо, оскільки, немов, як, хоч...хоч.

3. Що, для того щоб, якби, аби, або.

4. Незважаючи на те що, дарма що, хоч, хай, раз.

5. Нібито, ледве, поки, доки, коли.

IV. Зазначте, у яких рядках всі сполучники підрядні.

1. Щоб, як тільки, хоча, якщо, раз.

2. Однак, ні...ні, але, проте, теж.

3. Незважаючи на те що, якби, немовбито, відтоді як, так що.

4. Чи...чи, що, неначебто, і, як.

5. Не то...не то, ледве, чи, що, немов, також.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеними словами у реченнях і назвами мовних одиниць.

1. Якби земля щороку давала щедрий урожай, усі на землі були б ситі (Р. Гамзатов).

2. Щасливий я, що народився на твоєму, Десно, березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах (О. Довженко).

3. Незважаючи на те що всі тут вели себе невимушено і просто, на обличчях людей була тривога і очікування (Г. Тютюнник).

4. Держімося землі, бо земля держить нас (Народна творчість).

А. Підрядний сполучник

Б. Підрядний з’ясувальний допустовий.

В. Підрядний сполучник причини.

Г. Підрядний сполучник


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити