Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Рекомендації до виконання тестових завдань

Словосполучення. Типи підрядного зв’язку

1. Зверніть увагу, що деякі поєднання слів не належать до словосполучень:

1) поєднання повнозначного і службового слова (біля столу, поблизу школи);

2) поєднання підмета і присудка (учні навчаються);

3) поєднання слів на основі сурядного (граматично рівноправного) зв’язку (батьки і діти, слухати і не розмовляти);

4) фразеологізми, що вживаються у значенні одного слова (п'ятами накивати — втекти, байдики бити — ледарювати);

5) аналітичні (складені) граматичні форми (більш зручний — форма вищого ступеня порівняння прикметника; буду працювати — форма майбутнього часу дієслова).

2. Пам'ятайте, що граматичне значення словосполучення — це ті відношення, які встановлюємо за запитаннями від головного слова до залежного:

— означальне — залежне слово відповідає на запитання який? чий? котрий? (цікава книга, чудова мандрівка, слова (чиї?) матері, перші поцілунки);

— додаткове, або об'єктне, — залежне слово відповідає на запитання непрямих відмінків кого? чого? від кого? для кого? за кого? у кого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому? та ін. (вивчити (що?) вірш, подарувати (що?) квіти (кому?) вчительці; старший (за кого?, від кого?) за брата (від брата); милуватися (чим?) картиною та ін.);

— обставинне — залежне слово відповідає на запитання різних обставин: де? куди? звідки? коли? чому? навіщо? незважаючи на що? як? яким способом? (працювати (де?) в саду, повернутися (коли?) через місяць, сказати (навіщо? з якою метою?) навмисне, не побачити (чому? з якої причини?) спросоння).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити