Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Фонетика. Орфографія

Рекомендації до виконання тестових завдань

Орфографія

1. Основні види орфограм:

1) правопис великої літери (Київ, Україна, Шевченко);

2) правопис м’якого знака (різьба, будень, український. Але: рибалка — рибалці, рибалчин; Параска — Парасці, Парасчин);

3) правопис апострофа (п’ять, сузір'я, Лук'ян, черв'як, верб’я. Але: Святослав, свято, мавпячий, різдвяний, морквяний, тьмяний, різьбяр, дзвякнути)-

4) подвоєні приголосні (осінній, священний, підніжжя. Але: скляний, олов’яний, написаний, священик)-,

5) ненаголошені е, и в коренях слів (великий, зима);

6) правопис префіксів з-, роз-, без-, пре-, при-, прі- (спати, зшити, розхитати, безкорисливий, предобрий, пригріти, прізвище);

7) правопис частки не з різними частинами мови (невеселий, не птах, ненавидіти, не написати, недбало);

8) правопис прислівників разом, окремо та через дефіс (по-новому, удосвіта, віч-на-віч, на згадку);

9) правопис складних іменників та прикметників (землемір, хліб-сіль, телеапаратура, високовольтний, українсько-румунський);

10) спрощення у групах приголосних (обласний, проїзний. Але: президентський, студентство, шістнадцять, пестливий, кістлявий, хвастливий, зап’ястний);

11) перенос слова (Азія, Си-ци-лія, при-крі-пи-ти).

2. Зверніть увагу, що спрощення відбувається у вимові, але не позначається на письмі у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження (аванпостний, баластний, компостний, контрастний, гігантський, парламентський); у давальному та місцевому відмінках однини іменників жіночого роду І відміни (піаністці, аспірантці, оптимістці).

3. Пам’ятайте, що у більшості слів української мови вживається літера г, що позначає дзвінкий гортанний звук [г]: говорити, погода, город. Літера г уживається в словах значно рідше, вона передає на письмі приголосний звук [г], властивий обмеженій кількості власне українських і запозичених слів (агрус, гава, гвалт, ґандж, гатунок, гелготати, гедзь, гирлига, гогель- могель, дзиглик, гречний, гринджоли, грунт).

4. Виконуючи завдання, пов’язані з правилами вживання м’якого знака, зверніть увагу, що м'який знак пишеться в іншомовних словах після д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, які позначають два звуки (мільярд, Ньютон, гондольєр, конферансьє, барельєф), але у словах нюанс, резюме, ревю букви я, ю позначають по одному звуку і слугують для передавання пом’якшення попередніх приголосних.

5. Зауважте, що апостроф уживається в іншомовних словах після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш та після р у кінці складу, а також після префіксів, які закінчуються буквами на позначення приголосних (інтерв'ю, екстер'єр, ін’єкція, кон’юнктура). Апостроф не вживається, якщо я, ю позначають м’якість попередніх приголосних (дебют, пюре, гравюра, фюзеляж).

6. Зверніть увагу, що дві букви для передачі подвоєних приголосних слід писати при збігові однакових приголосних, наприклад, префікса і префікса (возз'єднання), префікса та кореня (обеззброїти, ззаду, віддалік, інновація, іррегулярний), кореня і суфікса (законний, осінній), а також у словах, в яких історично відбулося подовження звука (життя, знання, збіжжя, тінню, сіллю, ніччю, ллю). Також подовження приголосних передається на письмі у словах з наголошеними суфіксами -енн, -анн: непримиренний, священний, старанність, але: шалений, жаданий, довгожданий.

7. Пам’ятайте, що більшості загальних назв іншомовного походження подвоєння букв в українській мові не властиве (акумуляція, бароко, белетристика, беладона, бравісимо, ват (але: Ватт), клас, лібрето, піанісимо, сума, шасі, фін). Однак подовження відбувається у власних назвах та їхніх похідних (Мюллер, Еллада, Голландія, голландський, еллін), а також у таких загальних назвах: аннали, бонна, ванна, мадонна, манна, нетто, панна, панно, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра, брутто.

8. Зверніть увагу, що у словах іншомовного походження після літер ж, ш, ф слід писати у, а не ю (журі, Жуль Берн, брошура, парашут, парфуми, парфумерія).

9. При переносі слова не можна розривати буквосполучення дж, дз, якщо вони передають у слові один звук (хо-джу, кукуру-дза).

10. Якщо сумніваєтесь у правильності написання слова, зверніться до орфографічного словника, знайдіть правило в «Українському правописі».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити