Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Рекомендації до виконання тестових завдань

Просте ускладнене речення

1. Речення з однорідними присудками потрібно відрізняти від складних речень. Пам’ятайте, що просте ускладнене речення з однорідними присудками має одну граматичну основу, а складне речення — дві. Наприклад:

1.Бігла стежка в далеч і губилась — просте ускладнене речення; Бігла стежка в далеч, і губився слід її у тій далечині — складносурядне речення.

2. Відрізняйте вставні слова, словосполучення і речення від вставлених. Вони розрізняються призначенням і розділовими знаками. Вставними мовець виражає ставлення до того, що він повідомляє, наприклад: Безперечно, ця новина дуже вразила мене. Вони відокремлюються комами. Вставлені зазначаються здебільшого в дужках і виражають додаткове повідомлення, уточнення, принагідне міркування (Завдання педагога (а кожен педагог — насамперед вихователь) — пробудити в учневі вогник любові до рідної землі).

3. Відокремленими членами речення бувають означення, додатки та обставини.

4. Відокремлені означення бувають виражені дієприкметниковими зворотами, а відокремлені обставини — дієприслівниковими. Пам’ятайте про розділові знаки при них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити