Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Рекомендації до виконання тестових завдань

Складне речення. Складносурядне речення.

Складне безсполучникове речення

1. Розрізняйте складносурядні речення та речення з однорідними присудками, які так само поєднуються єднальними, розділовими і протиставними сполучниками.

2. Розрізняйте типи складносурядних речень за сполучниками. Зверніть увагу на відношення між частинами складносурядних речень.

3. До єднальних складносурядних речень належать ті, частини яких з'єднують сполучники і, й, та (в значенні і), та й, та ще (й), і...і, ні...ні, ані... ані. Вони передають значення одночасності подій (Голубіє небо в вишині, і сонце сяє в ньому променисте. Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече)', часової послідовності (Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав), відношень зумовленості (умовно-наслідкових та причиново-наслідкових): Пізнай самого себе, і ти пізнаєш світ. На добрий врожай не було надії, й серце хлібороба проймала тривога. Порівняйте: Якщо ти пізнаєш себе, то пізнаєш цілий світ. Серце хлібороба проймала тривога, бо не було надії на добрий урожай.

4. До розділових складносурядних речень належать ті, частини яких з’єднані розділовими сполучниками або, чи, або...або, чи...чи, то...то, не то...не то, чи то...чи то. Складносурядні речення з розділовими сполучниками можуть передавати два типи відношень між їх частинами: 1) чергування подій (події відбуваються одна за одною, чергуючись): То мати гукає, то мати шепоче, мене виряджаючи в дальню дорогу; 2) взаємовиключення подій (тільки одна з названих подій реально відбувається), наприклад: Або наведіть порядок, або я покину зал. Чи то мені здається, чи то справді буря затихає.

5. До зіставно-протиставних складносурядних речень належать ті, частини яких з'єднані сполучниками а, але, та (в значенні але), зате, проте, однак (одначе). Наприклад: Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Старість забирає красу, зате винагороджує вона людину мудрістю.

6. Складне речення, частини якого з’єднані лише за допомогою інтонації, називається складним безсполучниковим реченням. їх поділяють на речення з однорідними частинами і речення з неоднорідними частинами.

7. Зверніть увагу, що складні безсполучникові речення з однорідними частинами виражають такі смислові відношення:

а) одночасності подій: Вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе;

б) часової послідовності: Несподівано заграв баян, потім на другому кінці площі відгукнулася весела пісня;

в) зіставлення чи протиставлення подій: По один бік жито шепоче тяжке, по другий бік льон гріє на сонці свої голівки. Інженером можна стати за п'ять років, учитися ж на людину треба все життя.

8. Пам’ятайте, що складні безсполучникові речення з неоднорідними частинами виражають відношення, подібні до складнопідрядних речень:

а) часові: Приїхали до лісу — зійшло сонце. Порівняйте: Коли приїхали

до лісу — зійшло сонце; '

б) умови: Думай перед весіллям — не будеш задумуватися після нього. Порівняйте: Якщо думатимеш перед весіллям, то не задумуватимешся після нього;

в) допустові: Гірка праця — солодкий спочинок. Порівняйте: Хоч гірка праця, зате солодкий спочинок;

г) наслідку: Не маю гріхів потаємних, відкрита моя душа. Порівняйте: Не маю гріхів потаємних, так що відкрита моя душа;

г) з’ясувальні: Ну так знай же: я тебе давно люблю. Порівняйте: Ну так знай же, що я тебе давно люблю;

д) міри та ступеня: Мороз такий — ніхто не виткне носа. Порівняйте: Мороз такий, що ніхто не виткне носа;

е) причинові: Не вчи плавати щуку: щука знає цю науку. Порівняйте: Не вчи плавати щуку, бо щука знає цю науку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити