Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Рекомендації до виконання тестових завдань

Складнопідрядне речення

1. Зверніть увагу, що зв’язок підрядної частини з головною у складнопідрядному реченні здійснюється за допомогою: а) підрядних сполучників що, щоб, як, якби, ніби, якщо, бо, хоч, так що, через те що, тому що, дарма що та ін.; б) сполучних слів — займенників (хто, що, який, чий, котрий, скільки) та прислівників (де, куди, звідки, коли, як).

2. Відрізняйте сполучники від сполучних слів. На відміну від підрядних сполучників, сполучні слова не лише зв’язують підрядну частину з головною, а й виступають членом речення у підрядній частині (підметом, додатком, означенням, обставиною). Порівняйте: 1) Ми віримо глибоко й безконечно, (в що?) що правда і добро і наш народ не вмре! Що — сполучник, не є членом речення. Можна опустити сполучник, перетворивши речення на безсполучникове: Ми віримо глибоко й безконечно: правда і добро, і наш народ не вмре; 2) Це та яблунька (яка?), що ми посадили удвох. Що — сполучне слово. Це — відносний займенник, стоїть у знахідному відмінку і виконує функцію додатка: Ми посадили удвох (що?) яблуньку — займенник що замінює в підрядній частині іменник яблунька, вжитий у головній частині.

Сполучне слово що можна замінити сполучним словом яку (Це та яблунька (яка?), яку ми посадили удвох).

3. Від означальних речень відрізняйте займенниково-означальні. Якщо означальна підрядна частина відноситься в головній до іменника, то вона є означальною, а якщо до займенника — займенниково-означальною. Наприклад: Усе (яке?), що йти нам заважає, зумій одкинути в путі. Такими займенниками у головній частині найчастіше виступають: той, такий, кожен, всі, все та ін. Наприклад: 1) То не любов, яка не вміє бажати іншому добра — складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною; 2) Хто правду любить, той (який?) наш брат. До нас ходіте усі, (які?) хто за правду не жалує життя оддать.

4. Пам’ятайте, що підрядні з’ясувальні частини приєднуються до головних за допомогою сполучників (що, щоб, як, ніби, мов, наче), сполучних слів (хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки, як), частки чи, вжитої у значенні сполучника. Наприклад: Я бажаю, щоб перше горе було останнім у твоїм житті. Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна.

5. Розрізняйте підрядні обставинні речення за сполучниками, які часто вказують на тип підрядної частини, наприклад: бо — причини; якщо — умови, хоч, дарма що — допустова; для того щоб — мети; так що — наслідку та ін. Крім того, пам’ятайте, що тип підрядної частини визначають за такими запитаннями:

а) способу дії, міри та ступеня (як? яким способом? якою мірою? наскільки?): Я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй. Чим більше слухаєш, тим більше хочеться чути;

б) порівняльне (як? подібно до чого?): Я мріять буду, як мріють ранками ліси;

в) місця (де? куди? звідки?): І скрізь, де генія сіяє слава, Франкові нашому — земний уклін}:

г) часу (коли? відколи? з якого часу? доки? як довго?): Як заквітнуть у квітні садочки, не надивишся ти на сади;

г) умови (коли? за якої умови?): Полетіла б я до хмари, якщо б крильця мала:

д) допустове (незважаючи на що?): Хоч була північ, спати не хотілось;

е) причини (чому? через що? з якої причини?): За мир голосуєм, бо миру скрізь прагнуть народи землі;

є) мети (для чого? навіщо? з якою метою?): Кожне слово в симфонію проситься, щоб світам і народам гриміть:

ж) наслідкове (що є результатом?): Влітку я добре відпочив, так що з новими силами міг взятися до роботи.

6. Складнопідрядні порівняльні речення слід відрізняти від простих речень із порівняльними зворотами, які виконують функцію обставини способу дії, порівняння. Порівняйте: 1) Заквітують, як весна, бажання (тобто по- весняному) — речення просте, ускладнене порівняльним зворотом. 2) Заквітують мої бажання, як весною квітують сади. У підрядній порівняльній частині є окрема граматична основа.

7. Відрізняйте складнопідрядні наслідкові речення від складнопідрядних міри та ступеня, в яких вказівне слово так стоїть у головній частині, а підрядна частина приєднується за допомогою сполучника що. Порівняйте: Корній Кирилович раптом засміявся дзвінко, молодо, так, що аж луна пішла

понад річкою — складнопідрядне міри та ступеня. Корній Кирилович раптом засміявся дзвінко, молодо, так що аж луна пішла понад річкою — складнопідрядне наслідкове.

8. Пам’ятайте, що потрібно розрізняти складнопідрядні речення та прості речення з відокремленими членами (означеннями, вираженими прикметниковими чи дієприкметниковими зворотами, та обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами): 1) Ганна підхопила малу Галю, яка аж захрипла від плачу — складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною; 2) Ганна підхопила малу Галю, аж захриплу від плачу — просте речення з відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом; 3) Чоловік аж посміхнувся, оскільки побачив таке видовисько — складнопідрядне причини; 4) Чоловік аж посміхнувся, виразно побачивши таке видовисько — просте з відокремленою обставиною причини, вираженою дієприслівниковим зворотом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити