Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Словосполучення.

Типи підрядного зв’язку

Програма 1

Картка № 1

I. Зазначте рядок, у якому названо всі ознаки словосполучення.

1. Поєднання двох чи більшої кількості слів; одиниця спілкування; поєднується зв’язком узгодження і керування.

2. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів; одиниця некомунікативна; поєднана на основі синтаксичного зв’язку між підметом і присудком.

3. Поєднання двох чи більшої кількості слів на основі підрядного зв’язку; має граматичне значення й інтонацію повідомлення.

4. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного та сурядного зв’язку; одиниця комунікативна; має граматичне значення.

5. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного зв’язку; одиниця некомунікативна; має граматичне значення (означальні, додаткові, обставинні відношення).

II. Укажіть, у якому рядку словосполучення дієслівні.

1. Виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу, думати над прочитаним, гаяти час, відповісти на запитання.

2. Пам’ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у вікно, спостерігати за дітьми, мрія вчитися, радість перемоги.

3. Сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків, сподіватися на краще, одержати нагороду, повернутися в місто.

4. Працювати на совість, допомагати батькам, виконуючи доручення, вручити подарунок, вступити до інституту, чекати весни.

5. Уміння працювати, боротися за щастя, навчати дітей, вчинити правильно, дочитати сторінку, вдячність за турботу.

III. Оберіть рядок, де всі словосполучення однакові за будовою (прості чи складні).

1. Переїзд до Львова, лірика Павла Грабовського, болісно переживати, чистота дитячої душі, крізь усі випробування, віддати життя за Батьківщину.

2. Мотиви творчості письменника, виявитися історично перспективним, початок письменницької діяльності, впевнено йти вперед, емоційно наснажені твори, відображення дійсності.

3. Взятися за письменницьке перо, бути школою майстерності, взірець моральної чистоти, милуватися краєвидом, відповідати за долю людства, викресати вогонь з каменю.

4. Культура Давньої Греції, подорожувати рідною землею, бути щедрим душею, автор «Війни і миру», берегти честь змолоду, пальто зеленого кольору.

5. Голосно читати вірш, цікава розповідь про героя, поділити яблуко надвоє, вміння вчителя зацікавити, братова книга з малюнками, самобутній стиль письменника.

IV. З’ясуйте, у яких рядках усі словосполучення утворені зв’язком прилягання.

1. Сподівання зустрітися, заклик до перемоги, наказ наступати, підійти ближче, поїхати додому.

2. Прохання виконати, повернутися під вечір, потребувати допомоги, линути вгору, йти тротуаром.

3. Бажання випередити, приїхати вчасно, співати пісню, вміння одягатися, значно краще.

4. Дозвіл поїхати, стиха промовляти, трохи вище, йти назустріч, вчитися сумлінно.

5. Прагнення знати, бажання працювати, мрія вчитися, звичка читати, намагання перемогти, намір подорожувати.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між словосполученнями та відношеннями, які вони передають.

1. Відпочити на морі, працювати в саду, перебувати за кордоном, знаходитися неподалік.

2. Вистояти з честю, полетіти соколом, триматися гордо, працювати чесно, писати без помилок, приїхати потягом.

3. Бажання вчитися, хата дідуся, слово майстра, будинок ліворуч, хустина з шовку, дівчина гарної вроди.

4. Поїхати відпочивати, працювати заради дітей, зібратися з нагоди ювілею, забігти провідати.

5. Написання листа, присвячений дружині, завершення твору, спрямований на взаємозбагачення, виконаний учнем, дослідження стилю.

А. Означальні.

Б. Додаткові.

В. Обставинні (місця),

Г. Обставинні (мети).

Ґ. Обставинні (способу дії).

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Тип зв’язку, при якому залежне слово завжди стоїть у непрямому відмінку з прийменником чи без нього, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 2

I. Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці.

1. Гори перевернути, дати на горіхи, часто-густо, сказати правду, до лісу рукою подати, розв’язати язик.

2. Бути насторожі, кривити душею, лебедина пісня композитора, очима стріляти, на повний хід, поети і прозаїки.

3. Нарубати дров, бути причетним до справи, буду виступати, ріки і озера, найбільш вдалий, дуже серйозний.

4. Іван Петрович Котляревський, ламати голову, куди завгодно поїхати, крізь зуби сказати, наламати дров, весна рання.

5. Тримати камінь за пазухою, честь і порядність, дати пораду, розводити дискусію, слова ковтати, спуску не давати.

II. Оберіть рядок із іменниковими словосполученнями.

1. Весняна пора, уроки історії, Довженків край, щастя жити, бажати щастя, змога вчитися.

2. Дослідження літератури, постать дівчини, пошана до людини, сповнений поваги, відро води, відчуття простору.

3. Наш учитель, невичерпне джерело, гідний наслідування, двадцять перше століття, світова література, справжній майстер.

4. Боротьба за мир, хвала життю, думка повернутися, незабутня зустріч, велич людини, чарівна краса.

5. Високість помислів, краса людини, усвідомлення обов’язку, п’ять балів, вимогливий до себе, кожен з нас.

III. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення складні за будовою.

1. Діяти всупереч обставинам, стати скупим на слова, портфель із шкіри, подарувати книгу подрузі, підписати договір про співпрацю.

2. Сім відважних воїнів, голос Ніни Матвієнко, дівчина з карими очима, десять довгих днів, пояснити завдання учням, надіслати листа братові.

3. Земля України, крокувати поруч з товаришем, багатющий мовний матеріал, найвищий ступінь досягнень, зробити курям на сміх, сюжет «Лісової пісні».

4. Домашнє завдання учнів, глибоко цінувати поезію, розуміти товариша з півслова, неабиякі музичні здібності, сприйняти прочитане по- новому, найсуворіша вимогливість до себе.

5. Життя Лесі Українки, слава поетеси, прекрасний у своїй людяності, наприкінці минулого століття, твір мистецтва, раптом прокинутися.

IV. З’ясуйте, у яких рядках усі словосполучення означальні (за відношеннями між головним і залежним словами).

1. Життя Шевченка, шум струмка, роздуми письменника, старання учнів, доля Ганни, шепіт трав.

2. Служіння народу, прагнення до вдосконалення, написано письменником, радість матері, яскраве вираження, повага до брата.

3. Звернення до народу, осмислення істини, мислення людини, сприйняття світу письменником, громадянське сумління, захист прав.

4. Оспівування природи, почуття обов’язку, мій зошит, шелест листя, приїзд батька.

5. Хвилювання учня, бажання відпочити, витвір художника, творче натхнення, моя родина, дідусева розповідь.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та відношеннями між головним і залежним словами, що вони передають.

1. Повернутися тридцятого серпня, працювати впродовж місяця, зайти через три дні, народитися тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмого року.

2. Похилитися від вітру, розплакатися з розпачу, почервоніти від сорому.

3. Радіти успіхам, переповнений емоціями, сприймати музику, зроблений з металу, розповідати про подію, розповідати товаришеві.

4. Написати крейдою, працювати з радістю, підписано нерозбірливо, перевірено

на комп’ютері, відповідально поставитися.

5. Колосок пшениці, голос зозулі, краплини дощу, краплі від кашлю.

А. Додаткові.

Б. Обставинні (способу дії).

В. Обставинні (причини).

Г. Означальні.

Ґ. Обставинні (часу).

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Зі зміною форми головного слова змінюється форма залежного слова — це характерна особливість...» (відповідь у формі родового відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № З

I. Зазначте, словосполучення якого рядка утворені зв’язком керування.

1. Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, п’ять років.

2. Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку.

3. Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, вищий від батька.

4. Говорити без пауз, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися.

5. Славити Україну, посадити сад, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

II. Оберіть рядок із прикметниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Лапатий сніг, неперевершена краса, сповнений надій, зроблений із дерева, старший за брата, світова поезія.

2. Переписаний з книги, мій товариш, незакінчена повість, серйозний з дитинства, правильне рішення, творчий задум.

3. Гарний з лиця, переповнений почуттями, задоволений поїздкою, солодший від меду, старший від мене.

4. Доручена справа, передана товаришем книга, справжня дружба, доведений до відчаю, скромний у житті, крайній ліворуч.

5. Підтриманий групою, розширений донизу, зворушений подією, зоране поле, перекладений українською мовою.

III. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення прості за будовою.

1. Твори Івана Франка, на честь ювілею, прийти людині на допомогу, стати на повен зріст, наше майбутнє, збірка поетичних творів.

2. Перше вересня, бути біля хворого, працювати на совість, кричати не своїм голосом, непочатий край роботи, пісні Марусі Чурай.

3. Людина з великої літери, музей Ольги Кобилянської, проходити шляхами боїв, виступити з доповіддю на конференції, подивитись у вічі, цікавий фільм.

4. Благородне почуття, сказати трохи задумливо, хотіти побачити друга, музика Олександра Білаша, концерт скрипки з оркестром.

5. Картина художника, тепло людських сердець, врятувати життя людині, ночі без сну, одержимість Лесі Українки, виявити ініціативу.

IV. З’ясуйте, у яких рядках всі словосполучення означальні (за відношенням між головним і залежним словами).

1. Атомна електростанція, чарівна жінка, невигадана історія, собори Києва, дорога додому.

2. Вулиця Шевченка, приголомшлива звістка, велика бібліотека, наша перемога, ніжна пелюстка, вишневий сад.

3. Сонячний день, перша ластівка, літній чоловік, впевнений у перемозі, лісова тиша, змога прийти.

4. Людська думка, будинок на два поверхи, вимогливість учителя, перша вчителька, сукня із шовку, подарувати радість.

5. Глибока криниця, надія повернутися, занурений у воду, боротьба за мир, територія заводу, праця інженерів.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядом словосполучень та їх відношеннями між головним і залежним словами.

1. Сповнений по вінця, прочитати один раз, справді народний, стомлений вкрай, виконаний двічі, розмовляти напівтихо.

2. Нагороджений орденом, гордитися синами, гарантовано Конституцією, переповнений любов’ю, проспівати пісню.

3. Батьківське піклування, тиждень грузинської літератури, життєрадісний хлопець, дружня зустріч.

4. Засміятися мимоволі, образити мимохіть, захворіти через переохолодження.

5. Блукати луками, повернутися зі Львова, поїхати до Ужгорода, поселитися в місті.

А. Означальні,

Б. Додаткові.

В. Обставинні (міри та ступеня),

Г. Обставинні (місця).

Ґ. Обставинні (причини),

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Зв’язок слів, при якому залежним виступає незмінне слово (прислівник, дієприслівник, неозначена форма дієслова) називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 4

I. З’ясуйте, у якому рядку словосполучення утворено способом прилягання.

1. Співати натхненно, ставитися з любов’ю, жити для народу, одягнути пальто, зацікавитися проектом.

2. Особливо потрібно, декілька разів, мало часу, близько двадцяти чоловік, гуляти ввечері.

3. Сказати тихо, значно більше, внаслідок експерименту, в атмосфері дружби, бувати в школі, жити в місті.

4. Працювати разом, увійти в серце, подивитися здивовано, духовно багатий, ввічливо привітатися, вкрай схвильований.

5. Говорити лагідно, дуже чемно, зовсім по-дитячому, шлях уперед, приїхати вранці.

II. Укажіть рядок із прикметниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Життєва діяльність, готовий до подвигу, створений для радості, добірне зерно, гарний душею.

2. Чуйний до людей, відомий з історії, чесний у житті, подібний до нього, щирий душею.

3. Гідний подиву, енергійний у роботі, впевнений у перемозі, дев’ятий вал, вимушений сказати.

4. Талановитий учень, другий з краю, записаний на виступ, відповідальний за вечір, близький серцю.

5. Творчий підхід, відомий з історії, радий побачити, наділений талантом, спокійний вдачею.

III. Визначте рядок, у якому словосполучення складні за будовою.

1. Одержати листа від товариша, глибокі почуття, витримати перевірку часом, полонити читача масштабністю, привітати сестру зі святом, проникнення в тайни космосу.

2. Шанувати працю хлібороба, оспівувати рідний край, сердечна теплота друзів, підносити письменникові квіти, людське щастя, вияв палкої любові.

3. Роздумуючи над твором письменника, дивитися на картину художника, відданість захисників Батьківщини, невпинна ріки течія, пісня про рідний край.

4. З нагоди ювілею, талановитий письменник Грузії, сказати словами поета, наша перемога над фашизмом, брати участь у змаганні.

5. Навчатися в ліцеї, поїхати до Києва на нараду, згадувати материнську ласку, захоплюватися музикою, дбайливо збирати фольклор.

IV. Оберіть рядки, у яких словосполучення мають однакові відношення між головним і залежним словами.

1. Починати спочатку, надзвичайно байдужий, розпочати справу, повернутися пізно, втомитися від ходьби, міцно заснути.

2. Письменник-реаліст, красуня Настя, ріка Горинь, дівчина-юнка, хлопець-футболіст.

3. Дати ручку учневі, дати змогу відпочити, повернутися до кімнати, повідомити про семінар, записатися в драмгурток, виїхати назавжди.

4. Знати історію, вивчення матеріалу, переконаний у справедливості, вищий від брата, грати на фортепіано.

5. Підготувати доповідь, залагодити справу, вчинити справедливо, розмова друзів, написати статтю, скласти конспект.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між типами обставинних відношень.

1. Оцінити правильно, полетіти стрілою, співати тихо, працювати не покладаючи рук, котитися м’ячиком.

2. Поїхати до Польщі, бігти стежиною, їхати додому, завітати в гості, обійти навкруги, пливти морем.

3. Відбуватися невдовзі, приїхати в понеділок, тривати тиждень, забігти на хвилину, запізнитися на п'ять хвилин.

4. Усміхатися від задоволення, захворіти від переживання, засмутитися через невдачу.

5. Поїхати вчитися, сказати для заспокоєння.

А. Обставинні (часу).

Б. Обставинні (місця).

В. Обставинні (способу дії).

Г. Обставинні (мети).

Ґ. Обставинні (причини).

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип словосполучень за морфологічним вираженням головного слова (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

На зло ворогам, навперейми коням, раніше від усіх, напередодні свята, збоку від ставу.

                             

Картка № 5

І. З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення утворені способом узгодження.

1. Тернистий шлях, ясні далі, батьківська земля, рукотворна весна, вдало спроектований, його амплуа.

вчинити заради справедливості, надрукувати з нагоди ювілею, подарувати на згадку.

2. Незборима сила, ранкові промені, анкетні дані, кожна оселя, один шлях, п’ять будинків.

3. Кругла дата, людські шукання, вартий поривань, грозова днина, чисте сумління, життєва суть.

4. Ніжне серце, шлях у майбуття, доля дівчини, натягнуті струни, київське метро.

5. Щоденна праця, непохитна мужність, рідний завод, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен меридіан.

II. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення однакові за морфологічним вираженням головного слова.

1. Виділятися з-поміж інших, захоплюватися археологією, працювати над проектом, дивитися посміхаючись, право вибирати, поїхати будувати.

2. Довженкова творчість, висока гора, справедлива оцінка, поетичний образ, сповнений гордості, життєва позиція.

3. Звичайний до буденності, попередній екзамен, лагідний вдачею, вишитий рушник, допущений до екзаменів, складений на «відмінно».

4. Відомий з розповіді, далеко видний, далекий від істини, далеко відомий, дорогий мені, добре знайомий.

5. Другий за списком, три з десяти, списаний на трьох листах, складений удвоє, перший у навчанні.

III. Оберіть рядок, у якому словосполучення однакові за будовою (прості чи складні).

1. Творчо обдарована особистість, результат натхненної праці, використовувати всі резерви, посаджений біля школи, поділений надвоє.

2. Прагнення молоді до навчання, доброзичливе ставлення, історичний досвід народу, особистий внесок кожного, турбота батьків.

3. Право на працю, середня освіта, життєві істини, говорити про навчання, завдання додому.

4. Добробут наших людей, витрати держави на освіту, вміння робити висновки, набута століттями культура, глибоке переживання.

5. Сумлінна праця, глибока переконаність у правоті, сповнений любові, працювати наполегливо, збагачуватися новими знаннями.

IV. Виберіть рядки із займенниковими словосполученнями.

1. Культура поведінки, наші ідеали, далеко за межами, дати квіти, кожен з нас.

2. Ми з учителькою, дехто з односельців, кожен з нас, хтось невідомий, щось загадкове.

3. Одна лекція, сфера діяльності, вірний слову, більшість учнів, заряд енергії.

4. Зал засідань, вершина гори, група юнаків, наше село, майстер спорту, всі четверо.

5. Дехто із сучасників, щось дивовижне, хтось із старшокласників, ми з другом.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між словосполученнями та типом відношень між головним і залежним словами.

1. Знайомий з дитинства, повернутися в понеділок, поновлювання щодня, відпочивати влітку.

2. Навчатися в університеті, прочитати в очах, знайтив тексті, вибратися з лісу, зустрітися в бібліотеці.

3. Поранкова душа, порада вчителя, калинова сопілка, твори О. Кобилянської.

4. Обвинувачувати безпідставно, ретельно досліджений, навчатися успішно, сказати необдумано.

5. Зрозумілий кожному, радий зустрічі, готовий до роботи, вірний традиціям, думати про прийдешнє.

А. Додаткові.

Б. Означальні.

В. Обставинні (місця).

Г. Обставинні(способу дії).

Ґ. Обставинні (часу).

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «У словосполученні одне слово головне, а друге — ...» (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 6

І. Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці.

1. Руку подавати, з давніх-давен, дорослі і малі, вскочити в халепу, брати участь в олімпіаді, Зелений Яр.

2. Підбивати підсумки, з діда-прадіда, знати предмет як свої п’ять пальців, півня пустити, собаку з’їсти, рано-вранці.

3. Кирпу гнути, усі п'ятеро, піти собі, знай співає, сказати правду, протягом дня.

4. Ґулю набити, мати надію, калина-малина, Олександр Довженко, велика держава, сонячний промінь.

5. Дідусь відпочиває, біля моря, стратегія і тактика, Давид Мотузка, давним-давно, кривити душею.

II. Оберіть рядок зі словосполученнями, однаковими за морфологічним вираженням головного слова.

1. Дорогий для нас, фольклорні мотиви, улюблений письменник, титанічна постать, закоханий у красу, рідна земля.

2. Квіти шани, зустріч з ветеранами, провісник весни, надія на краще, загадати бажання.

3. Навчити бережливості, наближення осені, відданість справі, навчитися розпізнавати, натхненно говорити, прагнення пізнати.

4. Віч-на-віч із романтикою, наодинці з матір’ю, досить влучно, надто прикро, разом з учителькою, нарівні з дорослими.

5. Напоєний ароматом, сплетений з волошок, урочисто відкритий, неперевершений взірець, журавлиний ключ, сповнений бажань.

III. Зазначте рядок, у якому всі словосполучення прості за будовою.

1. Творча праця, молода гаряча душа, його життєвий подвиг, відкрита книга, художнє мислення, українські народні пісні.

2. Багата фантазія, вічно жива весна, записувати пісню на магнітофон, струнка жіноча постать, поділитися враженнями з товаришем, дати пораду другові.

3. Люди двадцять першого століття, запросити друзів на вечірку, надрукований у газеті, перша медична допомога, громадський діяч, надіслати листа.

4. Пристрасна промова, пора мистецької зрілості, весняний дощ, людські ідеали, вдячність учителеві, подарована сестрою книга.

5. Розмовляти з друзями, творчий потенціал, зустрітися уперше, простувати назустріч, нічого не сказати, брати участь в олімпіаді.

IV. Укажіть рядки зі словосполученнями, однаковими за морфологічним вираженням головного слова.

1. Залюблений у справу, закоханий юнак, цікава розповідь, розвиток виробництва, відвертий з друзями.

2. Остання подія, зустріч із сестрою, дорога додому, бажання перепочити, мандрувати Україною.

3. Шанувати одяг, пошана до батька, повірити подрузі, цікаво розповідати, виступити на конференції.

4. Дорожити дружбою, працюючи в саду, прочитавши в журналі, старанно підготуватися, написати реферат.

5. Вчасно завершений, запропонований учителем, залишений для нащадків, молодший від сестри, побудований за схемою.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та відношеннями між головним і залежним словами.

1. Уміння слухати, бажання відпочити, перші квіти, твір композитора, рання весна.

2. Захист миру, розв'язання задачі, керівництво закладом, будівництво школи, виховання людяності.

3. Сприймати серйозно, ставитися з поблажливістю, дивитися зачудовано, твердо пам’ятати, несподівано подзвонити.

4. Отримати через тиждень, затриматися на хвилинку, повідомити заздалегідь, прийти завтра.

5. Застосувати на практиці, оселитися в місті, відпочивати в Карпатах, поїхати на Кавказ, мчатися шляхом.

А. Додаткові.

Б. Означальні.

В. Обставинні (способу дії).

Г. Обставинні (місця).

Ґ. Обставинні (часу).

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Словосполучення, утворене з двох повнозначних слів, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 7

I. З'ясуйте, які засоби характерні для зв’язку слів у словосполученнях.

1. Форми слів, інтонація, сполучники.

2. Прийменники, форми слів, інтонація.

3. Порядок слів, інтонація, прийменники.

4. Сполучники, форми слів, порядок слів.

5. Форми слів, прийменники, порядок слів.

II. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення однакові за морфологічним вираженням головного слова.

1. Об'єднати зусилля, продовжувати розмову, спричинений спекою, брати участь в олімпіаді, щастя бачитися, навчитися поважати.

2. Ретельно розібратися, постійно нагадувати, особливо важливо, необхідно пам’ятати, акуратно записаний, справедливо зауважено.

3. Мільйони гектарів, п’ятеро із присутніх, один із нас, тисячі людей, десять гривень, дві берізки.

4. Стурбований вкрай, завжди актуальний, складений утроє, короткий шлях, передбачений ученими, засіяний пшеницею.

5. Розширення площі, розставання з друзями, вирощуючи врожай, використання земель, битва за хліб, ранні жнива.

III. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення складні за будовою.

1. Нарада молодих учених, теплі промені сонця, батьківське піклування, почути звістку про сина, зустріч з рідною землею, захоплювати блискучою красномовністю.

2. Уперше особисто познайомитися, відразу після обіду, повністю довіряти товаришеві, найсміливіші експерименти, завжди готовий допомогти, справжнє захоплення футболом.

3. Новела про сучасне життя, радість учительської праці, досягти повної гармонії, весняне цвітіння, слова першого космонавта, правдиво написаний твір.

4. Синівське почуття до матері, автобіографічний фрагмент із життя, щоразу поставати в уяві, ставитися дбайливо до дітей, безмежно любити Батьківщину, влучно вжити слово.

5. Писати спогади про письменника, життєва енергія, вишита сорочка, багата поетова уява, простудіювати рекомендовану літературу, законспектувати статтю.

IV. Зазначте, у яких рядках всі словосполучення мають додаткові відношення між головним і залежним словами.

1. Публікація статті, близько до дійсності, спостерігати за польотами, виховання почуттів, подолання недоліків, разом з учителем.

2. Призначений для учнів, поліпшувати якість, потрібний людям, зрозумілий для всіх, збагнути істину, учитель-фізик.

3. Вчитися у наставників, розповідь ветерана, полонити красою, вивчити правило, проспіваний солістом, багатство поезії.

4. Схилятися перед подвигом, завершення справи, передавати поколінням, служіння народові, присвячений доньці, збереження миру.

5. Навчати любити, велич людини, знання твору, знайомство з письменником, навчання дитини, сприймання на віру.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та типами підрядного зв’язку, яким вони поєднані.

1. Перше кохання, пісня про рушник, життєва сила, тихе надвечір’я, створена митцем.

2. Творчість письменника, образність мови, знавець картин, десять літ, віддати дітям.

3. Народне слово, духовний світ, життєва сила, пшеничне поле, лісові ягоди.

4. Духовно багатий, точно переданий, повернений вчасно, поїхати на Закарпаття, задум відвідати.

5. Крок назустріч, мрія повернутися, працювати наполегливо, відпочивати влітку, дорога ліворуч.

А. Узгодження.

Б. Керування.

В. Узгодження і керування.

Г. Прилягання.

Ґ. Керування і прилягання.

VI. Визначте тип словосполучень за морфологічним вираженням головного слова (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

Немислимий без практики, готовий до пошуків, національний за формою, потрібний людям, невтомний у роботі.

                             

Картка № 8

I. Визначте, у словосполученнях якого рядка головне слово керує декількома взаємозамінними формами.

1. Будувати що, кому; грати що, на чому; взяти що, у кого; думати що, про кого; сіяти що, для чого.

2. Прочитати що, кому; простити що, кому, за що; радити що, кому; розбивати що, чим; утішати кого, чим.

3. Єднати що, з чим; засівати що, чим; упізнати кого, в кому; виростити що, для чого; пробудити що, в кому.

4. Згуртувати кого, у що; відповідати за що, перед ким; обороняти кого, від кого; шукати що, для кого; починати що, з чого; шанувати що, в кому.

5. Дивуватися чому, на що, з чого; чекати кого, на кого; сміятися з кого, над ким; відібрати у кого, від кого.

II. Оберіть рядок із дієслівними словосполученнями.

1. Підписано до друку, відправлено поштою, зацікавити розповіддю, можливість виконати, зберегти надійно, порадувати батьків.

2. Неодноразово перечитувати, зустрічатися вечорами, по-справжньому вірити, підписано директором, подорожуючи Україною, з любов’ю ставитися.

3. Бажати щастя, готовий до заняття, зданий достроково, закінчити до зими, вразити красою, читати вірші.

4. Виконати доручення, стомившись з дороги, йти співаючи, читання лежачи, доручити братові, перебуваючи у Франції.

5. Доручений учневі, надіслати рукопис, сприяти надрукуванню, уміння мовчати, цінувати літературу, запросити прийти.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення однакові за будовою.

1. Пейзажна лірика, відповідальний період, назавжди залишитися в серці, дзвінкі джерела, народна творчість, думати про завтрашній день, напоєний соками землі.

2. Вітром похилена смерека, щедро розквітлий талант, продовжувач кращих традицій, зігрітий жаром серця, бездоганно порядна людина.

3. Творчість Остапа Вишні, усна народна творчість, внесок письменника у літературу, поїхати на відпочинок до Криму, співуче Сосюрине слово.

4. Працювати завжди натхненно, схожий обличчям на матір, багато талантів, вимогливість митця до самого себе, духовний набуток поколінь, перші поетичні спроби.

5. Чітко вкарбуватися у пам'ять, пристрасно закоханий у поезію, уважно стежити за новинками літератури, любов до народу, художня манера письменника, глибинний ліризм прози.

IV. Укажіть, словосполучення яких рядків мають однакові відношення між головним і залежним словами.

1. Жіноче ридання, дитячий сміх, шум річки, пропозиція директора, мрія актора, душа хлібороба.

2. Читання статті, відповідь ветеранам, випередження графіка, випереджаючи час, розгадування таємниць, виправити помилки.

3. Щось рідне, сновигати тінню, вийти переможцем, видатися знайомим, збори шахтарів, двоє дітей.

4. Відро води, щось знайоме, учасник конференції, мета художника, декілька днів, п’ятеро відважних.

5. Семінар математиків, науковий гурток, погодинна оплата, складання плану, почуття відповідальності, їзда верхи.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та формами синтаксичного зв’язку між словами в них.

1. Пейзажна лірика, відповідальний період, дзвінкі джерела, народна творчість, завтрашній день.

2. Щедро розквітлий талант, глибоко народний ліризм, бездоганно порядна людина.

3. Творчість Остапа Вишні, розшукати родичів, внесок письменника у літературу, поїхати на відпочинок до Криму, виконання ролі.

4. Працювати завжди натхненно, дуже схожий, говорити заспокійливо, працювати не відпочиваючи.

5. Чітко вкарбуватися у пам’ять, уважно стежити за новинками літератури, виразно прочитати вірш, навчити дитину читати.

А. Керування.

Б. Прилягання.

В. Керування і прилягання.

Г. Узгодження.

Ґ. Прилягання і узгодження.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип словосполучень за морфологічним вираженням головного слова (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

Перший успіх, мирне небо, дорога додому, пізня осінь, мій наставник.

                             

Картка № 9

I. Укажіть рядок, у якому словосполучення утворені зв’язком прилягання.

1. Будинок справа, дорога ліворуч, дуже швидко, квиток на поїзд, хід змагання.

2. Дорога без кінця, радість перемоги, важливіший за все, любов на все життя, перший у списку.

3. Приклад для наслідування, зошит у лінійку, день без тривог, поїздка на північ, твір про героїв, життя в праці.

4. Пізно ввечері, десять років, розповідати хвилюючись, шлях на Київ, пам’ятати завжди, любити незрадливо.

5. Читання вголос, кава по-віденськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

II. Оберіть рядок із іменниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Намагання дізнатися, шовкова сукня, легенда про закоханих, знайоме обличчя, розповідь про неспокій, зустріч із прекрасним.

2. Червона калина, два кольори, цвіт папороті, кращі з працівників, дівчина гарної вроди, шостий від стіни.

3. Волошкові очі, смерековий стан, талант педагога, щирий серцем, хтось із нас, глибока криниця.

4. Дума про любов, двоє хлопчиків, чоловік сестри, настояний на травах, один із тисячі, тканина в смужку.

5. Серце матері, краплина щастя, весела натура, сукня в клітинку, подарунок на свято, подарований сестрою.

III. Зазначте рядок, у якому всі словосполучення складні за будовою.

1. Основоположник нової української літератури, стрічати світанок нового дня, спогади ветерана, досвід вчительської праці, молодий душею ветеран, життя сучасної людини.

2. Будинок на два поверхи, тонке сприймання людської краси, тема нашої розмови, чудово виголошена промова, вивчення багатств рідної мови, комбайн для збирання зерна.

3. Дедалі зростаючий інтерес до фольклору, точити ляси з подругою, син свого народу, завдання учнівської молоді, почуття громадянського обов'язку, остання сторінка роману.

4. Наш обов’язок перед суспільством, боротьба за мир, незабутні роки юності, тонке сприймання краси, здатний на подвиг, пишатися творчістю майстра.

5. Синівська любов, працювати ще краще, найважливіша творча проблема, бажання працювати самовіддано, завжди говорити відверто, пройнятий щирою любов’ю.

IV. З’ясуйте, словосполучення яких рядків мають однакові відношення між головним і залежним словами (означальні, додаткові чи обставинні).

1. Вдячний нащадкам, сперечатися про футбол, читання повісті, дослідження космосу, замилуватися берізкою, скористатися журналом.

2. Ставлення до товариша, ненависть до ворогів, схожий із кіноактором, зображення подій, бажання доньки, передавати з рук в руки.

3. Правила поведінки, машинне мовлення, святкове звернення до школярів, освідчення в коханні, виступ депутата, повернення додому.

4. Пориви вітру, спалах зірки, чергування учнів, рішення командира, відкриття Ломоносова, гудіння моторів, краплини дощу.

5. Допомога студентам, вулиця Коцюбинського, бажання поїхати, обрання за конкурсом, розставання зі школою.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та їх типами (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Добре продумати, повернутися додому, починати спочатку, повторюватися день у день, випереджаючи час, приїхати ввечері.

2. Звичайний день, цікава розповідь, пісня про друзів, успіхи в роботі, перемога над собою.

3. Явно несправедливо, дуже далеко, цілком задовільно, міцніше від криці, більше

в десять разів, важливо для нас.

4. Хтось із однокласників, ми з учителькою, кожен з вас, ви з ними, дехто з нас.

5. Глибоко поважний, найпотрібніший для мене, вироблений з борошна, занурений у воду, повністю зрозумілий.

А. Іменникові,

Б. Прикметникові,

В. Займенникові,

Г. Дієслівні,

Ґ. Прислівникові.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип словосполучень за будовою (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

Будинок на чотири поверхи, збирати лікарські рослини, чудово написаний твір, наш обов’язок перед суспільством.

                             

Картка № 10

I. Зазначте, у якому рядку всі словосполучення утворено способом узгодження.

1. Стрімкий день, українська калина, степи України, берізки-сестрички, добрий до всіх, дуже радий.

2. Щедрий урожай, березові листки, Курильські острови, житні колоски, зерно пшениці.

3. Добірне зерно, сонячні гони, радісні пісні, пора надій, моя правда, надії на краще.

4. Немеркнуче сузір’я, великий хліб, горде гасло, орлиний лет, наші

трактори, слава героям.

5. Прокладений шлях, велика сім’я, найсвятіший заповіт, прийдешній день, батьківська земля, вічний вогонь.

II. Укажіть рядок із прислівниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Винятково чуйний, всебічно освічений, відомо з джерел, досить різноманітно, захоплено працювати, несподівано зустріти.

2. Зараховано асистентом, політ завершено, пізно восени, рано-вранці, чудом врятуватися, повернутися додому.

3. Надто багато, зовсім небажано, говорити схвильовано, по-справжньому щасливий, відбуватися безперервно, діяти свідомо.

4. Удвох з сестрою, пізно вночі, незвично важко, надто обережно, зрозуміло для багатьох, навіки разом.

5. Занадто швидко, шлях відкрито, написано правдиво, зустріч віч-на- віч, з’єднаний воєдино, завжди насторожі.

III. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення складні за будовою.

1. Чесно виконати обов’язок, завдання кожного учня, розсипати бризки сміху, велика відповідальність перед народом, турбуватися про брата.

2. Проникнення в суть справи, любов до землі, цікаві сторінки книги, українська література, мова художнього твору.

3. Творче дерзання народу, вчасно прийняти важливе рішення, безмежна туга за селом, бажання товариша допомогти, глибока повага до вчителів.

4. Родючі землі Поділля, вода Чорного моря, найвищий приклад мужності, раціонально використовувати час, допомогти в біді.

5. Мрія дівчини вчитися, слово правди, часто відвідувати театр, написати листа матері, своєрідне сприймання світу, безмірна любов до літератури.

IV. З’ясуйте, у яких рядках всі словосполучення обставинні (за відношенням між головним і залежним словами).

1. Читати голосно, нагадати вчасно, спалахнути яскраво, виразно написаний, повернутися через місяць.

2. Відкриття науки, підкорення космосу, спалахи багаття, поведінка сестри, розповідь очевидця.

3. Сумління товариша, хвилювання присутніх, суперечка друзів, палахкотіння вогню, повага до брата.

4. Спів пташок, піклування про людину, шелестіння листя, відкриття вченого, пізнє повернення.

5. Поїхати на Кавказ, читати лежачи, зустрічатися щороку, пливти морем, почервоніти від сорому.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та їх типами (за відношеннями між головним і залежним словами).

1. Упорядкований сьогодні, надрукований учора, поінформований через тиждень, затриматися на день.

2. Завмерти від несподіванки, сказати з ввічливості, образити мимохіть, похилений від вітру.

3. Писати для дітей, знати з життя, засвітити світло, любити музику, сподіватися гостей.

4. Новобудови столиці, чисті джерела, цікава література, кімната для відпочинку, пляма крові, ключ від дверей.

5. Зникнути в темряві, жити в місті, залишатися вдома, перебувати поблизу, знаходитися у школі.

А. Означальні,

Б. Додаткові,

В. Обставинні (часу),

Г. Обставинні (причини).

Ґ. Обставинні (місця),

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Словосполучення досягти мети, ждати початку, нарвати яблук, уникаючи зустрічі, оголошено старостою утворені способом...» (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 11

І. З’ясуйте, як поділяють словосполучення за морфологічним вираженням головного слова.

1. На сурядні і підрядні.

2. На вільні і зв’язані.

3. На дієслівні, додаткові, обставинні.

4. На означальні, обставинні, додаткові.

5. На дієслівні, іменникові, прикметникові, прислівникові, займенникові, числівникові.

II. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення дієслівні.

1. Працюючи невпинно, навчитися узагальнювати, дорожити честю, наважитися сказати, бажання зустрітися, радіти зустрічі.

2. Уникнувши небезпеки, йти не зупиняючись, здобувати знання, зауважувати небезпідставно, обраний депутатом, намагання утвердитися.

3. Зовсім змінитися, книжку прочитано, їхати автобусом, щось занотувати, розуміючи необхідність, творити колективно.

4. Повчитися точності, ставитися бережливо, всебічно розвинений, сподіваючись зустрічі, низько вклонитися, лунати натхненно.

5. Розповідь очевидця, потреба мислити, дивуватися змінам, загубитися в натовпі, розвиватися гармонійно, перетворено на музей.

III. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення складні за будовою.

1. Впадати у відчай, нещасливий випадок, віддавати скарби душі людям, процес суспільного розвитку, завжди потрібний людям.

2. Неосяжне багатство мови, бережливе ставлення до природи, погодитися з думкою товариша, прислухатися до шепоту трав, сторінки наших газет.

3. Духовні цінності, постійне бажання вчитися, славні сини народу, картина художника Божія, іспит моральної зрілості, людина великої душі.

4. Вести розмову з мудрою людиною, вміння сприймати народне слово, ставитись до мови творчо, порада вчителя, постійне спілкування з людьми.

5. Почути пісню з уст народу, поезія Василя Симоненка, привітно дивитись, успішно оволодівати знаннями, домагатися справедливості, виконувати Гімн України.

IV. З’ясуйте, у яких рядках всі словосполучення означальні (за відношенням між головним і залежним словами).

1. Твір письменника, право на працю, людина високої культури, зошит з математики, доля людини.

2. Творчість Франка, мистецтво художника, герой поеми, твори світової літератури, закон Ньютона, високий на зріст.

3. Праця з натхненням, читання вголос, мандрівка Україною, талановитий митець, рух без упину, бажання відпочити.

4. Дівчина з косою, плач Ярославни, відомий з першоджерел, згадка про рідний край, Гомерова поема, бажання розповісти.

5. Сукня з бантом, усміхнена дівчина, пісня Наталки Полтавки, мандрувати Карпатами, кава по-угорськи, зустріч з прекрасним.

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та типами синтаксичного зв’язку між словами в них.

1. Сидіти посміхаючись, гра наввипередки, зустріч віч-на-віч, переконливо доведений, мрія побувати.

2. У далекій країні, людська шана, справжні коштовності, пониклі трави, кожне серце, наша слава.

3. Сильний вірою, повага до людей, гра на скрипці, задум автора, щебетання соловейка.

4. Надзвичайно довга зима, повністю укритий квітами, невимовно великий жаль, особливо вдалий проект.

5. Палкі сльози радості, найважливіша професія у школі, криниця з джерельною водою, вірний приятель у дружбі.

А. Узгодження,

Б. Керування,

В. Прилягання.

Г. Прилягання і узгодження.

Ґ. Керування і узгодження,

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Речення і словосполучення, їх типи вивчає наука...» (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 12

І. Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів не становлять словосполучення як окремої синтаксичної одиниці.

1. Рік-другий, очей не спускати, символ безсмертя, поет і громадянин, сам не свій, гостре слово публіциста.

2. Водити за ніс, зірватися на ноги, в один голос, водою не розлити друзів, в поті чола, в’янути на пні.

3. Тарас Шевченко, у вогонь і воду, гав ловити, горою стояти за народ, посеред залу, дати бій.

4. Узяти на себе сміливість, узяти книгу, треті півні, слово і діло, слово за словом, сидіти сидьма.

5. Для годиться, догори дном, ні слуху ні духу, душа в душу, не ликом шитий, мати спроможність.

II. Оберіть рядок з прислівниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1. Працювати сумлінно, добре навчатися, швидко повернутися, дуже добре, вщерть налитий.

2. Дорога ліворуч, правильно виконане завдання, щодня приходити, завчасу готуватися, зустрітися несподівано.

3. Згадувати щоднини, недалеко від міста, день у день бачитися, наглухо зачинений, по-справжньому чесний.

4. Зроблений абияк, скрізь побувати, дуже дивно, працювати вп’ятьох, заплатити дорожче.

5. Незадовго до зустрічі, ближче до лісу, ліворуч від будинку, надзвичайно красиво, споконвіку відомо.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі словосполучення складні за будовою.

1. Полум’яне серце митця, світочі духу, міста нашої країни, відповідальність за доручену справу, дуже рясний урожай.

2. Запашне малинове варення, брести польовою дорогою, молода душа поета, глибоко засвоювати тему, законспектувати статтю, вивчити вірш напам’ять.

3. Цікавитись своєрідністю композиції, творча палітра художника, взаємини між колегами, розмова з людьми, поїхати на роботу за призначенням.

4. Прагнення глибше пізнати світ, рано залишити батьківський дім, підвищення урожайності зернових, вдало підготовлений реферат, учасник художньої самодіяльності.

5. Словник літературознавчих термінів, пізнання життя, прозоре гірське джерело, пісня з полонини, музика Володимира Івасюка.

IV. Зазначте рядки, у яких всі словосполучення обставинні за відношенням між головним і залежним словами.

1. Духовно багатий, видавати вперше, вивчати глибоко, всебічно описаний, надто важливий.

2. Зачинений зсередини, благородний у пориваннях, швидше від вітру, зворушений до сліз, крокувати вулицею.

3. Приїхати заради матері, вимогливість до себе, зустрітися біля школи, працювати у першу зміну, чекати від п’ятої години.

4. День у день спостерігати, пам’ятати довго, приїхати зарання, бачити вперше, передавати з роду в рід.

5. Крокувати пліч-о-пліч, передавати передачу, виконано вчасно, їхати тролейбусом, подорожувати щонеділі.

V. Знайдіть відповідність між рядами словосполучень та типом зв’язку, яким вони поєднані.

1. Дякувати вчителеві за пораду; вірити людям; заперечувати товаришеві; переписувати написане двічі; законспектувати статтю в зошит.

2. Сподіватися на зустріч; милуватися з картини; чекати весни; розумітися на музиці; закутатися хусткою.

3. Працювати з навчальною книгою; досягти справжньої мети; докоряти рідній доньці; звітувати про виконану роботу.

4. Виконати вчасно, повернути сьогодні, вщерть налито, розкидано навкруги, попросив принести.

5. Наш край, моя мати, весела передача, розмальована сторінка, Василева сестра.

А. Керування,

Б. Прилягання,

В. Узгодження,

Г. Керування і прилягання,

Ґ. Узгодження і керування,

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Ряд словосполучень семеро друзів, тисяча думок, кільканадцять справ, двоє коней, декілька гривень, мільйони людей за головним словом є...» (відповідь у формі орудного відмінка упишіть до таблиці).

                             


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити