Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Фонетика. Орфографія

Звуки мови

Програма 1

Картка № 1

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Працювати, життя, хазяїн, монета, година.

2. Поличка, сила, рік, струна, смужка.

3. Сказати, полотно, сон, велосипед, весна.

4. Навчатися, влітку, людина, серце, зірочка.

5. Сонце, мріяти, море, розмова, береза.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова.

1. Взимку, подвір'я, весняний, олівець, співати.

2. Криниця, собор, історія, праска, знання.

3. Сіль, літера, мрія, якір, спадщина.

4. Струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон.

5. Море, п’ятниця, приїхати, суниця, хліб.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Садити, світити, вчити, дерти, вимірювати.

2. Мостити, пекти, ловити, любити, хотіти.

3. Дробити, оформляти, стерегти, брати, везти.

4. Берегти, їздити, кликати, мести, жити.

5. Бігти, кришити, ломити, терти, упирати.

IV. Укажіть ознаки, за якими протиставляють приголосні звуки.

1. Глухість.

2. Твердість/м’якість.

3. М'якість.

4. Подовженість.

5. Дзвінкість/глухість.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами букв та їх звуковим значенням.

1. Букви, що завжди позначають один звук.

2. Букви, що можуть позначати і один, і два звуки.

3. Букви, що позначають лише тверді приголосні звуки.

4. Букви, що можуть позначати на письмі і тверді, і м’які приголосні.

5. Букви, що позначають завжди два звуки.

A. я, ю, є.

Б. ї, щ.

B. а, о, у, і.

Г. д, т, з, с, ц, л, н.

Ґ. б, п, в, н, р.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін, що позначає найменшу одиницю мови та мовлення.

                             

Картка № 2

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. Садовод, складність, князювати, найменший, врожай.

2. Ковзати, скоринка, однокласник, переклад, саджати.

3. Козак, льодяний, навчати, апельсин, розумний.

4. Берег, вечірка, горіховий, друкар, займенниковий.

5. Звук, слово, комплексний, кораблик, механізм.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук.

1. Вісь, сів, сивий, ясний, син.

2. Деревій, весна, вітер, павутина, кавун.

3. Віхоть, вогкий, кухня, хутір, фартух.

4. Жених, дочці, дріжджі, череда, ціп.

5. Тільки, пташка, тушкан, тюль, тема.

III. Укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Кріпити, крастися, плести, дерти, нести.

2. Могти, стерегти, пустити, кидати, вимірювати.

3. Дробити, бігти, полоти, брати, везти.

4. Святити, молоти, красти, шити, терти.

5. Топити, носити, їздити, пустити, графити.

IV. Зазначте слова, у складі яких є лише два дзвінкі приголосні звуки.

Обіцяй1 мало2, а3 зроби4 багато4 (Народна творчість).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між місцем творення звуків та їх рядами.

1. Задньоротові.

2. Губні.

3. Піднебінні.

4. Зубні.

5. Губні та задньоротові.

А. [б], [п], [в], [м],[ф].

Б. [д], [т], [з], [с].

В. [р], [ж], [ч], [ш] [й].

Г. [г], [к], [х], [ґ].

Ґ. [б], [г], [в], [ф], [к].

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу науки, який вивчає звуки мови і мовлення.

                             

Картка № 3

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі.

1. Тіньовий, скоринка, тинятися, комар.

2. Морок, кіготь, холод, проїзд, двері.

3. Монах, ховрах, кожух, темний, коло.

4. Спека, спати, поспіх, чаша, посуха.

5. Безлад, малий, гриміти, страх, гора.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і дз позначають один звук.

1. Підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі.

2. Підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт.

3. Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало.

4. Підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем.

5. Підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах наявне подвоєння приголосних.

1. Суддя, життєпис, законно, трясся, бовван.

2. Лляти, туманний, збіжжя, життя, юннат.

3. Відділ, роззява, ранній, військкомат, старанно.

4. Ілля, навмання, колосся, годинник, численний.

5. Почуття, Вінниця, рілля, сіллю, сторіччя.

IV. Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою букво- сполучень.

Ми1 дзвіночки2,

Лісові3 дзвіночки4

Славим5 день6.

Ми7 співаєм8.

Дзвоном9 зустрічаєм10

День11!

День12! (П. Тичина).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       

V. Знайдіть відповідність між можливим чергуванням голосних та приголосних звуків при словозміні чи словотворенні і рядами слів.

1. Чергування голосних при словозміні.

2. Чергування приголосних при словотворенні та словозмінні.

3. Чергування не відбувається.

4. Чергування голосних при словотворенні.

5. Чергування приголосних при словозміні.

А. Рука, світити, вухо, графити,

Б. Шовк, атом, середа, хлібороб.

В. Шість, Канів, вогонь, хлопець.

Г. Сідати, ломити, говорити, скакати.

Ґ. Лазити, носити, возити, їздити.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, при вимові яких шум переважає над голосом.

                             

Картка № 4

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Додавати, будинок, режисер, зріз, лев.

2. З’їзд, ворог, левада, пити, раса.

3. Одяг, доба, здогад, дуб, лід.

4. Рада, волошка, лити, перстень, словник.

5. Згуба, драма, летючий, список, мити.

II. Зазначте, у якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку.

1. Борона, відживати, вабити, подружжя, контракт.

2. Дивак, дим, ласий, палати, канцелярія.

3. Рости, симпатія, знахар, витівки, ручка.

4. Відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати.

5. Вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Гатити, водопій, сон, мох, шелест.

2. Особа, пшоно, череда, вовк, студент.

3. Голова, слово, осінь, Канів, день.

4. Стояти, сім, джерело, тінь, берег.

5. Вітер, женити, сторона, колгосп, рот.

IV. Позначте слова, у яких спостерігається розбіжність між написанням і вимовою.

З1 ким2 поведешся3, того4 й5 наберешся6 (Народна творчість).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між фонетичними явищами та рядами слів, що їх ілюструють.

1. Подовження і подвоєння приголосних.

2. Уподібнення приголосних.

3. Подвоєння приголосних.

4. Подовження приголосних.

5. Спрощення у групах приголосних.

A. Принісши, безжурний, коритце, сміється.

Б. Тріснути, проїзний, щасливий, захисний.

B. Насіння, гілля, Ілля, стаття.

Г. Піддати, стінний, оббити, розрісся.

Ґ. Роззброєння, лляти, лимонний, навмання.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, які утворюються з голосу і шуму або тільки шуму.

                             

Картка № 5

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

1. В’ялий, люлька, метал, обстріл, залізниця.

2. Людина, напруга, журнал, коваль, стільчик.

3. Кобзар, перина, бенкет, сорок, бант.

4. Вчений, заїзд, папороть, картина, вологість.

5. Засновник, первоцвіт, малятко, буква, м’якість.

II. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення звуків.

1. Рости, безбережний, анекдот, рясний, вокзал.

2. Молотьба, березняк, якби, житловий, роздавати.

3. Розпач, розчесати, бездарний, безхмарний, легкий.

4. Легко, дочці, пісня, розширити, честь.

5. Грядка, бігом, днями, дзвін, доля.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Піч, чекати, вільний, порох, джерело.

2. Брати, вікно, сон, смерть, ложечка.

3. Брехати, земля, гора, берег, лев.

4. Затирати, осінь, камінь, город, шовк.

5. Ворота, вісь, слово, болото, Харків.

IV. Позначте слова, у яких звуків удвічі більше, ніж букв.

Довго1 я2 не3 хотіла4 коритись5 весні6,

Не7 хотіла8 її9 вислухати10 (Леся Українка).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       

V. Знайдіть відповідність між характером наголосу у словах та їх рядами.

1. У всіх словах наголос рухомий.

2. У всіх словах наголос сталий.

3. Усі слова з подвійним наголосом.

4. Деякі слова з рухомим наголосом.

5. Слова, у яких зміна наголосу призводить до зміни значення слова.

A. День, професор, театр, друкар.

Б. Тріска, атлас, колос, ніде.

B. Спина, новий, карта, чаша.

Г. Мабуть, азбука, помилка, весняний.

Ґ. Рука, голос, діжка, земля.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці назву розділу науки про мову, який вивчає знаки письма.

                             

Картка № 6

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є м’які приголосні.

1. Пісня, світло, ранок, косуля, політ.

2. Дятел, сокира, листя, переліт, колиска.

3. Буряк, місяць, квітка, сокіл, лис.

4. Ведмідь, ряска, каченя, сопілка, мороз.

5. Дядько, лялька, няня, дяк, люлька.

II. Зазначте, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення звуків.

1. Стіл, свято, звісно, щастя, весняний.

2. Чесно, тести, рясний, дзюрчати, хвоя.

3. Зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик.

4. Вогко, книжка, грядка, списати, низько.

5. Слива, зняти, постіль, сонце, тиждень.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Лоб, Київ, водопій, ложечка, мій.

2. Дохід, вести, нога, дерево, мох.

3. Слово, вечір, могти, шовк, мороз.

4. Борода, сон, село, вишня, шосте.

5. Студент, шерсть, лід, гонити, осінь.

IV. Позначте слова, у яких літери пишуться за морфологічним принципом.

Благослови1, хай2 лишаться3 мені4 Юга5 понад6 скорботною7 Стіною8 Й9 понад10 Рікою11 схили12 весняні13 (М. Фішбейн).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         

V. Установіть відповідність між характером звуків та їх рядами.

1. Сонорні.

2. Шумні.

3. Глухі.

4. Дзвінкі.

5. Дзвінкі та сонорні.

А. [б], [т], [д], [з], [ш].

Б. [к], [с], [п], [ф], [х].

В. [д], [ж], [б], [г], [з].

Г. [в], [р], [л], [м], [н].

Ґ. [р], [л], [м], [б], [г].

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення частини слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря.

Картка № 7

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах є м’які приголосні.

1. Таранька, матеріальний, безсмертність, олень, альманах.

2. Факультет, ухвалити, камінь, рука, зошит.

3. Книжка, дуб, батько, мати, дерево.

4. Велосипед, апельсин, лимон, тополя, філософія.

5. Торговець, вікно, річка, мільйон, бібліотека.

II. Оберіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування голосних звуків.

1. Думати, гребти, косити, сапати, гриміти.

2. Мести, текти, плести, пекти, везти.

3. Пестити, дряпати, допомагати, шарпати, летіти.

4. Сидіти, нидіти, тиснути, дрижати, бажати.

5. Плекати, качати, вести, носити, ламати.

III. З’ясуйте, у якому рядку кількість звуків і букв однакова.

1. Автор, багряний, з’єднувати, дебют, честь.

2. Колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро.

3. Щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар.

4. Депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати.

5. Бас, балет, звір, пакет, щирість, дзенькіт.

IV. Позначте слова, у яких є лише дзвінкі приголосні звуки.

Добре1 танцювати2 тому3, кому4 щастя5 на6 дудку7 грає8

(Народна творчість).

1

2

3

4

5

6

7

8

               

V. Установіть відповідність між характером складів у словах та їх рядами

1. В усіх словах усі склади відкриті.

2. В усіх словах усі склади закриті.

3. В усіх словах перший склад відкритий, а другий — закритий.

4. В усіх словах перший склад закритий, а другий — відкритий.

5. В усіх словах характер складів різний.

A. Візок, олень, номер, досить.

Б. Море, доля, душа, мито.

B. Квартал, перший, зірка, діжка.

Г. Морський, піднос, дерти, бартер.

Ґ. Верхи, більше, завжди, завтра.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення виділення посиленням голосу певного складу у слові.

                             

Картка № 8

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні глухі.

1. Сік, край, село, п’ятірка, людина.

2. Опік, масло, нектар, дзвін, число.

3. Сапа, тік, шапка, опис, спектися.

4. Небо, іменини, чоло, залізо, хмара.

5. Дощ, чекання, веселка, сонячний, вітер.

II. Визначте, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ.

1. Заслу...а, ле...ко, на...орода, ка...ат, ла...ідно.

2. На...ода, ...олова, ...усак, заготівля, па...орб.

3. ...арбуз, ма...ніт, ...усар, па...ін., за...адка.

4. ...ава, ...анж, ...ел...отати, ...уля, ...рунтовий.

5. На...олос, ...ілка, ле...енда, коле...а.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Котити, графити, берегти, брати, виорювати.

2. Казати, робити, квасити, забарвити, любити.

3. Кликати, колихати, радити, терти, кидати.

4. Лазити, нагородити, ловити, завмерти, везти.

5. Скакати, відкусити, допомогти, жити, могти.

IV. Позначте слова, у яких усі склади відкриті.

Знов1 весна2, і3 знов4 надії5

В6 серці7 хворім8 оживають9... (Леся Українка).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

V. Знайдіть відповідність між літерами українського алфавіту та їх здатністю передавати один чи два звуки.

1. Літери, що позначають лише один звук.

2. Літери, що позначають один або два звуки.

3. Літери, що позначають лише два звуки.

4. Літери, що позначають один звук лише в певній позиції слова.

5. Літери, що позначають два звуки лише в певній позиції слова.

А. я, ю, є.

Б. д, т, ш.

В. щ, ї.

Г. к, п, м.

Ґ. я, ю, ї.

А. я, ю, є.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово-термін, що означає сукупність букв, розташованих у традиційному порядку.

                             

Картка № 9

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Ліра, упіймав, ранок, вікно, парк.

2. Задум, намір, мороз, ранній, вірно.

3. Найняти, нарада, мода, дарунок, зміна.

4. Майка, лінивий, район, віра, марка.

5. Лампа, рама, рій, лійка, воля.

II. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків.

1. Ребро, журба, діжка, стегно, стіл.

2. Сільський, пісня, кузня, спорт, стіна.

3. Радість, вишня, розповідь, казка, вітряк.

4. Гребти, скосити, сміх, сікти, ніжка.

5. Безжурний, принісши, зшивати, зчепити, зважся.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Возити, просити, бити, грати, жити.

2. Хотіти, їздити, гостити, завмерти, везти.

3. Громити, оформити, косити, кидати, пливти.

4. Чистити, купити, плакати, водити, плавити.

5. Мазати, шити, пекти, нести, стати.

IV. Позначте слова, у яких є лише тверді приголосні звуки. Світає1... Так2 тихо3, так4 любо5, так6 ніжно7 у8 полі9 (П. Тичина).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

V. Знайдіть відповідність між визначеннями та термінами.

1. Графічний знак, що слугує для позначення на письмі звука.

2. Розташовані в певному порядку літери.

3. Риска, що вживається для з’єднання деяких типів складних слів.

4. Надрядковий значок, яким передають на письмі роздільну вимову.

5. Написання, яке здійснюється на основі правил орфографії.

A. Пунктограма.

Б. Апостроф.

B. Дефіс.

Г. Алфавіт.

Ґ. Літера.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу науки про мову, що вивчає правильну вимову слів.

                             

Картка № 10

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Річ, різний, різати, рівчак, рідкий.

2. Разом, родючий, рада, ракети, рапорт.

3. Рана, радо, голуб, рій, ребро.

4. Рахунок, рівень, рід, ранок, робота.

5. Розум, рубрика, рух, режисер, костюм.

II. Зазначте, у якому рядку в усіх словах можливе чергування голосних звуків.

1. Черешня, брова, студент, орел, дрова.

2. Брати, промінь, закон, він, сидіти.

3. Пісок, радість, бетон, орел, лікоть.

4. Свідомість, Київ, щока, кінь, його.

5. Корінь, пасмо, атом, сон, сіль.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова розташовано в алфавітному порядку.

1. Басейн, гущавина, дебют, обирати, заграва.

2. Аналіз, вигук, лебідь, новина, розрада.

3. Промовляти, розклад, повість, душа, байка.

4. Блакитний, близький, вирій, ланкова, краєвид.

5. Сміливий, смирний, природа, недуга, згодом.

IV. Позначте слова, у яких кількість літер та звуків неоднакова.

Хотіла1 б2 я3 піснею4 стати5

У6 сюю7 хвилину8 ясну9 (Леся Українка).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

V. Знайдіть відповідність між фонетичними явищами та рядами слів, що їх ілюструють.

1. Подовження приголосних.

2. Спрощення у групах приголосних.

3. Подвоєння приголосних.

4. Спрощення та уподібнення приголосних звуків.

5. Уподібнення приголосних звуків.

A. Проїзний, зумисний, щасливий, серце, хруснути.

Б. Лимонний, ззаду, розрісся, міськком, оббити.

B. Ллю, стаття, гілля, Ганна, сіллю.

Г. Масний, месник, коритце, Вітчизна, зшити.

Ґ. Сміється, граєшся, льотчик, зжати, щастя.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення розділу мовознавства, який вивчає правила передавання усного мовлення на письмі.

                             

Картка № 11

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Троянда, човен, сльоза, доброта, будинок.

2. Квітка, сонце, зірка, тварина, ранок.

3. Дерево, краса, вовк, милість, молодь.

4. Серце, кропива, рослина, горщик, капуста.

5. Малина, дружба, доба, льон, малий.

II. Зазначте, у якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки.

1. Ярмарок, явір, краєвид, юрба, маячити.

2. Маляр, пір’я, малятко, пісня, люлька.

3. Свято, багряний, юність, ясла, білявий.

4. Клятва, картопля, меню, пляма, насіння.

5. В’янути, паляниця, яблуня, лялька, пір’їна.

ІІІ. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків.

1. Стрибати, веселка, стіна, вітчим, грається.

2. Пункт, зерно, житнє, чуття, мишці.

3. Застій, плести, ремінь, обшир, безжалісний.

4. Зсунути, розшитий, Устя, зціпити, грієшся.

5. Рушник, зліт, зчищу, коритце, стрічці.

IV. Позначте слова, які мають подвійний наголос.

1) Статуя.

2) Черговий.

3) Вимова.

4) Алфавіт.

5) Шофер.

6) Олень.

7) Мабуть.

8) Кілометр.

1

2

3

4

5

6

7

8

               

V. Знайдіть відповідність між визначеннями та мовознавчими термінами.

1. Розділ мовознавчої науки, що описує і пояснює звукову систему мови, умови творення звуків, їх класифікацію, взаємовпливи, чергування і роль у мовленні.

2. Система загальноприйнятих правил передачі слів і їхніх форм на письмі.

3. Система писемних знаків, за допомогою яких передається усне мовлення.

4. Розділ мовознавчої науки, що визначає систему правил, які регулюють нормативну літературну вимову слів.

5. Виділення посиленням голосу певного складу в слові.

А. Фонетика,

Б. Графіка,

В. Орфоепія,

Г. Орфографія,

Ґ. Наголос.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення написання, яке здійснюється за правилами орфографії.

                             

Картка № 12

І. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1. Трубопровід, толока, гущавина, тюбик, тисяча.

2. Операційний, нещадний, товариство, оператор, ікона.

3. Правдивість, оператор, опера, негода, краса.

4. Барабан, держава, лимон, муляр, друг.

5. Ложе, людина, укритися, феномен, радість.

II. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування голосних звуків при словозміні чи словотворенні.

1. Жовтий, чемпіон, жердина, садочок, жертва.

2. Зірка, сотня, день, щока, шостий.

3. Крихта, сестра, пісня, кишеня, вогонь.

4. Город, око, учитель, червень, чемпіон.

5. Казка, закон, холод, вечеря, річ.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається подовження приголосних звуків.

1. Безвинний, численний, життєвий, галуззя, лляти.

2. Життя, гілля, сіллю, насіння, лляний.

3. Старанний, ранній, угіддя, роззброїти, відділ.

4. Ввічливий, безвинний, відділ, страйккомат, осінній.

5. Навмання, ніччю, віссю, годинник, кіннота.

IV. Позначте слова зі сталим наголосом.

Хлюпоче1 дощ2 з3 неораних4 полів5 (Ліна Костенко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між характером приголосних звуків (за участю у них голосу і шуму) та рядами літер, що їх позначають.

1. Дзвінкі. А. к, л, н, с, р.

2. Глухі. Б. ф, ш, п, т, к.

3. Сонорні та глухі. В. м, б, й, р, д.

4. Сонорні. Г. б, д, з, ж, г.

5. Дзвінкі та сонорні. Ґ. в, р, л, м, н.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін, що позначає звуки, які утворюються за допомогою голосу.

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити