Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Односкладне речення

Програма 4

Картка № 1

I. Знайдіть серед наведених речень узагальнено-особове.

1. Хай сумується серцю прекрасно серед свята обсипаних віт (Г. Чубач).

2. Літа, як стрілки, не переведеш, життя, як гирю часу, не підтягнеш (Т. Севернюк).

3. На кожну голову приходить своя хуртовина (М. Стельмах).

4. Не хоче півень на чуже весілля, та несуть (М. Стельмах).

5. Життя вдивляється в наші очі очима болю, очима втрат (Т. Севернюк).

II. Виберіть означено-особове односкладне речення.

1. У народі кажуть: розумно жити — хвилиною дорожити (3 журналу).

2. Я спішу до вас на розмову, на розраду у час вечірній. Перед вами я, мамо, знову у любові моїй безмірній (В. Колодій).

3. Поклич мене. Я по тонкім льоду до тебе знов дорогу віднайду (С. Пушик).

4. Не вбити нас! Не спопелити мою Хатиноньку, Хатинь! Наш дух незламний буде жити в серцях прийдешніх поколінь (В. Бровченко).

5. Жити — щоб шукати істину, і в цьому щастя (П. Загребельний).

III. Визначте безособове речення, у якому головний член виражено відмінюваним дієсловом.

1. Не пишеться... А сон до віч не йде... (Є. Леткж).

2. Нам вічно треба небом жить... (М. Вінграновський).

3. Людині мало хліба і до хліба. Вона шукає свята і для серця... (В. Бровченко).

4. Для того, щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі (Ю. Мушкетик).

5. У нас багато зроблено в галузі дослідження космосу (3 часопису).

IV. Виберіть безособові речення, у яких головний член виражено тільки неозначеною формою дієслова (інфінітивом).

1. Мало прожити життя — треба життя зрозуміти (Є. Плужник).

2. Хоч би заснути... Але вже не спалось (Л. Костенко).

3. За кожну мить відповідати на запит совісті зумій! (Л. Дмитерко).

4. Народи всього світу говорять: — Ні! Не буть війні (П. Дорошко).

5. Хотів тих піль, тих нив, тих лісів набрати якнайбільше в свої очі (Б. Лепкий).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Ото й не думай. Сватай собі Галю (Л. Костенко).

2. Не спалося ні миті (Л. Костенко).

3. Не радій чужій біді (Народна творчість).

4. Танцюють, співають, веселяться на вулицях (О. Довженко).

5. Тиша. Тиша. Вітер жито колише (В. Швець).

А. Називне.

Б. Означено-особове.

В. Неозначено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Узагальнено-особове.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Цей крилатий вислів приписують Г. Сковороді (3 часопису).

                             

Картка № 2

І. Визначте означено-особове односкладне речення.

1. В палітрі щастя любові колір не так вже й часто розпізнають (Т. Севернюк).

2. У стремлінні до влади й кар’єри губим небо ясне, голубе, землю, воду (С. Реп’ях).

3. Діалогу не відбулося (Т. Севернюк).

4. Ти мене накличешся ночами, несучи розлуку за плечами, і навиглядаєшся одна (А. Малишко).

5. Полиняло, оджовтіло, зголубіло. Всі печалі мої встигли на експрес (Б. Олійник).

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення.

1. І щоб родині нашій жити в мирі, кую меча, леміш і чересло... (В. Бровченко).

2. ...Шлях людський не встелили квіти, і на тяжкій дорозі до мети ганебно мати все і водночас нічого не уміти (С. Голованівський).

3. Всі кажуть: кохання — дарунок долі. Якої долі? Доброї чи злої? (Ю. Мушкетик).

4. Прощатись не будемо. Просто так: — До побачення, друже і брат! (Б. Олійник).

5. Ще до війни на обласній нараді преміювали батька за сівбу (В. Бровченко).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражено відмінюваним дієсловом та інфінітивом.

1. Хотілося швидше дізнатися про життя дорогих мені людей (М. Чабанівський).

2. Співалося хором «Заповіт» (Ю. Смолич).

3. Чудес в природі не буває (А. Головко).

4. Скільки сходжено, зміряно, створено — тим горіли, жили і росли! Скільки чорного в світі поборено, скільки світлого в світ принесли! (П. Усенко).

5. Коли ти хочеш плакати — заплач: нема гріха у тузі і скорботі (С. Голованівський).

IV. Визначте, які з речень є спонукальними.

1. Хочу жити в паланні, зоріти в блакить, щоб від серця любов іскрила (Ю. Дмитренко).

2. Нас тепер нікому не скорити... (М. Рильський).

3. — Складати зброю! Годі лютувати! Господар тут — народ, якого не зламати! (Р. Братунь).

4. —Тільки б проснутися в мирі! (Б. Олійник).

5. Годуйте коней. Неблизька дорога (Я. Костенко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. А вже в Полтаві набирали сотні (Я. Костенко).

2. Околиця міста. Горіховий гай (В. Базилевський).

3. А як згадаю, Боже, як згадаю, таку печаль у серці розгойдаю! (Л. Костенко).

4. ...Мені немов полегшало тоді (Л. Костенко).

5. Не бий на сполох в невідлитий дзвін (Л. Костенко).

А. Називне.

Б. Означено-особове.

В. Неозначено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Узагальнено-особове,

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Вчи дитину не штурханцями, а хорошими слівцями (Народна творчість).

                             

Картка № З

I. Визначте, яке речення є односкладним.

1. Не спопеляй і не топчи отих краплин святої віри... (С. Ярема).

2. Мені зоря сіяла нині вранці, устромлена в вікно (В. Стус).

3. Колеса глухо стукотять, мов хвиля об пором (В. Стус).

4. Найсвятіші в небо поривання падають до грішної землі (С. Крижанівський).

5. Бреде зоря — сновида і приблуда — одержаний задурно щедрий дар (В. Стус).

II. Виберіть означено-особове односкладне речення.

1. Давай до ставу підемо... Там вишні порозцвітали (Є. Гуцало).

2. Ти єсть народ, ти єсть людина (С. Голованівський).

3. Поживемо — побачимо (Народна творчість).

4. Люби життя у боротьбі щоденній, в засмаглості його широких нив (Л. Забашта).

5. Не обіцяй в біді згадати друга, а просто другом будь йому завжди (М. Карпенко).

III. Знайдіть безособове речення, у якому головний член виражено дієсловом-зв’язкою та прислівником.

1. Вечоріло. Блакитне небо наче оперезалось широким рожевим поясом (М. Коцюбинський).

2. Нахмарило, мабуть, дощ буде (І. Карпенко-Карий).

3. В лісі посутеніло (М. Коцюбинський).

4. Було прохолодно (Г. Кривда).

5. Світає (В. Бровченко).

IV. Визначте називні речення.

1. Була то, правду кажучи, звичайна крамарська буда, яких безліч в Італії (Леся Українка).

2. Була зима. Якраз після Водохреща (Л. Костенко).

3. За все в житті — ціна сповна. За кожну мить. За кожен подих! (А. Демиденко).

4. Степи і ніч. І хвища над степами (Л. Костенко).

5. Сніг і вітер. Ніч зимова (В. Сосюра).

                             

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Краси не зміряти у світі (М. Нагнибіда).

2. Учися мудрості в Тараса, у Лесі мужності учись! (Л. Дмитерко)

3. Осінній день, осінній день,осінній! О синій день, о синій день, о синій! (Л. Костенко).

4. Навчи мене своєї пісні-радості, своєї туги-вірності навчи (І. Гнатюк).

5. Лиш з державним народом рахуються в світі...(В. Василашко).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

В. Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте вислів: «Речення, граматична основа якого складається з одного головного члена речення, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 4

І. Укажіть, яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим.

1. Не гайся у добрі. Не обізлися в горі (Т. Севернюк).

2. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити. Тільки нашого поета пан забувся запросити (Леся Українка).

3. Матері не вмирають. Матері не сплять (Р. Лубківський).

4. Даремно ходиш стежкою крутою, шукаючи загублених слідів... (Б. Лепкий).

5. Не блукай по планетах і зорях. Повертайсь додому. Там твій батько (Г. Сковорода).

II. Знайдіть означено-особове односкладне речення.

1. У колективі нічиєї межі не переореш (Народна творчість).

2. Не хвали мене в вічі, не гудь поза очі (Народна творчість).

3. Ні, радості я більшої не знаю, як та, щоб із тобою, рідний краю, думками й серцем бути назавжди (В. Колодій).

4. Напиши, чи приїдеш на літо... (Г. Севернюк).

5. До Пушкіна йтимуть незарослою тропою, бесідуватимуть з ним і в музейній, і в дібровій тиші (Р. Лубківський).

III. Визначте безособове речення.

1. Юрковичу не треба було нікуди поспішати (Д. Бедзик).

2. Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря (М. Коцюбинський).

3. Роки не гасять почуття: у нім весна, у нім життя (Р. Братунь).

4. Тік-так... тік-так... І в цьому вся трагічність (Я. Костенко).

5. Глухий до музики? І змалку ти глухий до вірша (В. Василашко).

IV. Визначте узагальнено-особові речення.

1. Не судіть по генералу про життя солдатів (Г. Тютюнник).

2. Й не забуть повік тепло материнського порога (К. Дрок).

3. В садку сутеніє (Леся Українка).

4. Щасти вам, діти! (Л. Дмитерко).

5. Слухай кожного, але не з кожним говори (Народна творчість).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між безособовими реченнями та засобами вираження головного члена в них.

1. Немає у житті середини (Б. Олійник).

2. Мені вже лячно в світлий день вступати без творчості, без мук, нових ідей(В. Вознюк).

3. Йому б цвісти іще! Йому б летіти (В. Вознюк).

4. На галявині вже збудовано хату (Леся Українка).

5. Кілька днів мрячило (Є. Гуцало).

А. Неозначена форма дієслова.

Б. Безособове дієслово.

В. Безособова дієслівна форма на -но, -то.

Г. Прислівник і неозначена форма дієслова.

Ґ. Заперечне присудкове слово.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Односкладне речення, граматична основа якого складається з одного головного члена, вираженого називним відмінком, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 5

I. Укажіть, на які групи поділяють дієслівні односкладні речення.

1. Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, називне.

2. Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове.

3. Означено-особове, неозначено-особове, інфінітивне.

4. Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове, називне.

5. Означено-особове, узагальнено-особове, безособове.

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення.

1. Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть (Народна творчість).

2. О матері, в своїх дітей вдихніть безцінний скарб — любов до Батьківщини (Л. Скирда).

3. Звуть Українкою тебе в нас, вишне, -— вишневим сонцем світишся мені (В. Василашко).

4. Прогаяне в дитинстві ніколи не відшкодувати в юності, і тим більше в зрілому віці (В. Сухомлинський).

5. Земля Вітчизни, квітни і живи! (Л. Костенко)

III. Визначте, у якому безособовому реченні головний член виражено безособовим дієсловом.

1. Гарно тут, безтривожно (О. Гончар).

2. В хаті стало тихо (М. Коцюбинський).

3. У хаті все темнішало та темнішало (Марко Вовчок).

4. Вже ледь світало (Л. Костенко).

5. Світає світ в терновому галуззі (Л. Костенко).

IV. Виберіть безособові речення.

1. — Ви на диво здібний до мов. Вам би не нігілістом, а лінгвістом бути (М. Олійник).

2. Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим (І. Франко).

3. Поїхати — однаково, що вмерти (П. Загребельний).

4. Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо! (Народна творчість).

5. В житті найвище треба вміти — у серці зберегти вогонь (В. Китайгородська).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та їх типами.

1. Дітям рекомендують пити слабо заварений чай (3 часопису).

2. О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань (Олександр Олесь).

3. Немає мудріших, ніж народ, учителів (М. Рильський).

4. Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра).

5. Яка земля! Яка велика доля! Які дороги поколінь! (М. Нагнибіда).

А. Означено-особове,

Б. Неозначено-особове.

В.Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Що ж мені тепер сказати? (В. Швець).

                             

Картка № 6

I. Оберіть із наведених речень односкладне означено-особове.

1. Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор! (І. Франко).

2. Най пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор! (І. Франко).

3. Погасло літо. Морозець розцвів (Т. Севернюк).

4. В очах незрячих не було печалі. Чого ж так серце жалем пройняло? (Т. Севернюк).

5. Що тільки дам тобі я на чужині замість веселощів рідного краю? (Леся Українка).

II. Визначте узагальнено-особове односкладне речення.

1. Спокою мені не треба. Хай часом і важко йти, — лиш знати б, що ждуть на тебе, що людям потрібний ти (В. Колодій).

2. Стоїш високо — не будь гордим, стоїш низько — не гнися (Народна творчість).

3. Говори, говори, моя мила: твоя мова — співучий струмок (П. Тичина).

4. Гей, летім у світ орлиним летом. Буйна юність, грай із наших віч! (А. Волощак).

5. Навчи мене праведно жить — не за чинш... (Б. Олійник).

III. Знайдіть безособове речення, головний член якого виражений особовим дієсловом, вжитим у безособовому значенні.

1. Смерклося (М. Коцюбинський).

2. На Україні світає (Н. Рибак).

3. Та не судилось бути нам у парі... (О. Підсуха).

4. Пахне сосною, пахне м’ятою, житнім хлібом і бджолами (М. Гірник).

5. Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє (Д. Павличко).

IV. Визначте неозначено-особові односкладні речення.

1. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити (Леся Українка).

2. Вуглем полотна не білять (Народна творчість).

3. День і ніч матері в узголів’ях стоять над нашим сумлінням, над мислями й долями, над тривогами нашими, нашими болями (Р. Луб- ківський).

4. Мовчи. Послухай, як говорять: мовою днів — трави. Мовою років — дерева. Мовою віків — гори (Г. Тарасюк).

5. — Мене били і називали злодієм (Р. Іваничук).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між безособовими односкладними реченнями та засобами вираження у них головного члена.

1. Та більшого дива, ніж слово, на світі нема і нема! (І. Драч).

2. Мудрішати з роками нам дано (В. Базилевський).

3. Треба було щось думати (А. Головко).

4. Навколо було надзвичайно тихо (С. Скляренко).

5. У хаті потемніло (Панас Мирний).

А. Прислівник.

Б. Безособова дієслівна форма на -но, -то.

В. Прислівник і неозначена форма дієслова.

Г. Безособове дієслово.

Ґ. Заперечне присудкове слово.

VI. Продовжте речення: «Односкладне речення, головний член якого виражений дієсловом у формі третьої особи множини теперішнього і майбутнього часу та формою множини минулого часу, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 7

I. Укажіть, на якій ознаці ґрунтується поділ дієслівних односкладних речень на такі типи: означено-, неозначено-, узагальнено-особові, безособові.

1. Засіб вираження головного члена.

2. Відношення дії до діяча.

3. Час дієслова.

4. Спосіб дієслова.

5. Перехідність/неперехідність дієслова.

II. Знайдіть означено-особове односкладне речення.

1. Без чистоти душі і ясності серця віршів не буде (В. Стус).

2. Треба знову атаку відбити, кинуть серце гаряче у бій... (Г. Донець).

3. Скучив за степом, скучив за лугом (В. Стус).

4. Ні за чим не шкодую. Прожив, як умів (О. Підсуха).

5. Кажуть, що розлука забира любов... (Г. Донець).

ІІІ.Визначте безособове речення, головний член якого виражений відмінюваним дієсловом.

1. Нікому нас не взяти у ярмо, ніщо не зломить нас, бо ми п’ємо із нашої цілющої криниці (В. Колодій).

2. Журитися не варто (С. Крижанівський).

3. А людині треба завжди відчувати, що вона комусь потрібна, когось гріє, когось ощасливлює. На те вона й людина (Р. Іванченко).

4. Людина жартує у двох випадках: коли їй весело і коли їй смутно (Л. Костенко).

5. Як же бучно, як же втішно всім тулялось на весіллі! (Леся Українка).

ІV.Оберіть серед наведених речень неозначено-особові.

1. Ні, не безсило ждати — назустріч сонцю іти (Р. Братунь).

2. Знаєш, про добрі вчинки вголос говорять (3 часопису).

3. Як є за що вмерти, то смерть не страшна... (І. Гнатюк).

4. Не вивітриться, не загине священний досвід — захищати Батьківщину (В. Фольварочний).

5. Нас чекають, нас знають, нас люблять, нам вірять, нас ждуть (С. Галябарда).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Ще повернешся колись (В. Китайгородська).

2. А в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого не було (Марко Вовчок).

3. А в селі не забувають Карпа (М. Коцюбинський).

4. Тиша. Яблука. Сонця плями. І спокій (Л. Талалай).

5. Поживемо — побачимо (Народна творчість).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

В. Безособове.

Г. Узагальнено-особове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Не вчи вченого їсти хліба печеного (Народна творчість).

                             

Картка № 8

I. Укажіть рядок, у якому правильно названо засоби вираження головного члена в безособових реченнях.

1. Прислівники, безособові дієслова; форми на -но, -то, особові дієслова.

2. Прислівники; безособові дієслова; слова типу можна, треба та ін.; заперечне слово нема (немає), дієслівні форми на -но, -то; особові дієслова, вжиті в безособовому значенні, інфінітиви.

3. Дієслівні форми на -но, -то; прислівники; заперечне слово нема (немає).

4. Присудкові слова типу жаль, біда тощо; слова типу можна, треба; дієслівні форми на -но, -то.

5. Присудкові форми на -но, -то; заперечна дієслівна форма не було, не буде, інфінітиви.

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення.

1. Отак і вам зробити, друзі, треба, — сказав тоді схвильований Тарас, — землі і волі не чекайте з неба, ніхто її не виборе для вас... (Г. Донець).

2. Найважче виривать бур’ян. Не вирвеш — захаращить лан (А. Кацнельсон).

3. І хто б не трапивсь на обійстя — своя людина чи чужа... та їй ніколи в руки вістрям не подадуть у нас ножа (Є. Летюк).

4. І не чекай подяки й слави... Життя пройшовши чесну путь, щасливий будеш ти, що справи, тобою здійснені, живуть (К. Дрок).

5. Веселись, моя земле, і сійся, голубій, мов шовковий бузок (О. Зайвий).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражений відмінюваним дієсловом та інфінітивом.

1. Нам, брате, треба ще рости й рости (В. Бровченко).

2. Іще так мало зроблено, що просто аж не віриться. Ще полечко не зоране. Ще житечко не сіється (Г. Гуска).

3. Треба ж вірити в думи дівочі (В. Швець).

4. Плакать хочеться мені, немов ображеній дитині (В. Сосюра).

5. І слів нема. І туга через край (Л. Костенко).

IV. Оберіть серед наведених речень односкладні узагальнено-особові.

1. — Цей край називають Україною, Ваша величність (Р. Іваничук).

2. Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, другого не гудь (Народна творчість).

3. Можна дурити і залишатися водночас боягузом (Р. Іваничук).

4. Він і мертвий з шибениці зірветься (Народна творчість).

5. Майстрами не народжуються (Народна творчість).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Такими дівчатами захоплюються, але на них не женяться (О. Чорногуз).

2. Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко).

3. Життя і смерть. І вічний бій між ним, вічний бій (Я. Талалай).

4. Від совісті не втечеш (Народна творчість).

5. У душі моїй — місця немає туманам (В. Симоненко).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

В. Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте вислів: «Речення, у якому головний член повідомляє про дію або стан, які мисляться як незалежні від будь-якого діяча, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 9

I. Укажіть односкладне неозначено-особове речення.

1. На життєві йдучи видноколи, не розтратьте найкращих чуттів. Будьте гідні рідної школи, будьте гідні своїх вчителів! (Б. Мельничук).

2. П’ятьох старшин козацьких розп’яли (Л. Костенко).

3. Чи є в світі щось гарніше за великодній світанок? (Я. Гоян).

4. Ой, ні човна, ні порома. Ночувати мушу вдома (Народна творчість).

5. Одним рятунок — смерть, а іншим — карі очі, а ще комусь — перо (Т. Севернюк).

II. Знайдіть узагальнено-особове односкладне речення.

1. Замани мене в пісню, у щебет, у довір’я мене замани. Заміни мені зорі на шепіт, моє серце своїм заміни (Є. Летюк).

2. Хліб називають у народі святим (3 газети).

3. Учи народ, учися і в народу (Народна творчість).

4. Подаруй мені зустріч ясну... (К. Дрок).

5. Без праці немає справжньої людини (В. Сухомлинський).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражено дієсловом-зв’язкою та прислівником.

1. Сім'ї у нас нема і не було, де б слави бойової проміння не лягло (М. Рильський).

2. Нам все дано батьками, щоб радіти у небі — зорям, зернам в колосках (М. Ткач).

3. Немає щастя вічного, немає, — є вічний бій за щастя для усіх (М. Нагнибіда).

4. А надворі було сонячно й тепло (М. Чабанівський).

5. Сутеніло (Ю. Смолич).

IV. Оберіть односкладні означено-особові речення.

1. Будемо з каменю диво творити. Будемо вічно пшеницю і жито сіяти в землю прославлених воїв (М. Нагнибіда).

2. Тому ми захоплюємося, як піснею і музикою, словом майстра (І. Вихованець).

3. Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш (Б. Олійник).

4. І раптом, не добігши, спиняюсь (М. Коцюбинський).

5. В морі я хотів печаль свою втопить... (Д. Павличко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Твій скальпель. І моє перо. Страждання. Віра. Зло. Добро. Необорима бистрина, днів миготіння пелюсткове (Н. Кащук).

2. Вважай на час. Ніщо не є скоріше (Т. Севернюк).

3. Озеро Ясним прозвали не випадково (Ю. Збанацький).

4. Без гордості за свою працю немає справжньої людини (В. Сухомлинський).

5. Маю в серці Великдень, маю свято в очах(Т. Севернюк).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

В. Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Односкладне речення, головний член якого означає дію, що стосується певної особи, на яку вказує особове закінчення головного члена, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 10

І. Укажіть, яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим.

1. Се правда, не рятуйте квітки в темниці... (Леся Українка).

2. Нам найбільше аплодували (А. Камінчук).

3. Підлітки... Скільки тривог переживають матері й педагоги, вимовляючи це слово (В. Сухомлинський).

4. Неназване завжди чекає ймення (Т. Севернюк).

5. Обидві ходили до школи. Обидві славилися співучістю і красою (М. Чабанівський).

II. Знайдіть означено-особове односкладне речення.

1. Нам випало, сину, досіяти і долюбити отецькеє поле — і стати нового початком... (Б. Олійник).

2. Як друзям легко жити, то легко і мені (М. Сингаївський).

3. Несу вину. Не винна. Та — несу (Т. Севернюк).

4. Часто хочеться радості в серце долити... (Є. Летюк).

5. Не літать мені птахом у вирії... (Н. Кащук).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражений інфінітивом.

1. Для юності — мало півсвіта. Для радості юності — світ! (П. Усенко).

2. Нам судилось у світі добра ще зробити немало (В. Колодій).

3. Та все ж мені про осінь подумати пора (М. Сингаївський).

4. Час до життя припасти. Припади! (Т. Севернюк).

5. Ось та ж кімната, стіл, перо, папери. І лиш йому сюди вже не зайти (В. Колодій).

IV. Визначте узагальнено-особові односкладні речення.

1. Не мудруй багато, а працюй завзято (Народна творчість).

2. Як скажуть люди, так і буде (Народна творчість).

3. Колосе-повеню! Знаком пшеничної віри в небо зійди і прости заблу- калих нетям, що й дотепера ще золото мають за міру, так, ніби золотом вимірять можна життя (Б. Олійник).

4. Де один панує, там сотня бідує (Народна творчість).

5. Від добра добра не шукають (Народна творчість).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Питай не старого, а бувалого (Народна творчість).

2. Місячно. Тихо (М. Сингаївський).

3. У нас в селі із рук у руки не подадуть тобі ножа (З часопису).

4. Будинок в стилі бароко. Світло ґратчастих вікон (Г. Тарасюк).

5. Гей ви, козаченьки, — спомин з м’яти-рути, научіть минулу славу повернути

(В. Крищенко).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

В. Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Односкладне речення, головний член якого називає дію, що стосується всіх і кожного, називається...» (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

                             

Картка № 11

I. Визначте узагальнено-особове речення.

1. Тишина... Я на схід і на захід дивлюсь (О. Підсуха).

2. Питай не старого, а бувалого (Народна творчість).

3. Росте дитина в сні, а геній — після смерті (О. Підсуха).

4. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок — надійний причал (В. Крищенко).

5. Не кожний веселий, хто співає (Народна творчість).

II. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення.

1. Місто, заводи і села, юних вітайте — ідуть! (П. Усенко).

2. Щасливі щастя не шукають (Народна творчість).

3. Нас розвели дороги і роки (Т. Севернюк).

4. У тридцять три розіп’яли Христа. Розіп’яли у тридцять третім Україну (В. Василашко).

5. Кажуть люди, у битві минулій він солдата грудьми заслонив (К. Дрок).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражений безособовим дієсловом.

1. В епіцентр подій і надій нас добою поставлено (Т. Костецька).

2. Мені дано цей білочолий день. Мені дано цей чорнобровий вечір (С. Реп’ях).

3. Дніпрельстан будувати пощастило мені (С. Голованівський).

4. Грозою вмито перші ніжні трави, в квітневий сад розчинено вікно, і серце позбувається печалі: весні таїти смуток не дано! (В. Кузьменко).

5. Тихо в повітрі... (М. Коцюбинський).

IV. Оберіть серед наведених речень односкладні означено-особові.

1. І щось мене тривожне облягло... (В. Бровченко).

2. В житті, на горе, все буває... (З часопису).

3. Спиніться!.. Та не слухають сини, як всі сини, що з отчого порога ідуть у світ (Я. Дмитерко).

4. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко).

5. Благословіть в дорогу, матері (Л. Костенко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та їх типами.

1. Батько і мати... (В. Крищенко).

2. Не попрощатись не боюся, чогось боюся не зустріти, боюся — раптом розминуся

з тобою, молодістю, світом (Л. Талалай).

3. Вуглем полотно не білять (Народна творчість).

4. Українську мову вивчають в усьому світі (3 часопису).

5. Самих колодязів замало (М. Рильський).

А. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове,

В. Узагальнено-особове,

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Для чого обстоювати власну правоту? (В. Симоненко).

                             

Картка № 12

I. Визначте односкладне означено-особове речення.

1. Чи не дали б мені оцю фігурку? (Леся Українка).

2. Орфею, грай на сопілці! (В. Коломієць).

3. Принципи або ж друзі... Вибравши перше, не нарікай на самотність (Г. Тарасюк).

4. Збагне біла заздрість біль наших утрат і втішить в годину біди. А чорна — прийде, обійде, як брат, але порадіє завжди (А. Демиденко).

5. Я живу одним життям, ти — іншим (М. Зарудний).

II. Знайдіть узагальнено-особове односкладне речення.

1. Не обіцяй добро зробить людині, а просто, якщо можеш, то зроби (М. Карпенко).

2. Іду полем, а квітів безліч... (М. Коцюбинський).

3. Ні, на березу під осінь ніколи не скажуть: старіє, а ловлять листок і підносять до губ, золотий, як мрія (В. Соколов).

4. Як згадаю про руки мамині — хліба в світі легкого нема мені (П. Осадчук).

5. Вірю: будуть жнива і в мене, і кукіль, і витка павутиця не засмітить чистого зерна (Н. Кащук).

III. Визначте безособове речення, головний член якого виражено особовим дієсловом, вжитим у безособовому значенні.

1. І не спалось мені, не спалось (Л. Костенко).

2. Не було тоді видно ні батька, ні сина (П. Загребельний).

3. Пахло дикими травами і лозовою корою (Ю. Збанацький).

4. Нема вітру, тиша, спека, і димок пеленою тоненькою тремтить над лугом і не тане (Є. Гуцало).

5. Стало тихо (Ю. Смолич).

IV. Визначте неозначено-особові речення.

1. Цілий день було холодно (С. Скляренко).

2. Святять паску навкруг церкви (3 часопису).

3. Заболю, затужу, заридаю.., в собі закурличу (Б. Олійник).

4. Коли мовчать, то, отже, цілком схвалюють (3 часопису).

5. Тут мертві живуть. Тут німі промовляють (3 часопису).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1. Нема нічого більшого у світі за дивне щастя жити на землі (П. Осадчук).

2. Стою. Дивлюся на дніпровські схили (Я. Костенко).

3. Піски та піски (О. Іваненко).

4. Поспішай не поспішаючи (Народна творчість).

5. А сироту... в хату не пустили (Т. Шевченко).

А. Означено-особове,

Б. Неозначено-особове.

В. Узагальнено-особове.

Г. Безособове,

Ґ. Називне.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип односкладного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко).

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити