Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Cинтаксис. Пунктуація

Складне речення.

Складносурядне речення.

Складне безсполучникове речення

Програма 6

Картка № 1

І. Укажіть, на які типи поділяють складні речення за засобом зв’язку.

1. На єднальні, розділові, протиставні.

2. На сурядні і безсполучникові.

3. На підрядні і безсполучникові.

4. На сполучникові і безсполучникові.

5. На ускладнені і неускладнені.

II. Оберіть різновиди складносурядного речення.

1. З єднальними сполучниками.

2. З розділовими сполучниками.

3. З протиставними сполучниками.

4. Сполучникові, безсполучникові.

5. Єднальні, розділові, протиставні.

III. Укажіть складносурядне речення з єднальними відношеннями.

1. Тихі, ніжні зорі спадали з неба — білі, непрозорі — і клалися в намети. Біло, чисто попід наметами... (Леся Українка).

2. Уже за вирій відлітає літо і звідти не повернеться ніколи (В. Лелек).

3. Щастя твоє летить, і радість твоя розгорнула крила, і погожий день обіймає по-батьківському (Є. Гуцало).

4. Наснився сад в веснянім цвіті, струнка смерічка край воріт і найрідніша в цілім світі матуся сива на дворі (М. Бакай).

5. Б’є копитом незагнузданий кінь, і зривається, і летить вихором навмання, витягнувши гривасту шию (Р. Іваничук).

IV. Визначте складні безсполучникові речення.

1. Був зорепад і зелен сад, і ми були у парі (В. Кудрявцев).

2. Можна сказати так: розкоші — короткочасні, гідність — вічна (П. Загребельний).

3. Відійшла журавлина пора, відлетіли з озеречка й останні качки... (М. Стельмах).

4. Цвіла у серці квітка, й надив очі знайомий погляд хтозна-звідки — з мінливих зірок, з цвіту дерев... (М. Коцюбинський).

5. Ще квітнуть зорі, і в діброві зозулі ще не одцвілись (Г. Світлична).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та назвами їх типів.

1. Смутні осінні дні минали, пройшли морози, випав сніг (С. Васильченко).

2. Голоси затихли, і настала тиша (О. Кобилянська).

3. І знову чи то снилося, чи виділось то насправді (Ю. Збанацький).

4. Оля побігла до своєї зупинки, а дощ летів в обличчя і не вщухав (Є. Кононенко).

5. Менше розкоші — більше свободи (П. Загребельний).

А. Складносурядне єднальне,

Б. Складносурядне розділове.

В. Складносурядне протиставне.

Г. Складне безсполучникове з однорідними частинами.

Ґ. Складне безсполучникове з неоднорідними частинами.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип складного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Суворий закон, але ж це закон (Народна творчість).

                             

Картка № 2

I. Оберіть рядок, у якому названо усі засоби зв’язку частин складного речення.

1. Сполучники сурядності і підрядності, співвідношення форм присудків.

2. Сполучники, інтонація.

3. Сполучники і сполучні слова, порядок розташування.

4. Сполучники, сполучні слова, співвідношення форм присудків, порядок розташування, інтонація.

5. Порядок розташування, сполучники, інтонація.

II. Укажіть рядок зі сполучниками, що передають єднальні відношення в складносурядних реченнях.

1. Та, і, й, ні...ні, ані...ані.

2. І, й, та, чи, ні...ні.

3. Ні...ні, але, не тільки, а й.

4. І, та, або, хоч, та.

5. То...то, не то...не то, і, й, та.

III. Знайдіть єднальне складносурядне речення зі значенням одночасності подій.

1. Людина без імені — що сонце без світла: світло погасло — і сонця нема (А. Дімаров).

2. Серцю дано не бідніти, і думам не дано всихать! (М. Стельмах).

3. Ще день — і в поле! Буде славна праця (Р. Братунь).

4. Я перо те візьму і журавкою стану... (Г. Світлична).

5. Минулася буря — і сонце засяяло... (М. Рильський).

IV. Оберіть складносурядні речення з протиставними відношеннями.

1. І зміняться знову люди, а тільки кохання вірне незмінним довіки буде (Є. Летюк).

2. Погнався за зайцем, а коневі голову зламав (Народна творчість).

3. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).

4. Для кохання в нас часу мало, для мовчання — у нас віки (В. Симо- ненко).

5. Праця вчителя — це трудна, складна, але водночас і найблагородні- ша праця (3 газети).

                             

V. Знайдіть відповідність між реченнями та назвами їх типів.

1. І, як каже Біблія, — а я мало не став ченцем, — «між ранком і вечором вороги твої розпадуться, а з ними пропадуть і почесті їх...» (Р. Іваничук).

2. Данило посміхнувся: йому сподобалась дівоча безпосередність, її тривога (М. Стельмах).

3. Все минеться з роками, доля сивою стане... (М. Ткач).

4. Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать (Леся Українка).

5. Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

А. Складне безсполучникове з однорідними частинами.

Б. Складносурядне протиставне.

В. Складносурядне розділове.

Г. Складне безсполучникове з неоднорідними частинами

Ґ. Просте з однорідними присудками.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип складносурядного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

І не вбога, — та талану Господь не дав... (Т.Шевченко).

                             

Картка № З

I. Укажіть сполучники, які передають розділові відношення в складносурядних реченнях.

1. І, й, та, ні...ні, ані...ані.

2. Але, і, зате, проте, однак.

3. Та, ні...ні, чи, хоч...хоч.

4. Або, чи, або...або, чи...чи, то...то.

5. Не то...не то, чи то...чи то, але, хоч...хоч.

II. Оберіть складносурядне речення з протиставними відношеннями.

1. Прийде весна, і всюди крига скресне (С. Пушик).

2. Діамант малий — краси багато (В. Василашко).

3. — Не світ маліє, синку, — ти ростеш (В. Василашко).

4. Праведник може спіткатись на тропах земних з нечестивим, але між душами їх путь несходима лежить (М. Орест).

5. Що менше слів, то висловлюватись легше (Є. Плужник).

III. Виберіть складносурядне речення з єднальними відношеннями зі значенням часової послідовності.

1. Так много записалося в поети, і так мало поетів (Б. Олійник).

2. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі... (І. Франко).

3. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (М. Рильський).

4. Тебе утрачу — і сама загину (Т. Севернюк).

5. І русу косу патлають вітри, і плачуть очі, як дощі осінні (Г. Калюжна).

IV. Визначте складні безсполучникові речення.

1. Я правді глянула у вічі — і чорний колір білим став (Я. Павлюк).

2. Не дивись на березу плакучу, — на березі журливеє віття нагадає тобі лихоліття... (Леся Українка).

3. Пан гуляв у себе в замку, — у ярмі стогнали люди... (Леся Українка).

4. Випав сніг — і все навкруги повеселішало (Г. Тютюнник).

5. А глянь лиш гарно кругом себе, — і раю кращого не треба! (Т. Шевченко).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та назвами їх типів.

1. Моя верба вже сива стала, а джерело ще жебонить (В. Бровченко).

2. Ну, а поки віриться, — хай поживуть (С. Васильченко).

3. І чорнозем тужавіє соками знову, і проснуться під сонцем озимії сходи, і розтануть в полях сніговиці покрови, і оновлення вічне у квітні забродить (Н. Кащук).

4. А слово і тремтить, і поспіша (Г. Світлична).

5. Посивіло твоє жито, відлетіла твоя перепілка, в очі смутком заглянула ніч (М. Стельмах).

А. Складносурядне єднальне

Б. Складносурядне протиставне.

В. Складне безсполучникове.

Г. Просте з однорідними присудками.

Ґ. Складнопідрядне.

1

2

3

4

5

         

VI. З’ясуйте, який розділовий знак потрібно поставити в реченні (відповідь у формі знахідного відмінка запишіть до таблиці).

І ніч проминула, і сон приніс забуття (Я. Костенко).

                             

Картка № 4

I. Оберіть засоби вираження синтаксичних відношень між частинами складного речення.

1. Сполучники, порядок слів, словоформи, прийменники.

2. Інтонація, словоформи, порядок слів, співвідносні слова.

3. Сполучні слова, порядок частин, інтонація, словоформи.

4. Сполучники, співвідносні та сполучні слова, порядок розташування частин, інтонація, логічна залежність, співвідношення форм присудків.

5. Порядок складових частин, прийменники, інтонація, сполучники.

II. Укажіть складне безсполучникове речення.

1. У цих краях торгуючи давно, грек прорубав у Скіфію вікно (Я. Костенко).

2. Це був останній вечір, проведений на Україні (Р. Іваничук).

3. Маєш маму — тепло її хати перейме щемні болі твої (В. Василашко).

4. А осторонь — так до шосе найближче — машини битим шляхом курно мчать (С. Галябарда).

5. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води (В. Сосюра).

III. Визначте складносурядне речення з розділовими відношеннями.

1. Ціна словам однакова од роду: чи присягаєш на вітрах сторіч при свідкові у вірності народу, чи другові без свідка, віч-на-віч (Б. Олійник).

2. То весна чи осінь. Не згадаю (П. Воронько).

3. В зіницях — то день ясний, то ніч... (П. Воронько).

4. ...Чи дружина вірна, чи скорботна мати, чи сестра твоя шлють ті листи (І. Гончаренко).

5. Чи ти — любов, чи ти — розрада, із чарівним розльотом брів, чи тільки відгомін любов... (Г. Донець).

IV. Знайдіть складносурядні речення з протиставними відношеннями.

1. Ідуть часи, та материнські груди годують нам нащадків день за днем... (Ю. Дмитренко).

2. Хлопці відповіли не тільки дружно, а й з задоволенням (П. Панч).

3. Я залишився господарем становища не тільки на час перельоту птахів, але й на час післяперелітного споглядання (М. Хвильовий).

4. Не заглядає сонце в темний льох, та «за» бере початок в кожнім «проти» (В. Бровченко).

5. Люди в даль гуртом ідуть, та кожен має власну путь здобутків і нестям (С. Голованівський).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та назвами їх типів.

1. Де-не-де біля вирв сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (О. Гончар).

2. Цілі громади галок злітаються звідкись, кружать то над одним, то над другим деревом (О. Кобилянська).

3. З очей спадає смута темно-сива, і синій блиск у погляді бринить (М. Ткач).

4. Рипнули двері: в хату ввійшла молода дівчина (І. Нечуй-Левицький).

5. Була весна, море було спокійне і синє (М. Коцюбинський).

А. Складносурядне єднальне.

Б. Складносурядне розділове.

В. Складне безсполучникове з однорідними частинами.

Г. Складне безсполучникове з неоднорідними частинами.

Ґ. Просте з однорідними присудками.

1

2

3

4

5

         

VI. З’ясуйте, чи потрібно ставити кому в складносурядному реченні (відповідь «Так» чи «Ні» запишіть до таблиці).

Нарешті попереду заблимав вогник і почулись збуджені голоси (П. Панч).

                             

Картка № 5

I. Визначте складне безсполучникове речення.

1. А вода у криниці солодша, ніж була, дзвінка, різдвяна, пахне грушами (В. Китайгородська).

2. Оксана, поливаючи квітки, співає веснянки (Леся Українка).

3. Печаль в очах — ознака українця — віками вгризлась в генетичний код (В. Лелек).

4. Є мудра книжка — не жалій годин (В. Василашко).

5. У долі, горем сповненій по вінця, зберіг у пісні душу мій народ (В. Лелек).

II. Оберіть сполучні засоби, якими поєднуються складносурядні речення з протиставними відношеннями.

1. Але, але все-таки, та (в значенні але), однак.

2. А зате, і зате, але проте, і тому, і тільки, і лише, і разом з тим, і все одно.

3. І лиш, і теж, і тільки, і на додаток, і крім того, однак, проте, зате, та, та й.

4. Або, чи, то, і лише, і, а, але, і все-таки, і отже, а значить, а все-таки.

5. І до того, а тільки, і тому, і все-таки, але зате, не тільки — ай.

III. Знайдіть розділове складносурядне речення зі значенням чергування дій, подій чи фактів.

1. Голос, тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки: то розлягався в високім просторі; то слався по землі, по зелених житах; то завмирав оддалеки на полях розлогих; то вливався в душу якимсь несвідомим щастям (Панас Мирний).

2. То хмарка набіжить... то сонце вигляне ласкаво-променисте... (М. Рильський).

3. А по дашку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби... (Я. Костенко).

4. З весни Іван щодня у полі — то оре, то засіває яриною (Панас Мирний).

5. А час ішов: то скапував з рибальського весла, то поскрипував у крилах вітряка, то відлітав у далечінь пташиним граєм (М. Стельмах).

IV. Укажіть єднальні складносурядні речення з відношеннями часової послідовності подій.

1. Стій, людино! Ось твій світ, вічний і прекрасний, і ти в ньому живеш коротку свою мить (О. Довженко).

2. Та нараз ворухнулись чутливі уста, і явилася слова жага золота (Г. Олійник).

3. Минуть роки, і на нові орбіти народи стануть в думах і бутті (О. Довгий).

4. Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало (Леся Українка).

5. Вже одспівали по дорогах гарби швидким жнивам мелодії свої, і осені такі спокійні фарби ось-ось овіють небо і гаї... (Є. Плужник).

V. Знайдіть відповідність між складними реченнями та їх типами.

1. Зійде сонце — утру сльози, ніхто не побачить (Т. Шевченко).

2. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить... (Т. Шевченко).

3. Рипнуть двері — і душа заб’ється (Т. Севернюк).

4. Уже в загірні далі полудневі занесли літо крила журавлеві, та в жовтня є своє тепло й краса (П. Дорошко).

5. Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк (А. Шиян).

А. Складносурядне єднальне.

Б. Складносурядне протиставне.

В. Складносурядне розділове,

Г. Складне безсполучникове з однорідними частинами.

Ґ. Складне безсполучникове з неоднорідними частинами.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип складносурядного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

А жайвір щебече, а сивий будяк посихає, а жито, як рута, як смута, зеленим вуском колихає (А. Малишко).

                             

Картка № 6

I. Укажіть, яке з наведених речень є складним безсполучниковим.

1. Надія, наче місяць уповні, проллється в душу крізь відкриті очі... (В. Лелек).

2. Пташка радіє весні, а дитя — матері (Народна творчість).

3. Життя — це такий товар, що на ярмарку за найгрубіші гроші не купиш (Є. Гуцало).

4. Усміхаюсь до тебе мріями, ми з тобою не маєм слів (Ю. Дмитренко).

5. Часом присниться синій барвінок, сивий полин, сум чебрецевий, озеро в лісі, тихий зарінок (я не крицевий) (В. Стус).

II. Оберіть сполучні засоби, якими поєднуються частини складносурядного речення з зіставно-протиставними відношеннями.

1. Не тільки... а й, не лише... а й, не те щоб... але, та й, та і.

2. А, та (але), а тому, і тільки, і все ж, проте, зате, однак.

3. Чи...чи, то...то, або...або, не то...не то, не те щоб... але, не тільки... але й, не лише... але й.

4. А, але, та (але), зате, проте, однак.

5. Не тільки... але й, не те щоб... але й, ні...ні, і через те, і тільки.

III. Знайдіть розділове складносурядне речення зі значенням взає- мовиключення подій.

1. Чи піснею, чи, може, казкою, чи відгуком далеких чар війнуло... (Є. Летюк).

2. Ой засиніла на небосхилі попруга, чи ліс, чи гори (Панас Мирний).

3. Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає (М. Коцюбинський).

4. Чи то садок видніє, чи город, чи поле? (Панас Мирний).

5. А поет усе то грає, то щось пише на папері й роздає писання людям (Леся Українка).

IV. Визначте складносурядні речення з протиставними відношеннями.

1. Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа — свої почини, кожна казка — свої причини (Л. Костенко).

2. Зазнали ми тоді гіркої втрати... Багато сліз сама я пролила, зате тепер навчилась шанувати любов і мир родинного житла... (І. Кочерга).

3. Я став мовчазним, похмурим, та хмурість моя — на час (С. Голованівський).

4. Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують (Народна творчість).

5. З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно (Леся Українка).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між складними реченнями та їх типами.

1. І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі (Л. Костенко).

2. Новітня думка — це подія теж, та думку народити лиш замало (П. Сингаївський).

3. Щовечора наша хата гриміла й світилась піснями (Г. Тарасюк).

4. Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи (Народна творчість).

5. Сучасний учень той, хто не копіює, а продовжує свого вчителя (3 часопису). А. Складносурядне єднальне.

Б. Складносурядне протиставне.

В. Складнопідрядне.

Г. Складне безсполучникове з однорідними частинами,

Ґ. Просте ускладнене речення з однорідними присудками.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип складносурядного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Серпень. Стигле медове літо, та над ним уже осені тінь (Н. Кащук).

                             

Картка № 7

I. Укажіть, яке серед наведених речень є складним безсполучниковим.

1. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить (Т. Шевченко).

2. Трістан блукав по лісі, ловив зелений шум (Леся Українка).

3. Вона замолоду любила переїзди, легко знімалася з місця (О. Іваненко).

4. Але як прорік один мудрець: ніщо воно і є ніщо! (Г. Тарасюк).

5. Червоне — то любов, а чорне — то журба (Д. Павличко).

II. Знайдіть складносурядне речення з єднальними відношеннями (зі значенням одночасності подій).

1. А ранки цвітуть перламутром, і падають вранішні зорі в туман дальнього бору (М. Хвильовий).

2. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому... (Д. Павличко).

3. Приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Вісли, з-за Дунаю і рідною матусею зову (І. Драч).

4. Було щось невимовно радісне, життєдайне в цьому сонячному дощі — і всі це відчули (О. Довженко).

5. Впаде зоря і вмить згора, — моя ж любов не згасне (В. Кудрявцев).

III. Укажіть, яке з речень є складносурядним із зіставно-протиставними відношеннями.

1. Та сам я шукав не істини модні — розшукую в хаосі власну особу (М. Руденко).

2. Боєць з хибами все-таки боєць, а муха без хиб — всього лише бездоганна муха (О. Довженко).

3. Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса (Ю. Рибчинський).

4. Ні! Годі вже! Життя не пошкодую, а привілеї наші поверну! (І. Кочерга).

5. Я принесу тобі свою надію, а подарую смуток і біду (В. Симоненко).

IV. Визначте, які з наведених речень є складносурядними з розділовими відношеннями.

1. Не важко бути знаменитим, а тільки важко стати ним (П. Сингаївський).

2. Боже, чи я тебе не молила, чи я перед тобою переступила? (Панас Мирний).

3. Пошлю Енея до Плутона, або і сам в ад копирсну (І. Котляревський).

4. Добудь нові слова, новії струни або мовчи (Леся Українка).

5. Мотря коло печі та в хаті або за корівчиною ходить (Панас Мирний).

1

2

3

4

5

         

V. Встановіть тип смислових відношень між частинами складносурядних речень зі сполучником і.

1. Розкажи мені про поле чисте — і стану я і лагідний, і чистий (М. Чернявський).

2. Світло осліпило мене одразу, і я нічого не міг розібрати в вікні (М. Коцюбинський).

3. Ще один такий день — і вода здійме ту кригу, порве-поламає і понесе вподовж себе... (Панас Мирний).

4. Терпко пахло бруньками, і між пружним гіллям радісно ґвалтували горобині зграї (Р. Іванченко).

5. Ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з собою (М. Коцюбинський).

VI. Укажіть тип складного речення (складносурядне, складнопідрядне чи безсполучникове) (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Трохи недоспиш, трохи недоїси — то й вірші гарні пишуться (П. Тичина).

А. Єднальні (одночасності подій).

Б. Єднальні (часової послідовності подій).

В. Умовно-наслідкові.

Г. Причиново-наслідкові.

Ґ. Несподіваного висновку,

1

2

3

4

5

         

Картка № 8

I. Оберіть складне речення.

1. А вдома десь — сім’я, хатина і клаптик поля край села (Д. Фальківський).

2. Ішли ми з поля. Джміль гудів у глоді. Коли назустріч Галя на підводі (Я. Костенко).

3. Пісні, приказки та казки! Скільки чув я їх од матері моєї... (О. Ільченко).

4. Я казками снити захотів, а небо найнялось напевне плакать... (М. Хвильовий).

5. Спокон віків люди закохуються, одружуються, народжуються — продовжують свій рід (А. Дімаров).

II. Укажіть складносурядне єднальне речення з умовно-наслідкови- ми відношеннями.

1. Любистком, зеленем ячменем рядки перев’ю найщиріші — і щастя загляне до мене... (С. Будний).

2. Минуло свято, і Корній одразу в поле (У. Самчук).

3. Іде у степ дідусь старий: в руках — ціпок, в очах — туман (М. Чернявський).

4. Можна п’яніти від усього, але найприємніше оп’яніння від праці і любові (У. Самчук).

5. Не можна брати істину в аренду і сіяти на ній чортополох (Л. Костенко).

III. Знайдіть складносурядне розділове речення.

1. Але скажи: чи ти зі мною поруч пройдеш безтрепетно по схрещених мечах? (В. Симоненко).

2. Оксен батькове женихання розцінював хоч і не досить доброзичливо, проте і без особливого осудження (Гр. Тютюнник).

3. То іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то колесо немазане скрипить (М. Рильський).

4. А що сильніше підпирає твердь — молитва преподобного Антонія чи Наливайка мученицька смерть? (Л. Костенко).

5. Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край доріг (Б. Олійник).

IV. Зазначте, у яких складносурядних реченнях протиставний сполучник вжито в значенні єднального.

1. Людина йде з життя, а її чесна праця залишається в пам’яті інших людей (Ю. Збанацький).

2. їй пісні не пісні, а весна не весна (П. Усенко).

3. Одні суть бджолами, а другі трутнями (О. Кобилянська).

4. Ніч уже зовсім налягла на землю, а в додаток ще й туман піднімався (Панас Мирний).

5. Життя було таке широке й безмежне, а вік мій такий коротенький, як носик горобчика (М. Хвильовий).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та їх типами.

1. Доки житиме серце в людині, повір, все гаразд буде (Б. Олійник).

2. І понині цей великий світ ні осягнуть не можу, ні збагнути (С. Голованівський).

3. Співає ніч, але страшний той спів (М. Рильський).

4. Ніколи не чув я од неї недоброго слова, ніколи вона навіть не сердилась (І. Нечуй-Левицький).

5. Сосни зашелестіли, і стало тихо-тихо... (М. Зарудний).

А. Складносурядне єднальне,

Б. Складносурядне протиставне.

В. Складне безсполучникове.

Г. Складнопідрядне.

Ґ. Просте з однорідними присудками.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть тип смислових відношень у складносурядному реченні (відповідь у формі називного відмінка запишіть у таблицю).

Припадіть устами до джерел і плодів осені — і ви відчуєте всі пахощі землі й повітря, сонця і води (Я. Гримайло).

1

2

3

4

5

         

Картка № 9

І. Знайдіть складне безсполучникове речення з протиставними відношеннями.

1. Скільки не їхали, а все степ і степ (М. Карплюк).

2. Час іде вперед, зиму віщує, а там — знову весна (Г. Кривда).

3. Немає в нас ні одного достойного проректи українське слово Т. Шевченка: уся сила і краса нашої мови тільки йому одному одкрилася (П. Куліш).

4. Люди косять жито — смерть стина людей (Ю. Дмитренко).

5. Ущухло серце джерела, криниця тьмяна обміліла й висохла (В. Стус).

II. Укажіть сполучні засоби, якими пов’язуються частини складносурядних речень із протиставними відношеннями.

1. А тільки, і теж, та, але.

2. А крім того, і до того, зате, однак.

3. І все-таки, і все ж, чи...чи, то...то.

4. Але тільки, а лише, або...або.

5. Але, зате, а зате, а проте, однак.

III. Оберіть складносурядне речення з розділовими відношеннями.

1. Поганий день: не то щоб скучно, а якась апатія, пригнобленість (М. Коцюбинський).

2. Чи то вітер верхів’ям смерек гуляє, чи вовк самотній виє (Є. Чередниченко).

3. Раненько встала, то й побазарювала (Г. Тютюнник).

4. Йому не то соромно, не то жалко (М. Коцюбинський).

5. Яків перехрестився чи то на хрест, чи то на узор черешні (М. Стельмах).

IV. Визначте складні безсполучникові речення.

1. Заховалось за горами сонечко, з гір повіяло холодом, вогкістю (Леся Українка).

2. І зорі, як пелюстки, трепетали, і світ увесь по вінця голубів... (Б. Олійник).

3. Чому з тобою ми не хвилі? Удвох за руки б ми взялись і в край щасливий полетіли... (Олександр Олесь).

4. Сонце вставало щодня над стайнею і день у день погасало за садом (М. Чернявський).

5. Вже відтоді минуло стільки літ, я скуштував і радості і скрути... (С. Голованівський).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та їх типами.

1. Було ясне надвечір’я, і сонце ще не сіло за ліс (В. Малик).

2. Чи зірка в небі враз розквітла, чи у вікні широкім зали нарешті спалахнуло світло... (В. Соколов)

3. Шахтар в забої вугіль добува, а ратай пестить ниву розмаїту (Д. Луценко).

4. Із найнадійнішого джерела — з книжок Панаса Мирного — ми безпомильно дізнаємося про його сокровенні думи і прагнення (О. Гончар).

5. Люби мене — я буду вічно юним (В. Фольварочний).

А. Просте ускладнене.

Б. Складносурядне єднальне.

В. Складносурядне протиставне.

Г. Складносурядне розділове.

Ґ. Складне безсполучникове.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип відношень (єднальні, протиставні, умовно-наслідкові, причиново-наслідкові та ін.) у складному безсполучниковому реченні (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

Самотність — прірва між людьми; як її здолати? (З часопису).

                             

Картка № 10

I. Укажіть складне безсполучникове речення з результативними відношеннями.

1. Уста отверзлися — і слово, лихим безбатченкам на зло, глаголом істини раптово, як зерно в ґрунті, ожило (І. Гнатюк).

2. Всі починаємо з аз-буки, і тут не потрібен бук! (В. Лучук).

3. Що маємо — не дбаємо, загубивши — тужим (Народна творчість).

4. Промчався вершник по німій Полтаві — у серці міста громом віддалось (Л. Костенко).

5. Ні, ні, треба бути спокійним, на одному місці два рази те саме не відбувається (Р. Іваничук).

II. Оберіть складносурядне речення з розділовими відношеннями.

1. Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться, ні, нас не вабить ніжна тишина... (В. Симоненко)

2. А в серці твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то червоний, віночком зацвіте (Леся Українка).

3. Троянди вирощують на свято, а бур’ян іде на сміття (3 журналу).

4. Тихо дощ осінній розсипає бісер, сірий день у людях проростає в сон (Ю. Дмитренко).

5. То мати гукає, то мати шепоче, мене виряджаючи в дальню дорогу (П. Воронько).

III. Укажіть складносурядне речення з причиново-наслідковими відношеннями.

1. Скільки років землі, — і мільярд, і мільйон, — а яка вона й досі ще гарна! (Л. Костенко).

2. Жити в людях, жить, а не скніти, пломеніти, горіти, любити землю- матір (Н. Кащук).

3. Щастя йде з душі, а душа потребує не ситості, а доброти (Є. Гуцало).

4. Умій не тільки дивитись, а й бачити (В. Сухомлинський).

5. Із поля дорога завернула до лісу, і ми опинилися під темним склепінням високих дубів (П. Панч).

IV. Знайдіть складносурядні речення з єднальними відношеннями.

1. І приходять світанки, щоденних турбот адвокати, і несуть під пахвою тисячі різних справ (Л. Костенко).

2. Чи то приснилось, чи причулось, чи мала ніч луну таку... (Є. Летюк).

3. І дзвеніли гаї, на тугих на вітрах наструнені, і котилося сонце червоною кулею, і хилився на обрій вечір (В. Мордань).

4. Неподалік озвалася зозуля, почута вперше цієї весни, — і голос її свіжий покотився далеко-далеко (Є. Гуцало).

5. Нас роз’єднав життя розбурханий потік, і ми, два береги, не зійдемось ніколи (М. Орест).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між реченнями та їх типами.

1. А обрій шипшинний, а небо — як ти (В. Сосюра).

2. Нехай побачу, чи я так горю... (М. Ткач).

3. Скупі, стислі рядки, але як багато вони вміщають (О. Гончар).

4. Чи дні з календарного вибились берега, чи ночі ввіходять тривогою в сни? (Є. Летюк).

5. Зате ви гарній жінці навіть найгірший гріх простили б (Б. Лепкий).

А. Просте речення.

Б. Складносурядне єднальне.

В. Складносурядне розділове.

Г . Складносурядне протиставне.

Ґ. Складнопідрядне.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть смислові відношення у реченні (відповідь у формі називного відмінка множини запишіть до таблиці).

За морем тепліше, однак удома миліше (Народна творчість).

                             

Картка № 11

І. Оберіть складносурядне речення.

1. Сім літ мак не родив, а голоду не зробив (Народна творчість).

2. Лихий жнець — дзень-дзень, аби минув день (Народна творчість).

3. Як сіно косять, то дощів не просять (Народна творчість).

4. Пізнайте істину — і вона порятує вас (Народна творчість).

5. При соловієві і горобець співак (Народна творчість).

II. Визначте складне безсполучникове речення з єднальними відношеннями зі значенням часової послідовності.

1. Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (І. Цюпа).

2. Тільки знаю напевно, тільки знаю єдине: не вмирати під бомбами — жити хоче людина (В. Соколов).

3. Усякі запроданці і лакузи розтерзували творчу спадщину Михайла Грушевського плугами наклепів і злоби, а його ім’я випікали вогнем з пам’яті народу (3 часопису).

4. Сьогодні день прекрасний: я — в Карпатах (С. Галябарда).

5. Ось зараз відізветься дзвінок, я відкрию двері й онімію від радості (Ірина Вільде).

III. Укажіть рядок зі складносурядним реченням із зіставними відношеннями.

1. Є в нього кінь і шабля є крива (Л. Костенко).

2. Усе цвіте і відцвітає, та знову грає у вінку. А ми уперше і востаннє квітуєм раз лиш на віку (П. Перебийніс).

3. Вилив душу в пісні український народ — і живе наш народ у співучому слові (В. Василашко).

4. Вкрили світ намистинки роси, і чистішають води в потоках, і оновленням пахнуть ліси (О. Лупій).

5. Усе життя — це вічність, а вічність — це хвилина (П. Сингаївський).

IV. Визначте складносурядні речення з розділовими відношеннями.

1. Доріжка петляла в густих зарослях, то спускаючись униз, у глибокі балки й темні яри, то піднімаючись на круті горби, у царство грабів і предковічних дубів (В. Малик).

2. Чи то цвіт біліється рясний, чи з-під хустки сивина вдовина? (Т. Коломієць).

3. Лев, мабуть, дурненький був або ж на старість силу збув... (Л. Глібов).

4. А в серденьку твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то червоний віночком зацвіте (Леся Українка).

5. Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри норовисті... (М. Ткач).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між складними реченями та їх типами.

1. — Оце все разом і є для мене любов, і кращого я навіть не хочу (М. Стельмах).

2. Багатому у двір котиться, а бідному — з двору (Народна творчість).

3. Засуджують те, чого не розуміють (Народна творчість).

4. Ліс темний, високий, густе гілля переплелося і де-не-де низько звисає над вузькою смугою дороги (Я. Гримайло).

5. То вечірній туманець повився над покосами чи й досі висить димок від багаття? (Є. Гуцало).

А. Складносурядне єднальне.

Б. Складносурядне розділове.

В. Складносурядне протиставне.

Г. Складне безсполучникове.

Ґ. Складнопідрядне.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип складного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

А підходиш ближче — нема нікого (Л. Костенко).

                             

Картка № 12

I. Визначте складне безсполучникове речення із зіставними відношеннями.

1. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік (Л. Костенко).

2. Замерзли віти, вмерли квіти, звела зима свої мости (Т. Севернюк).

3. Не давай зайцеві моркву берегти, а лисиці курей стерегти (Народна творчість).

4. У кожній людині є сонце, лиш одні за життя його розкривають, інші ж пригашають (Р. Дідула).

5. Сонце блищить, а мороз тріщить (Народна творчість).

II. Виберіть складносурядне речення з розділовими відношеннями зі значенням взаємовиключення подій.

1. Хто звечора скаче, той вранці плаче (Народна творчість).

2. Хоч сядь та й плач, хоч стоячи кричи (Народна творчість).

3. Поле має вуха, а ліс — очі (Народна творчість).

4. Зимове сонце — як мачушине серце: світить, та не гріє (Народна творчість).

5. Ні в березні води, ні в квітні трави (Народна творчість).

III. Укажіть складносурядне речення, у якому сполучник а вжито в єднальному значенні.

1. Ніч, а людина працює, бачите, як прожектором освітлює поле (В. Сухомлинський).

2. Людина смертна, а народ безсмертний — завдяки своїй мужності, незламності, волі до перемоги (Є. Гуцало).

3. Друга шукай, а знайдеш — тримай (Народна творчість).

4. Не той пише добре, хто пише красно, — а честь і хвала тому, хто пише ясно (І. Огієнко).

5. Стоїть в задумі сива мати, а листя пада золоте (М. Томенко).

IV. Знайдіть єднальні складносурядні речення зі значенням одночасності подій.

1. Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялись червоним полум'ям (М. Коцюбинський).

2. Вода вже зійшла, і гордовиті дерева кинули собі під ноги розкішний зелений килим з трави і квітів (М. Чабанівський).

3. Пахне степ навкруги полинно, і в хлібах половіють поля (Д. Луценко).

4. Сонце вже сіло, і вода в ставу поглибшала, бездонною стала (Є. Гуцало).

5. І видзвонює жайвір у полі, і цвіте зачарований світ... (І. Гончаренко)

V. Знайдіть відповідність між складними реченнями та їх типами.

1. Відберіть у людини мову — і вона здичавіє (І. Цюпа).

2. А десь біжать залізні коні, і пахне холодом трава (В. Сосюра).

3. Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чола...(Л. Костенко).

4. Не все те неправильне, що тобі незрозуміле (Г. Сковорода).

5. Зорі ті ж самі, одначе світ інакший (О. Пахльовська).

А. Складносурядне єднальне зі значенням одночасності

Б. Складносурядне єднальне з умовно-результативними смисловими відношеннями.

В. Складносурядне протиставне подій..

Г. Складносурядне розділове.

Ґ. Складнопідрядне речення.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте тип складносурядного речення (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці).

Вмирає людина, але живе краса. Краса природи. Краса жінки. Краса творення (П. Загребельний).

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити