Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Зв’язне мовлення

Рекомендації до виконання тестових завдань

Лінгвістика тексту

1. Текст (з лат. — тканина, побудова) — 1) цілісна структура. Він складається з певної кількості об’єднаних за змістом речень; 2) сукупність речень, яка утворює тематичну єдність, що дає змогу підібрати до нього заголовок. Тема — сконцентрований вияв змісту.

2. Тісний змістовий зв’язок є між зачином, основною частиною і кінцівкою тексту, його абзацами, а також реченнями. Розгортання змісту і розвиток головної думки забезпечуються тим, що кожне наступне речення, увібравши інформацію з попереднього, додає нову: доповнює, уточнює, розвиває або заперечує висловлену в попередньому реченні думку. Отже, текст має певну змістову і структурну завершеність. Речення тексту пов’язані граматично: у них узгоджено форми часу і способи дієслів тощо.

3. Відповідно до комунікативної мети тексти поділяють на такі види: тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми. Зверніть увагу на критерії їх розрізнення. У тексті-розповіді йдеться про пов'язані між собою події (значна роль у таких текстах належить дієсловам). Текст-опис — словесне зображення предмета, особи, явища, процесу, місцевості. В описах перераховують істотні ознаки, властивості, зовнішній вигляд предмета, особи тощо. Текст-роздум — сукупність речень, якими щось доводять, стверджують чи заперечують.

Іноді текст може складатися з одного речення. Прикладами цього є прислів’я, приказки, загадки, коломийки, крилаті вислови, гасла.

4. Міркування — висловлювання, що охоплює низку тез. Деякі з них підтверджені доведенням. Роздум-доведення відповідає на питання чому?,

складається із тези, доказу та висновку. Роздум-пояснення відповідає на питання що це таке?, складається лише з тези, що сприймається як істина, а тому не потребує доведення.

6. Компонентами тексту є речення, абзаци (групи речень, об’єднані логічним і синтаксичним зв’язками), складне синтаксичне ціле. Елементи тексту — дане (тема, предмет висловлювання), нове (основний зміст висловлювання).

7. Абзаци, що складаються з кількох речень, можуть становити складне синтаксичне ціле (або надфразну єдність). Найчастіше складне синтаксичне ціле — абзац у тексті. Проте абзац може поєднувати і декілька синтаксичних цілих. Також абзацом може бути й окреме речення, на відміну від надфразної єдності, що поєднує декілька речень.

8. Розрізняють такі види зв’язку в тексті: контактний (компоненти чи елементи розміщені поряд); дистантний (компоненти чи елементи на відстані); ланцюговий (певний елемент попереднього речення стає вихідним пунктом наступного); паралельний (речення граматично рівноправні); ретроспективний (опора на вже сказане); перспективний (вказується, про що йтиметься далі).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити