Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Фонетика. Орфографія

Орфографія

Програма 2

Картка № 1

І. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стеф’юк, Лук’янівка.

2. З’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях.

3. Без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров'ю.

4. Зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк.

5. Вітряк, духмяний, різдв’яний, торфяний, морквяний.

II. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

1. Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.

2. Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.

3. Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.

4. Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.

5. Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру и.

1. Пр...тихлий, пр...білий, пр...біленький, придобрятися, пр...віз.

2. Пр...горіти, пр...хороший, пр...хорошенький, пр...спокійний, пр...землити.

3. Прибічник, пр...блуда, привітність, пр...кидатися, пр...звук.

4. Пр...знатися, пр...дорогий, пр....жорстоко, примерзання, пр...кумедний.

5. Пр...думати, припізнитися, прикордонник, пр...стол, пр...людія.

IV. Укажіть рядки, в яких усі слова з не пишуться окремо.

1. Не / схилити, не / забуваючи, не / квапно.

2. Не / вдячність дітей, не / здолати, не / долугий.

3. Не / боятися, не / кваплячись, не / допустити.

4. Не / порушити, ніким не / міряний, не / боляче.

5. Не / допустити, не / здійсненний, не / роба.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами, згідно з якими м’який знак не пишеться.

1. Голуб, кров, ніч, посаг.

2. Кузня, дня, весняний, свято.

3. Сибір, Харків, четвер, буквар.

4. Інший, барабанщик, тонший, менший.

5. Галці, дитинчин, балці, Парасчин.

A. Після н перед ж, ч, ш, щ.

Б. Перед літерами, що позначають м’які або пом’якшені приголосні.

B. Після р, що позначає твердий звук [р].

Г. Після літер б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х

Ґ. У сполученнях -лч-, -лщ-, -нч-, -нц-, -сц-, -сч-.

1

2

3

4

5

         

VI. З-поміж поданих слів оберіть і впишіть до таблиці те, в якому відбувається спрощення при словотворенні.

Контраст, баласт, форпост, піст, хвастати.

                             

Картка № 2

I. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр.

2. З’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати.

3. Роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати, розм’якшити.

4. Рум’яний, дзвякнути, цвях, дев’ятнадцять, торф’яний.

5. М’ясо, м’язи, з’їзд, буря, моркв’яний

II. Оберіть рядок, у якому між словами слід вживати прийменник в.

1. Бігти (у, в) сад, зайти (у, в) клас, удар (у, в) спину, жити (у, в) Львові.

2. Успіх (у, в) навчанні, читала (у, в) газеті, приніс (у, в) кишені, узяв (у, в) друга.

3. Бачив (у, в) сусіда, відніс (у, в) хату, зайди (у, в) бібліотеку, стати (у, в) пригоді.

4. Була (у, в) Індії, плавати (у, в) озері, жила (у, в) Одесі, служити (у, в) армії.

5. Сидіти (у, в) автобусі, запитати (у, в) автора, працювати (у, в) аптеці, жив (у, в) брата.

III. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних звуків.

1. Ел...ада, Інес...а, ман...а, інтермец...о, примадон...а.

2. Апол...он, кон...отація, гун...и, гол....андський, брут...о.

3. Бел...етристика, комун...а, віл...а, тон...а, імміграція.

4. Бул...а, сюр...еалізм, мадон...а, нет...о, Гол...андія.

5. Беладон...а, ван...а, Буд...а, барок...о, ір...вальний.

IV. Укажіть рядки, в яких власні назви написані правильно.

1. Основний Закон України, Києво-Печерський заповідник.

2. Далекий схід, Міжнародний день театру.

3. Всесвітній день преси, проспект Дружби народів.

4. Давня Греція, Михайлівський золотоверхий собор.

5. Рада Безпеки ООН, Верховна рада України.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами вживання м’якого знака.

1. Сьогодні, льон, трьох, сьомга.

2. Навчається, сміється, робить, спілкується.

3. Маленький, дитинонька, чорнесенький, серденько.

4. Кільце, їдальня, пальці, пральня.

5. Козацький, празький, сільський, людський.

A. У дієсловах на -ть, -ться.

Б. Після літер, що позначають м’які приголосні у середині складу перед о.

B. Після м’якого приголосного [л’] перед наступним м’яким приголосним.

Г. У суфіксах -єньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

Ґ. У суфіксах -ськ-, -зьк-, цьк-.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово, в якому при словотворенні не відбувається спрощення приголосних.

Тиждень, кістка, честь, радість, масло.

                             

Картка № З

I. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар’яна, Лук’ян, Заполяр’я, жираф’ячий, Вячеслав.

2. Дев’ять, возз’єднати, надвечір’я, полум’я, ім’я.

3. Кров’ю, солов’ї, кам’яний, пам’ять, об’їзд.

4. Дзв’якнути, п’явка, м’ясо, рум’яний, здоров’я.

5. П’ють, в’язи, торф’яний, черв’як, краков’як.

II. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

1. Сер-йозно, від’-їхати, по-дзвонити, сі-м’я, від-дзеркалити.

2. Сьо-годні, роз-м’якшити, ра-йський, голо-сний, від-дати.

3. Пів-Європи, овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, вий-шов.

4. Роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навмис-не.

5. Під-в’язати, юн-нат, сьо-мий, над-звичайний, пи-снути.

III. Визначте рядок, у якому у всіх словах пропущено літеру е.

1. П...ч...ніг, х...тренький, мат...мат...ка, тр...вога, к...п’яток.

2. Бр...ніти, бл...щати, л...ман, м...лькати, к...сіль.

3. Д...таль, д...р...вце, тихес...нько, керувати, д...путат.

4. Ц...тата, коричнюватий, крол...к, сл...вов...й, п...рій.

5. Зах...сник, майст...р, ч...пурний, д...сяток, трен...р.

IV. Укажіть рядки слів, у яких при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- можуть відбуватися звукові зміни.

1. Чуваш, узбек, латиш, гірник.

2. Гагауз, француз, гуцул, Одеса, Житомир.

3. Чех, турок, таджик, Овруч.

4. Сиваш, Хмельник, Ткач, агент.

5. Херсон, Дрогобич, німець, брат.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та способом передачі спрощення в них.

1. Доблесть, пристрасть, швидкість, захист.

2. Кістка, пестити, гігант, вереск, пропуск.

3. Гігант, контраст, зап’ястя, баласт, шістнадцять.

4. Студент, турист, невістка.

А. Спрощення відбувається лише у вимові.

Б. Спрощення не позначається на письмі.

В. Спрощення відбувається не в усіх словах.

Г. Спрощення відбувається і у вимові, і на письмі.

1

2

3

4

5

         

IV. З-поміж поданих складних слів оберіть і впишіть до таблиці те, що пишеться разом.

На / жаль, на / спіх, по / суті, уві / сні, без / ліку, на / ніщо.

                             

Картка № 4

I. Укажіть, у якому рядку всі слова слід писати з апострофом.

1. 3...юрмитися, миш...як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.

2. Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.

3. Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити, пів...яблука.

4. Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.

5. Духм...яний, прислів...я, полум...я, зв...яй, Р...ябко.

II. Зазначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

1. Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.

2. Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.

3. Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.

4. Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.

5. Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах подвоюється буква н.

1. Бездоган...ий, лавин...ий, смажен...ий, левин...ий, освітлен...ий.

2. Антен...ий, годин...ик, огнен...ий, страшен...ий, священ...ик.

3. Олов’ян...ий, орлин...ий, зчеплен...ий, латун...ий, височен...ий.

4. Електрон...ий, ешелон...ий, лимон... ий, колон...ий, однозмін...ий.

5. Поколій...я, жадан...ий, написан...ий, адресован...ий, навчальн...ий.

IV. Укажіть слова, в яких допущено орфографічні помилки.

Там1 степ2 і3 степ4, і5 Скіфи6 славно-звісні7. Вози8 у9 них10 шести-колісні11 (Ліна Костенко).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами вживання м’якого знака у словах іншомовного походження.

1. Ал...батрос, філ...м, Нел...сон.

2. Міл...ярд, гондол...єр, бул...йон.

3. Барел..., магістрал..., Рафаел...

4. Н...юанс, рев...ю, рез...юме.

5. Ін...жир, ан...шлаг, фен...шуй. відповідно до вимови

після л перед приголосними.

А. М’який знак пишеться у словах іншомовного походження

Б. М’який знак пишеться після д, т, з, с,л, н перед я, ю, є, ї, йо.

В. М’який знак пишеться відповідно до вимови в кінці слів.

Г. М’який знак не пишеться після н перед ж, ч, ш.

Ґ. М’який знак не пишеться.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці назву розділу науки, що вивчає знаки письма.

                             

Картка № 5

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

1. Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.

2. Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.

3. Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.

4. Рискнути, зап’ястний, хвастнути, провісник, шістнадцять.

5. Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

II. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається чергування у/в.

1. Уголос, умирати, укусити, умова, указка.

2. Урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель.

3: Учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі.

4. Умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород.

5. Укусити, усний, урочистий, ураган, управління.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е:

1. Пр...стрій, пр...блуда, при...нишклий, пр...вілей, пр...язнь.

2. Пр...года, преміальний, п...редмістя, пред'явник, пр...милий.

3. Пр...мудрість, пр...стол, пр...дивний, пр...красний, пр...док.

4. П...редбачити, пр...гаряче, п...редній, пр...вітати, пр...зентація.

5. Пр...вокзальний, Перейменування, пр...дорого, пр...дніпровський, пр...тензія.

IV. Позначте рядки, в яких власні назви написано правильно.

1. Національна академія наук України, Центральна виборча комісія.

2. Донецький басейн, Національний банк України.

3. Львівський автомобільний завод, служба безпеки України.

4. Міністерство Юстиції України, реєстрація актів громадського стану.

5. Далекий Схід, Нобелівська премія, Організація об’єднаних націй.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами написання и, і V словах іншомовного походження.

1. Динамо, тираж, циркуль, сигнал.

2. Єгипет, єрусалимський, Сирія, Ватикан.

3. Чикаго, Чилі, Алжир, Вашингтон.

4. Мімоза, архів, хірург, кілограм.

5. Сідней, Лісабон, Ніл, Тиціан.

A. И пишеться за традицією у деяких географічних назвах та похідних від них.

Б. И пишеться у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р.

B. І пишеться після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед буквами на позначення приголосних.

Г. И пишеться у географічних назвах після шиплячих приголосних.

Ґ. І пишеться після букв на позначення приголосних в особових іменах і в географічних назвах.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово, у якому слід писати ю, а не у.

Параш...т, брош...ра, ф...зеляж, ж...рі, парф...ми.

                             

Картка № 6

I. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

1. Шістнадцять, чесний, рідкісний, ненависний, контрастний.

2. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, випускний.

3. Якісний, цілісний, хвастливий, тижневий, усний.

4. Улесливий, щасливий, пізній, якісний, шелеснути.

5. Форпостний, вісник, гуснути, шелеснути, тріснути.

II. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Вілла, комісія, бароко, голландець, група.

2. Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.

3. Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.

4. Контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна.

5. Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування у/в.

1. Вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко.

2. Вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога.

3. Ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння.

4. Внаслідок, вниз, вночі, вкласти, встигати.

5. Всюди, втекти, втіха, вчений, влада.

IV. Позначте рядки, у яких допущено помилку при написанні префіксів.

1. Зфальшивити, спильнувати, спромогтися, схвалити.

2. Зіщулитися, зіставити, зіп’ястися, зітхнути.

3. Злізати, зсовувати, зішкрябати, зчіплювати.

4. Розписати, надсилати, відсунути, столочений.

5. Зшити, безтурботний, відказати, розкрити.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами вживання м’якого знака.

1. Ін...ший, волин.. .ський, мен...ши.

2. Щас...тя, лан...цюжок, радіс...ть.

3. Близ...кий, війс.-.ко, багац...ко.

4. Путал...но, ціпил...но, держал...но.

A. М'який знак пишеться у словах на -зький, -ський, -цький, -сько, -зькість, -ськість, -цько.

Б. М’який знак не пишеться після м’яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м’які приголосні.

B. М’який знак не пишеться після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ-

Г. М’який знак не пишеться після л в іменниках із суфіксами -алн(о), -илн(о).

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці складне слово, яке пишеться через дефіс. Пів / аркуша, пів / дюжини, пів / яблука, пів / Європи, пів / місяця.

                             

Картка № 7

І. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний.

2. Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно.

3. Пестливий, хваснути, кістлявий, зап’ястний, писнути.

4. Ризикнути, вискнути, випускний, туристський, проїзний.

5. Шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний.

II. З’ясуйте, у якому рядку всі слова слід писати з ь.

1. Пал...ці, рибал...ці, кіл...це, ручен...ка, батен...ко.

2. Тіл...ки, кин...тє, їдален..., пісен..., бал...ці.

3. Ган...ба, л...он, д...оготь, т...охкати, близ...ко.

4. Донец...кий, пол...ський, кін..., Натал...чин, гал...ці.

5. Тр...ома, дяд...ко, бат...ко, робит...ся, смієш...ся.

III. Оберіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних.

1. Барок...о, гун...и, буд...изм, голландець, Мус...оліні.

2. Мадон...а, шас...і, Жан...а, бравіс...имо, бон....а.

3. Ан...али, ван...а, брут...о, віл...а, ім...іграція.

4. Фін..., інтермец...о, Ахіл...ес, пан...а, Кан...и.

5. Ан...отація, Агнес...а, бул...а, Марок...о, Шил...ер.

IV. Позначте рядки, у яких при творенні іменників за допомогою суфіксів відбуваються звукові зміни.

1. Дідівський, отаманський, козацький.

2. Рекрутський, Вінницький, Київський.

3. Одеський, Галицький, Чернівецький.

4. Херсон, Житомир, Хуст.

5. Краків, Умань, Полтава.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів та правилами, за якими відбувається подовження.

1. Знаряддя, знання, колосся, клоччя.

2. Суддя, рілля, Ілля, стаття.

3. Тінню, міддю, ніччю, розкішшю.

4. Ллю, виллє, ллєш, лляти.

5. Попідтинню, попідвіконню, навмання, зрання.

A. В іменниках середнього роду II відміни.

Б. В іменниках чоловічого і жіночого родів І відміни перед я, ю, є, ї.

B. В іменниках жіночого роду III відміни у формі орудного відмінка.

Г. У дієслівних формах перед ю, є.

Ґ. У прислівниках перед я, ю.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово іншомовного походження, яке пишеться з апострофом.

Б...юлетень, р...юкзак, кар...єр, б...юджет, грав...юра.

                             

Картка № 8

I. Укажіть, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.

1. Оповіда-ння, джерель-це, екс-каватор, п’я-тірка, об’-єднати.

2. З’я-вилась, в’єть-ся, від-різати, 10-т, картин-ний.

3. На-гріти, сте-сати, три-скла-довий, яч-мінь, підрі-зати.

4. Сніжно-білий, четвір-ка, лі-хтар, зав-госп, зі-лля.

5. Підкре-слити, іс-пит, ор-кестр, кань-йон, ніг-ті.

II. З’ясуйте, у якому рядку всі слова написано правильно.

1. Пенні, тонна, булла, вілла, група.

2. Манна, бароко, комісія, голандець, апарат.

3. Іррегулярний, інтелігенція, Руссо, ІІІІлер, Ніцца.

4. Мадонна, панна, группа, нетто, брутто.

5. Ірреальний, барокко, іміграція, Ясси, Діккенс.

III. Визначте рядок, у якому в усіх словах можливе чергування у/в.

1. Вправа, влада, уболівати, вказівка, указка.

2. Вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення.

3. Урожай, удача, указ, умова, уява.

4. Взимку, увечері, уже, упав, ударити.

5. Урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці.

IV. Укажіть слова, у яких допущено орфографічні помилки.

Вночі1 при2 Місяці3 більше4, ніж5 удень6, вражає7 тебе8 оце9 роскотисте10 Зачіплянське11 барокко12 акацій13 та14 виноградного15 буйнолисту16 (М. Томенко).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                               

V. Знайдіть відповідність між рядами

1. Хвилинна, глибинний, письменник, силенний.

2. Причинний, ранній, законний, лимонний.

3. Ввічливий, роззява, ззаду, возз’єднання.

4. Юннат, міськком, страйкком, військкомат.

5. Розрісся, піднісся, рознісся, розтрясся. слів та правилами подвоєння.

A. Подвоєння на межі префікса і кореня.

Б. Подвоєння на межі двох суфіксів.

B. Подвоєння на межі кореня та суфікса.

Г. Подвоєння на межі основи дієслів минулого часу та постфікса.

Ґ. Подвоєння на межі складноскорочених слів.

VI. Упишіть до таблиці слово іншомовного походження, що пишеться з апострофом.

Барел...єф, ад...ютант, конферанс...є, пас...янс.

                             

Картка № 9

I. Укажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.

1. Повідь, міць, одіж, честь, молодість.

2. Сіль, тінь, піч, папороть, кров.

3. Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.

4. Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.

5. Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

II. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал.

2. Капюшон, об’єкт, кар’єра, прем’єра, портьєра.

3. Бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер.

4. Фельєтон, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро.

5. Ньютон, мільярд, п’єса, краков’як, ін’єкція.

III. З’ясуйте, у якому рядку чергування у/в розрізняє значення усіх слів.

1. Враз, вживатися, втриматися, ударити, вступ.

2. Вклад, вправа, вступ, удача, враження.

3. Урожай, Україна, уранці, увечері, уже.

4. Взимку, умова, указка, ввійти, уболівати.

5. Вдома, увага, вбігти, уміти, Угорщина.

IV. Укажіть слова, у яких при словотворенні не відбувається звукових змін.

1. Бахмач.

2. Народичі.

3. Ясинувата.

4. Вороніж.

5. Кавказ.

6. Цюріх.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами складних слів та правилами їх написання.

1. Піваркуша, напівавтомат, полукіпок, пів’яблука.

2. Чотирьохсотий, двометровий, трьох’ярусний, двовесельний.

3. Держапарат, соцстрах, райвоєнкомат, міськрада.

4. Пів-Європи, пів-Києва, пів-Америки, пів-України.

5. Міні-футбол, унтер-офіцер, віце-адмірал, штаб-квартира.

A. Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, унтер-, штаб-.

Б. Власні іменники з пів-.

B. Складноскорочені слова.

Г. Складні слова, першою частиною яких є кількісні числівники.

Ґ. Складні слова з пів-, напів-, полу-.

VI. Упишіть до таблиці слово, яке не підпорядковується загальному правилу вживання апострофа.

Без’язикий, під’їхати, з’явитися, торф’яний.

                             

Картка № 10

I. Укажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.

1. Прем’-єра, віл-ла, ніжно-блакитний, пів-ніч„ від-жити.

2. Зі-пхнути, перев-чити, тьмя-ний, вер-б’я, на-йкращий.

3. Мав-пячий, під-звітний, геть-ман, об-бити, студент-ський.

4. Форпост-ний, без-захисний, за-сміявся, пів-Європи, спросон-ня.

5. Проїз-ний, май-но, О. Гон-чар, під-заголовок, гу-дзик.

II. Зазначте, в якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо.

1. Л...н, л.-.довик, тр...х, л...тчик, Мурав...в.

2. Син...то, кол...ру, сер...зно, бад...рий, с...годні.

3. Вол...вий, лиц...вий, пол...вий, га...вий, ма...ріти.

4. Ді...вий, нижн...го, с...мого, с...рбати, т...хкати.

5. Верхн...го, л...х , тін...вий, д...готь, л...дяник.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.

1. Черв...як, верхів...я, зарум...янити, Захар...їн, тьм...яний.

2. Бур...янець, бур...як, міжгір...я, довір...я, об...їзд.

3. Голуб...я, п...ядь, м...ясо, дит...ясла, св...ятковий.

4. Матір...ю, роз...яснити, об...єднати, Св...ятослав, р...яст.

5. Сузір...я, з...юрмити, роз...ятрити, ін...єкція, п...єдестал.

IV. Позначте рядки зі словами, у яких слід писати суфікс -ечк-.

1. Ол...чка, криш...чка, стріч...чка.

2. Племінн...чка, розуми...чка, першокласн...чка.

3. Кіш...чка, діж...чка, долон...чка.

4. Блюд...чко, мереж...чка, пал...чка.

5. Намист...чко, сестр...чка, кисл...чка.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між словами та групами приголосних, у яких може відбуватися спрощення при словотворенні.

1. Радість.

2. Тиждень.

3. Ремесло.

4. Виїзд.

5. Тріск.

А. -скн-.

Б. -ждн-.

В. -слн-.

Г. -здн-.

Ґ. -стн-.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці назву графічного знака, який вживається для позначення роздільної вимови.

                             

Картка № 11

I. З’ясуйте, у якому рядку всі слова слід писати з префіксом с-.

1. ...повіщати, ...коїти, ...коротити, ...хибити, ...пекти.

2. ...крутити, ...хвилювати, ...терти, ...кінчити, ...берегти.

3. ...бирати, ...вернути, ...ломити, ...різати, ...розуміти.

4. ...палахнути, ...казати, ...чистити, ... цідити, ...цілити.

5. ...сипати, ...малювати, ...творити, ...рушити, ...марнувати.

II. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Колектив, апарат, сума, група, панна.

2. Манна, нетто, мирра, бароко, контрревоюція.

3. Марокканський, ідилічний, комісія, шасі, шофер.

4. Мадонна, тона, вілла, ірреальний, інтермецо.

5. Руссо, Ніцца, Шиллер, Голландія, Міссурі.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням йо.

1. Ра...н, кра...вий, га...вий, павіль...н, кол...ровий.

2. Ма...рить, медал...н, ма...р, Мурав...в, Пушкар...в.

3. Сер...зно, буль...н, міль...н, Вороб...в, зна...мий.

4. ДІ...ВИЙ, ма...нез, ма...ріння, Солов...в, л...х.

5. Во...вничий, га...чок, л...тчик, д...готь, бо...вий.

IV. Позначте рядки, у яких допущено помилку у написанні імен по батькові.

1. Володимирович, Лазарович, Тодосьович.

2. Миколайович, Віталієвич, Прокопович.

3. Кузьмович, Терентієвич, Микитович.

4. Олександрович, Андрійович, Вікторович.

5. Ількович, Титович, Маркович.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і правилами вживання апострофа.

1. Курйоз, серйозний, Воробйов.

2. Бюджет, бюро, кювет.

3. Цвях, свято, морквяний.

4. Буря, порядок, порятунок.

5. Безіменний, зекономити, безадресний.

А. Апостроф не ставимо перед буквами я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть літера, яка позначає кореневий приголосний.

Б. Апостроф не ставимо перед буквами я, ю, є, ї після літери р, що позначає м’який звук [р'].

В. Апостроф не ставимо, якщо я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у.

Г. Апостроф не ставимо перед йо.

Ґ. Апостроф не ставимо після префіксів, які закінчуються на приголосний, перед літерами, що позначають голосні.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово, у якому при чергуванні і/й змінюється його значення.

Іти, ймовірний, Іван, йог, ймення.

                             

Картка № 12

I. Укажіть, у якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.

1. Незбагненний, прикордонний, над...ністрянський, сон...ий, спапен...ий.

2. Ускладнен...я, умовляй...я, вікон...иця, качен...я, століт...я.

3. Облич...я, стат...я, вугіл...я, наріч...я, спросон...я, спересерд...я.

4. Намаган...я, Іл...я, Ал...а, Ін...а, терт...я.

5. Юн...ат, спіВнітчизник, туман...ість, розріс...я, від...аний.

II. Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з ь.

1. Кишен…ці, долен...ці, хуторян...ці, серден...ко, чотир...ох.

2. Ремін...чик, мен...шість, сопіл...ці, дитин...ці, стіл...ці.

3. ВстаНиТе, сміют...ся, Цар...ов, ган...ба, міл...йонер.

4. Кіл...кість, громад...ський, стан...ція, брун...ці.

5. Черешен...ці, двокол...ці, виріз...блюється, с...омий, павіл...йон.

III. Укажіть рядок, у якому між словами слід вживати прийменник в.

1. Сидіти (у, в) автобусі, запитати (у, в) актриси, працювати (у, в) аптеці, жив (у, в) сестри.

2. Була (у, в) Італії, плавати (у, в) озері, жила (у, в) Одесі, служити (у, в) армії.

3. Бачив (у, в) товариша, відніс (у, в) клас, зайди (у, в) бібліотеку, стати (у, в) пригоді.

4. Успіху (у, в) творчості, читала (у, в) журналі, приніс (у, в) кишені, попросив (у, в) друга.

5. Бігти (у, в) сад, зайти (у, в) клас, погляд (у, в) майбутнє, жити (у, в) Києві.

IV. Укажіть рядки, у яких не всі слова слід писати через дефіс.

1. Ні/в/кого, будь/чого, ні/з/чим, казна/що.

2. Що/небудь, аби/до/ кого, де/котрий, стільки/сь.

3. Хтозна/який, де/небудь, хтозна/що, ходи/но.

4. Де/небудь, десь/то, будь/де, якийсь/то.

5. Будь/що, десь/то, хтозна/коли.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і правилами вживання апострофа.

1. Б’є, п’ять, в'язати, сім’я, дерев’яний.

2. Подвір’я, міжгір’я, матір'ю, узгір’я, валер’янка.

3. Дит’ясла, пан’європейський, трьох’ярусний.

4. Пів’яблука, з’явитись, без’язикий, об’єднання, під’їзд.

5. Лук’ян, Лук’янчук, Лук’яненко, Лук’янівка.

A. Апостроф ставиться перед буквами я, ю, є, ї після б, п, в, м, ф.

Б. Апостроф ставиться перед буквами я, ю, є, ї після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосним.

B. Апостроф ставиться після р при роздільній вимові.

Г. Апостроф ставиться після к перед я у похідних від слова Лук'ян.

Ґ. Апостроф ставиться перед я у складних словах, якщо їх перша частина закінчується на приголосний.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці слово, у якому чергування у/в виконує смислорозрізнювальну функцію.

Учитель, всякий, угорі, вдень, управа.

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити