Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Сітки правильних відповідей

Фонетика. Орфографія

Номер

картки

Програма 1

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

3

4

2

2; 5

1В; 2А; 5Б

ЗВУК

2

2

3

5

2; 4

2А; 4Б

ФОНЕТИКА

3

4

3

3

2; 4; 9

1В; ЗБ; 5Ґ

ПРИГОЛОСНІ

4

3

5

3

1; 3; 6

2А; ЗГ; 4В

ГЛУХІ

5

3

4

5

2; 9

1Ґ; 2В: ЗГ

ГРАФІКА

6

5

3

4

3; 4; 13

2А; ЗБ; 5Ґ

СКЛАД

7

1

2

3

1; 8

1Б; ЗА; 4Ґ

НАГОЛОС

8

3

4

2

2; 5

1Г; 2А; ЗВ

АЛФАВІТ

9

2

5

4

2; 3; 4; 6

2Г; ЗВ; 4Б

ОРФОЕПІЯ

10

3

4

2

3; 4; 7; 9

1В; 2А; ЗБ

ОРФОГРАФІЯ

11

5

1

4

3; 4; 7

1А; 2Г; ЗБ; 4В

ОРФОГРАМА

12

4

2

2

1; 4

1Г; 2Б; ЗА; 4Ґ

ГОЛОСНІ

Номер

картки

Програма 2

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

5

5

3

3; 4

1Г; ЗВ; 4А

ПІСТ

2

5

4

4

1; 3

1Б; 2А; ЗГ; 4В

КІСТКА

3

4

2

3

1; 3

1Г; 2Б; ЗА

НАСПІХ

4

4

5

4

6; 7; 11

1Б; 2А; ЗВ; 4Г

ГРАФІКА

5

5

3

3

1; 2

1Б; 2А; ЗГ; 4В; 5Ґ

ФЮЗЕЛЯЖ

6

4

4

4

1; 4

1В; 2Б; ЗА; 4Г

ПІВ-ЄВРОПИ

7

3

3

3

2; 3

1А; 2Б; ЗВ; 4Г

КАР'ЄР

8

2

1

4

3; 10; 12

2В; ЗБ; 4Ґ; 5Г

АД'ЮТАНТ

9

4

4

2

3; 6

1Ґ; 2Г; ЗВ; 4Б; 5А

ТОРФ'ЯНИЙ

10

2

5

5

1; 3

1Ґ; 2Б; ЗВ; 4Г; 5А

АПОСТРОФ

11

1

4

3

2; 3

1Г; 2В; ЗА; 4Б; 5Ґ

ЙОГ

12

5

3

2

1; 2

1А; 2В; ЗҐ; 5Г

УПРАВА

Лексикологія. Фразеологія

Номер

картки

Програма 1

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

4

4

3

4; 5; 7

1Б; 2Ґ; ЗА; 4В; 5Г

ПАРОНІМАМИ

2

3

3

2

2; 6

1Б; 2В; ЗҐ; 4А; 5Г

АНТОНІМАМИ

3

2

3

4

1; 4; 6

1Г; 2А; ЗҐ; 4Б; 5В

ШТУЧНИЙ

4

2

5

2

1; 4; 5

1Б; 2Ґ; ЗГ; 4А; 5В

ТЛУМАЧНИЙ

5

1

2

5

1; 3; 4

1Б; 2А; ЗГ; 4Ґ

ЧУЖЕНИЦЯ

6

1

3

2

2; 4; 5

1В; 2Ґ; ЗД; 4А; 5Б

ВТРАТА

7

2

2

3

1; 4; 5

1В; 2Ґ; ЗА; 4Б; 5Г

АБСОЛЮТНІ

8

5

5

3

3; 6; 7

1В; 2Д; ЗБ; 4Ґ

ПЕРЕНОСНЕ

9

1

2

4

і; з

1В; 2Г; ЗА; 4Б; 5Д

КЛАСОМ

10

3

4

1

1; 3; 5; 6; 7

1Г; 2В; ЗҐ; 4Б; 5А

УРОК

11

4

5

4

2; 5; 7

1Ґ; 2А; ЗГ; 4Б; 5В

КАЛАМБУР

12

4

3

3

1; 3; 6; 7

1В; 2Ґ; ЗБ; 4Г; 5А

ОМОНІМИ

Номер

картки

Програма 2

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

5

5

4

2; 5; 6

1В; 2А; ЗГ; 4Б; 5Ґ

КОГУТ

2

5

5

3

1; 3; 4; 7

1Г; 2Ґ; ЗБ; 4А; 5В

ПОСТОЛИ

3

2

3

4

2; 5; 7

1В; 2А; ЗГ; 4Б; 5Д

ФІРА

4

3

4

2

1; 3; 4; 6

1Г; 2Д; ЗҐ; 4Б; 5В; 6А

ЗАГАЛЬНО-ВЖИВАНІ

5

3

4

4

2; 5; 7

1Г; 2В; ЗА; 4Ґ; 5Б

МАНДРІВОЧКА

6

4

4

4

1; 3; 5

1В; 2А; ЗБ; 4Ґ

СКВИРК

7

4

4

4

1; 3; 6; 7

1В; 2А; ЗГ; 4Б; 5Ґ

КОРАБЕЛЯ

8

5

5

5

1; 4; 6; 7

1Ґ; 2Г; ЗА; 4Б; 5В

ГОНИТВА

9

3

1

3

3; 6; 7

1А; 2Ґ; ЗГ; 4В; 5Б

ЗАСТАРІЛІ

10

5

5

2

1; 4; 6

1Г; 2Ґ; ЗА; 4Б; 5В

ФАЙНО

11

5

3

2

2; 4; 6

1В; 2А; ЗҐ; 4Г; 5Б; 6Е; 7Д

ВАЛЮТА

12

3

4

3

4; 5

1Ґ; 2Д; ЗГ; 4А; 5Б; 6В

РЕКЛАМА

Номер

картки

Програма 3

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

3

2

5

2; 6; 7

1Ґ; 2Г; ЗА; 4В

СОРОМИТИСЯ

2

2

2

3

2; 5

1Г; 2А; ЗҐ; 4В

ФРАЗЕОЛОГІЗМ

3

4

2

3

2; 5; 7

1В; 2Д; ЗҐ; 4А; 5Б

ЗНАТИ

4

3

3

5

1; 5; 6

1Ґ; 2Е; ЗД; 4А; 5В; 6Б

ЛІКТІ

5

2

4

3

1; 2; 6

1Г; 2В; ЗА; 4Ґ; 5Д

ДУЖЕ МАЛО

6

5

4

5

1; 3; 6

1Б; 2Ґ; ЗГ; 4А; 5В; 6Е

ОБОЄ РЯБОЄ

7

2

3

4

3; 5; 7

1В; 2А; ЗГ; 4Ґ

ЧАС ВІД ЧАСУ

8

4

2

5

2; 3; 6

1Г; 2Ґ; ЗА; 4В

ЯЗИК

9

3

2

3

3; 5

1Г; 2А; ЗВ; 4Б

ВТОМИТИСЯ

10

3

5

4

1; 3; 6

1Г; 2А; ЗҐ; 4В

БИТИ

11

1

4

2

3; 5; 6; 7

1В; 2Г; ЗА; 4Б

ШВИДКО ВТЕКТИ

12

3

2

3

1; 4; 7

1В; 2А; ЗБ; 4Ґ; 5Г

ПЛЕСКАТИ ЯЗИКОМ

Будова слова і словотвір

Номер

картки

Програма 1

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

2; 4; 5

1Ґ; 2В; ЗА; 4Г; 5Б

СПІВ

2

2

5

2

2; 4

1Б; 2Г; ЗА; 4В

ТАКСІ

3

2

1

5

1; 3

1Б; 2В; ЗГ

БЕЗВИННИЙ

4

4

3

4

1; 3; 5

1Г; 2В; ЗА; 4Б

ПРОСТІР

5

1

4

2

1; 3; 5

1Б;2Г; ЗВ; 4Ґ

ПОСМІХАТИСЯ

6

2

5

4

2; 4; 5

1Г; 2В; ЗБ; 4А

ЗУСТРІЧ

7

2

4

2

2; 4

1Г; 2В; ЗБ; 4Ґ

ЗВЕРХУ

8

2

2

4

3; 6; 7

1А; 2В; ЗБ; 4Ґ

ШЕПОТІЛА

9

3

5

2

1; 3; 4

1Г;2В; ЗБ; 4Ґ

ГУЛА

10

4

5

3

2; 7

1В; 2Г; ЗҐ; 4А

НАЗУСТРІЧ

11

1

1

3

3; 4; 5

1А; 2В; ЗБ; 4Г

СВІТЛИЙ

12

5

3

4

2; 4

1А; 2Б; ЗГ; 4В

ПОНАДЗВУКОВИЙ

Номер

картки

Програма 2

Номер завдання

І

II

III

IV

V

VI

1

3

4

2

2; 4; 5

1Ґ; 2А; ЗБ; 4В; 5Г

ПРЕФІКСАЛЬНО-

СУФІКСАЛЬНИЙ

2

5

3

5

3; 5

1Б; 2В; ЗГ; 4Д

СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ

3

2

3

5

2; 4

1Б; 2Д; ЗҐ; 4Е

СУФІКСАЛЬНИЙ

4

1

2

5

3; 5

1Ґ; 2А; ЗД; 4Б; 5В; 6Г

ЗАМІСЬКИЙ

5

4

2

3

А - 1, 4;

Б - 5, 7;

В -3, 6

1В; 2Г; ЗҐ; 4А

СУФІКСАЛЬНИЙ

6

5

3

2

А - 1, 4;

Б - 3, 6;

В - 5, 7

1В; 2А; ЗГ; 4Б

СУФІКСАЛЬНИЙ

7

4

2

5

2; 3; 4

1В; 2Б; ЗА; 4Г

ПРЕФІКСАЛЬНО-

СУФІКСАЛЬНИЙ

8

4

5

3

А - 2, 4;

Б -1, 3;

В - 1, 2

1В; 2А; ЗБ

ГАЛИЦЬКИЙ

9

2

2

4

3; 5

1Г; 2В; ЗБ

СУФІКСАЛЬНИЙ

10

2

1

3

2; 3; 4; 5

1В; 2Б; ЗГ; 4Е

АНТИГРОМАДЯНСЬКИЙ

11

2

2

1

5; 6

1В; 2Ґ; ЗБ; 4Д

СКЛАДАННЯ

12

2

3

4

1; 3; 4; 5

1А; 2Б; ЗВ; 4Г

ПРЕФІКСАЛЬНИЙPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити