Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Лексикологія. Фразеологія

Коротко про основне

Лексикологія — розділ мовознавчої науки, що вивчає слово як основну одиницю мови та словниковий склад як систему.

Лексика (або словниковий склад мови) — сукупність усіх слів, наявних умові.

Слово — найменша самостійна одиниця мови, що складається із сукупності звуків мови та пов’язаного з нею значення (лексичного, граматичного).

Лексичне значення слова — частина значення слова, що узагальнює відомості про предмет, явище, дію, ознаку тощо. Лексичне значення пояснюють тлумачні словники. Граматичне значення слова — частина значення слова, що складається з відомостей про те, у яких формах слово потрібно вживати в мовленні. Ці відомості охоплюють знання про належність слова до частини мови, а також про граматичні ознаки цієї частини мови, за якими змінюється форма слова (рід, число, відмінок, час, вид, спосіб, особа, стан).

Фразеологія — розділ науки про мову, у якому вивчають фразеологізми як одиниці мови; сукупність фразеологізмів.

Фразеологізм — стійке сполучення слів, що побудоване як словосполучення чи речення (прислів'я, приказки, крилаті вислови) і характеризується злитістю компонентів, цілісністю значення, відтворюваністю в мовленні як готовий блок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити