Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

У навчальному процесі і за крок до зовнішнього незалежного оцінювання

Фонетика. Орфографія

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Звуки мови

Орфографія

Звуки мови.Програма 1

Орфографія.Програма 2

Лексикологія. Фразеологія

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Лексичне значення слова. Групи слів за значенням

Лексика української мови за походженням і вживанням

Фразеологізми

Лексичне значення слова.Групи слів за значенням. Програма 1

Лексика української мови за походженням і вживанням. Програма 2

Фразеологізми. Програма 3

Будова слова і словотвір

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Значущі частини слова

Способи словотворення

Значущі частини слова. Програма 1

Способи словотворення. Програма 2

Морфологія

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Іменник

Прикметник

Числівник

Займенник

Дієслово

Неособові форми дієслова

Прислівник

Службові частини мови

Самостійні частини мови

Іменник. Програма 1

Прикметник. Програма 2

Числівник. Програма 3

Займенник. Програма 4

Дієслово. Програма 5

Неособові форми дієслова. Програма 6

Прислівник. Програма 7

Службові частини мови. Програма 8

Морфологія

Синтаксис

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Словосполучення. Типи підрядного зв'язку

Просте речення. Головні члени речення

Другорядні члени речення

Односкладні речення

Просте ускладнене речення

Складне речення. Складносурядне речення.Складне безсполучникове речення

Складнопідрядне речення

Складні синтаксичні конструкції

Пунктуація

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Розділові знаки у простому реченні

Розділові знаки у складному реченні

Словосполучення.Типи підрядного зв'язку. Програма 1

Просте речення.Головні члени речення. Програма 2

Другорядні члени речення. Програма 3

Односкладне речення. Програма 4

Просте ускладнене речення. Програма 5

Складне речення. Складносурядне речення.Складне безсполучникове речення. Програма 6

Складнопідрядне речення. Програма 7

Складна синтаксична конструкція. Програма 8

Розділові знаки у простому і складному реченнях. Програма 9

Зв'язне мовлення

Коротко про основне

Рекомендації до виконання тестових завдань

Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика

Лінгвістика тексту

Стилістика.Культура мовлення. Практична риторика. Програма 1

Лінгвістика тексту. Програма 2

Сітки правильних відповідей


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити