Фізика 7 клас збірник задач - 2016

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

12. Густина речовини

Якби я захотів читати, ще не знаючи букв,

то це була б марна справа. Так само,

якби я захотів судити про явища природи,

не маючи жодного уявлення про початок речей,

це було б так само безглуздо.

Михайло Ломоносов

Приклад розв’язання задачі

Із 300 см3 олова та 100 см3 свинцю виготовили сплав. Якою є його густина? Вважайте, що об’єм сплаву дорівнює сумі об’ємів речовин, із яких він складається.

Дано:

Розв’язання.

За визначенням густини: де

Урахувавши це, отримуємо:

Перевіряємо одиниці виміру:

Обчислюємо густину сплаву:

Відповідь:

Усна розминка

12.1. Густина міді 8900 кг/м3. Що це означає?

12.2. Яка рідина має густину 0,8 г/см3?

12.3. Три суцільних кубика — із мармуру, льоду й латуні — мають однаковий об’єм. Який із них має найбільшу масу, а який — найменшу?

12.4. Шматок пластиліну скатали в кульку. Чи змінилася його густина?

12.5. Дано 3 л молока та 3 л меду. Порівняйте їх об’єми та маси.

12.6. У якому випадку шматок пластмаси і шматок сталі матимуть однакову масу?

12.7. Чи однакову масу мають відро з прісною водою і таке саме відро, наповнене морською водою?

12.8. За допомогою лінійки урівноважено два тіла (див. Малюнок). Яке із цих тіл має більшу густину?

Першій рівень

12.9. Діаметри алюмінієвої та парафінової куль однакові. Яка з них має меншу масу й у- скільки разів?

12.10. Як змінюється густина твердих тіл під час нагрівання?

12.11. Як визначити масу стальної гайки, не зважуючи її?

12.12. Шматок металу масою 461,5 г має об’єм 65 см3. Що це за метал?

12.13. Визначте масу сталевої деталі об’ємом 80 см3.

12.14. Маса соняшникової олії, якою заповнено пляшку, дорівнює 930 г. Визначте об’єм пляшки.

12.15. Якою є маса 0,5 л спирту; ртуті?

Другий рівень

12.16. Чому густина водяної пари настільки відрізняється від густини води?

12.17. Густина алюмінію в твердому стані 2,7 г/см3, у рідкому — 2,38 г/см3. У чому причина такої зміни густини алюмінію?

12.18. На шальках терезів знаходяться однакові за об’ємом бруски з латуні й алюмінію (див. Малюнок). На якій шальці знаходиться латунний брусок? Поясніть свою відповідь.

12.19. За допомогою лінійки врівноважено два кубика. Чи однаковими е густини речовин, із яких виготовлені кубики? Поясніть свою відповідь.

12.20. У посудину 1 налили невідому рідину, а в таку саму посудину 2 — воду такої самої маси. Яка рідина має більшу густину? Яка це може бути рідина?

12.21. Яка з двох ложок однакової маси — сталева чи срібна — має більші розміри?

12.22. Брусок масою 440 г має розміри 20 см х 5 см х 2 см. Якою є густина бруска?

12.23. Свинцевий брусок масою 1,5 кг має довжину 10 см, ширину 6 см. Якою є його товщина?

12.24. Мідний циліндр об’ємом V = 130 см3 має масу m = 890 г. Суцільний цей циліндр чи має порожнину? Якщо має порожнину, знайдіть її об’єм.

12.25. Порожниста мідна куля має масу 890 г за об’єму 150 см3. Визначте об’єм порожнини всередині цієї кулі.

12.26. Залізна й алюмінієва деталі мають однаковий об’єм. Знайдіть масу кожної деталі, якщо маса залізної деталі на 12,75 г більша за масу алюмінієвої.

Третій рівень

12.27. Залізний і алюмінієвий стрижні мають однакові перерізи й масу. Який зі стрижнів довший?

12.28. Два суцільних циліндри мають однакові маси. Один із циліндрів алюмінієвий, а інший — сталевий. Діаметр якого циліндра більший?

12.29. Дано два ящики: один із великим дробом, а інший такий самий, але з дрібним дробом. Який ящик важчий?

12.30. Два бруски прямокутної форми мають однакову довжину. Один із брусків дерев’яний, інший — пластмасовий. Під час зважування виявилося, що маси цих брусків однакові. Що можна сказати про площі поперечного перерізу брусків?

12.31. У дві однакові склянки налили воду до однакової висоти. В одну склянку опустили суцільний сталевий злиток, а в іншу — алюмінієвий такої самої маси. В якій склянці рівень води став вищим?

12.32. Із 200 см3 нікелю та 100 см3 свинцю виготовили сплав. Якою є його густина? Вважайте, що об’єм сплаву дорівнює сумі об’ємів речовин, із яких він складається.

12.33. У чистій воді розчинено сульфатну кислоту. Маса розчину 240 г, а його густина — 1,2 г/см3. Визначте масу кислоти, що міститься в розчині. Вважайте, що об’єм розчину дорівнює сумі об’ємів його складових.

12.34. Сплав виготовлено з міді об’ємом 0,4 м3 і цинку масою 710 кг. Якою є густина сплаву?

12.35. У шматку кварцу міститься невеликий самородок золота. Маса шматка дорівнює 100 г, а його середня густина становить 8 г/см3. Визначте масу золота, що міститься в шматку кварцу.

12.36. У шматок льоду вмерзла сталева кулька. Об’єм тіла, що утворилося, дорівнює 50 см3, маса — 114 г. Знайдіть об’єм кульки.

12.37. Коли у відро, но вінця наповнене водою, занурили мідну деталь, маса відра збільшилася на 3,2 кг. Якою є маса деталі?

12.38. Яку масу має куб із площею поверхні 150 см2, якщо густина речовини, з якої його виготовлено, дорівнює 2700 кг/м3?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити