Фізика 7 клас збірник задач - 2016

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

15. Сила тяжіння. Вага й невагомість

Так, яблуко — занепаду причина,

Але ж і злетів теж одна з причин,

Бо Ньютоном накреслена стежина

До незбагненних досі височин

Людині стати втіхою повинна.

Вже винайдено стільки тих машин,

Що, може, незабаром і на Місяць

Злетить якийсь цікавий віршописець.

Джордж Байрон «Дон Жуан»

Приклад розв'язування задачі

Яка сила тяжіння діє на повне відро з водою, якщо місткість відра 10 л, а маса порожнього відра 1 кг?

Дано:

Розв’язання.

Згідно з означенням Fтяж = gm.

Маса води m1 = ρ1V1.

Маса повного відра m1 = ρ1V1 + m2.

Тоді Fтяж = g(ρ1V1 + m2).

Перевірка одиниць виміру:

Fтяж = 10 ∙ (1000 ∙ 0,01 + 1) = 110 (Н)

Відповідь: 110 Н.

Усна розминка

15.1. Що свідчить про існування сили тяжіння?

15.2. Чому падають на землю краплини дощу, крупинки граду?

15.3. Чому камінь, кинутий вертикально вгору, падає на землю?

15.4. Яка сила спричиняє утворення каменепадів у горах?

15.5. Чи має вагу кулька, що лежить на столі; падає зі столу?

15.6. Наведіть приклади, коли вага тіла дорівнює нулю.

15.7. М’яч після удару футболіста влітає у футбольні ворота. Чи однаковими є сила тяжіння, що діє на м’яч, і вага м’яча?

Перший рівень

15.8. Яка сила тяжіння діє на Землі на тіло масою 50 г; 1 кг; 500 кг; 1,5 т?

15.9. Якою є маса тіла, якщо на Землі на це тіло діє сила тяжіння 0,5 Н; 100 Н; 1,5 кН; 50 кН?

15.10. Чи має вагу гиря, що висить на нитці? Чому дорівнюватиме її вага, якщо перерізати нитку?

15.11. Сталеву кулю перенесли з поверхні столу в склянку з водою. Чи змінилася при цьому сила тяжіння, яка діє на кулю?

15.12. Зобразіть графічно силу тяжіння, що діє на кулю, підвішену на нитці.

15.13. Зобразіть графічно силу тяжіння, що діє на кулю, яка лежить на поверхні Землі.

15.14. Люстру підвішено до стелі. Її маса дорівнює 2,5 кг. Із якою силою люстра діє на стелю? Як називають цю силу?

15.15. Брусок, що лежить на столі, тисне на поверхню стола із силою 20 Н. Як називають цю силу? Більша вона чи менша за силу тяжіння, що діє на брусок? Якою є маса цього бруска?

15.16. Дівчина на долонях тримає яблуко масою 100 г.

Чому дорівнюють сила тяжіння і вага яблука? До чого прикладено кожну з цих сил? Покажіть їх на рисунку. Чому дорівнюватимуть вага і сила тяжіння, яка діє на яблуко, якщо долоні висмикнути?

15.17. Знайдіть силу тяжіння, що діє на 10 л води.

Другий рівень

15.18. Однакові чи різні сили тяжіння діють на птаха, коли він сидить на гілці та коли летить?

15.19. У посудині з водою знаходяться два бруски однакової маси — сосновий і мідний. На який із них діє більша сила тяжіння?

15.20. Чи має вагу голуб, який летить у повітрі (див. Малюнок)?

15.21. Чи діє сила тяжіння на дерево, що росте у дворі?

15.22. Яким є фізичний зміст китайського прислів’я: «Хоч як би не намагався водоспад текти вгору, він все одно падатиме вниз»?

15.23. Якого об’єму мідний брусок треба взяти, щоб сила тяжіння, що діє на нього поблизу поверхні землі, дорівнювала 890 Н?

15.24. Скільки важить гас об’ємом 20 л? До чого прикладена його вага? Зобразіть цю силу.

15.25. Посудину об’ємом 25 л наповнили рідиною. Яка це може бути рідина, якщо її вага дорівнює 177,5 Н?

Третій рівень

15.26. Які із зображених на рисунку тіл перебувають у стані невагомості? Чому?

15.27. Чи має вагу тіло, яке плаває на поверхні води?

15.28. На рисунку зображено стрибок спортсменки у довжину. Чи відчуває спортсменка під час стрибка перевантаження; стан невагомості?

15.29. Як могли б герої роману Ж. Берна «Подорож на Місяць», перебуваючи у закритому снаряді, виявити, що їхній корабель покинув межі земної атмосфери та рухається в космічному просторі?

15.30. До якого тіла прикладено вагу мухи, що повзе по стелі; вагу мухи, що летить?

15.31. Чи мають вагу водорості, які ростуть на дні водойми?

15.32. Тіло масою 5 кг перенесли з поверхні Землі на поверхню Місяця. Чи зміниться вага тіла порівняно з його вагою на Землі? Чому?

15.33. Якою є вага алюмінієвого куба з площею поверх ні 150 см2?

15.34. Вага мідної кулі об’ємом 120 см3 дорівнює 8,5 Н. Суцільна ця куля чи має порожнину?

15.35. На порожнистий олов’яний кубик із довжиною ребра 10 см діє сила тяжіння 51 Н. Визначте об’єм порожнини.

15.36. Вага суцільного куба, виготовленого з деякої речовини, дорівнює 25 Н. Яку вагу матиме цей куб, якщо довжину його ребра зменшити вдвічі?

15.37. Визначте, з якого матеріалу виготовлено куб вагою 8,6 Н, якщо площа всієї поверхні куба дорівнює 294 см2.

15.38. Яка сила тяжіння діє на порожнистий мідний куб із довжиною ребра 7 см і товщиною стінок 1 см?

15.39. Довжина ребра порожнистого чавунного куба вагою 50 Н дорівнює 12 см. Якою є товщина стінок куба?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити