Фізика 7 клас збірник задач - 2016

ФІЗИКА ТА ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

3. Вимірювання фізичних величин

Наука починається відтоді,

коли починають вимірювати.

Д. І. Менделєєв

Приклад розв'язування задачі

Годинник є вимірювальним приладом, а циферблат — шкалою цього приладу. Чи має шкала годинника (див. Малюнок) одне певне значення ціни поділки?

Розв’язання. Ціна поділки буде різною залежно від того, за якою стрілкою годинника (секундною, хвилинною чи годинною) ми спостерігаємо. Адже повний оберт секундної стрілки відповідає 1 хв, повній оберт хвилинної — 1 год, а повний оберт годинної — 12 год. Тому «шкалі» на циферблаті відповідають три різних значення ціни поділки (кожній із трьох відповідає «своя» ціна поділки).

Усна розминка

3.1. Чи доводилося вам у повсякденному житті щось вимірювати? Що саме? Наведіть приклади.

3.2. Наведіть приклади одиниць вимірювання фізичних величин.

3.3. Які фізичні величини вимірюють за допомогою таких приладів: а) термометра; б) секундоміра; в) лінійки; г) вимірювального циліндра?

3.4. Прочитайте вірш.

Від сірників коробочка —

То ліжко для Дюймовочки.

І здогадатись просто —

Якого вона зросту.

Визначте, яка на зріст Дюймовочка.

3.5. Уночі температура повітря становила -5 °С а вдень — +12 °С. На скільки градусів змінилася температура повітря?

3.6. Про які фізичні величини йдеться у наведених прикладах: а) футбольний матч триває 90 хв; б) у чайнику міститься 1 л води; в) вода кипить за температури 100 °С; г) потяг подолав відстань 400 км між двома містами?

3.7. Якою є довжина кожного з брусків (див. Малюнок), прикладених до учнівської лінійки?

3.8. Чи є в школі такий навчальний предмет, під час вивчення якого не виникає потреби у вимірюваннях?

Перший рівень

3.9. На дорозі відмічено дистанцію 100 м. У який спосіб найпростіше відміряти дистанцію 400 м, ведучи по дорозі велосипед?

3.10. Визначте ціну поділки вимірювального циліндра та об’єм налитої в нього води (див. Малюнок). Якою є верхня межа вимірювання цього циліндра?

3.11. Що означає прислів’я: «Від горшка два вершка»? Запишіть відповідь у сучасних одиницях виміру — сантиметрах або метрах.

3.12. Розташуйте й запишіть у порядку зменшення: 20 см; 0,25 м; 600 мкм; 500 мм; 0,0004 км.

3.13. Розташуйте й запишіть у порядку зростання: 400 см2; 0,7 дм2; 0,02 м2; 5000 мм2.

3.14. У вірші М. О. Некрасива «Мужичок з грибок» є такі слова:

Раз якась зимою в холодную пору

Із лісу я найшов; мороз так і гриз.

Дивлюсь піднімається тихо під гору

Конячка, на санях вивозячи хмиз.

Статечно простуючи з нею додому,

Конячку під повід веде мужичок.

В чоботях великих, в кожусі тяжкому,

В старих рукавицях... а сам як грибок.

Оцініть, яким на зріст міг бути «мужичок».

3.15. Скільки секунд у хвилині; у годині; у добі?

3.16. Накресліть шкалу термометра, ціна поділки якої має бути 0,5°С.

3.17. Накресліть у зошиті частину шкали мензурки з ціною поділки 25 мл.

3.18. Місяць робить повний оберт навколо своєї осі за 27,3 доби. Скільки годин, хвилин це становить?

Другий рівень

3.19. У Стародавньому Єгипті за одиницю довжини приймали відстань, яку долала доросла людина за час виходу диска Сонця з-за обрію. Цю одиницю називали стадієм. Чи могла така одиниця довжини бути точною? Поясніть свою відповідь.

3.20. Для кожної з мензурок (див. рис. а-г) знайдіть цін поділки й об’єм налитої рідини. У якому випадку ви? давання виконується найбільш точно?

3.21. Чимало народів стародавнього світу для визначення відстані використовували одиницю довжини стріла — дальність польоту стріли. Поясніть, як ви розумієте висловлювання:

а) «мисливець непомітно підкрався до табуна на постріл»;

б) «не підпускати на гарматний постріл»?

3.22. Чим відрізняються одна від одної дві зображені на рисунку лінійки? Яку з них ви обрали б для того, щоб якнайточніше виміряти довжину маленького предмета? Свій вибір обґрунтуйте.

3.23. Чи зможете ви без спеціальних приладів виміряти діаметр тонкого мідного проводу? Що вам для цього знадобиться?

3.24. У чому полягає подібність шкал вимірювання двох зображених на рисунку мірних посудин? Чим вони відрізняються одна від одної? Якою є ціна поділки шкали вимірювання кожної з посудин?

3.25. Підрахуйте приблизну кількість букв у цьому посібнику. Запишіть у зошиті ваші дії та отриманий результат.

Третій рівень

3.26. Навіщо, на вашу думку, фізикам потрібні еталони одиниць фізичних величин?

3.27. Лікоть, вершок, п’ядь, сажень, дюйм, фут тощо дуже зручні для вимірювання, оскільки вони завжди «під рукою». Але який недолік мають одиниці довжини, пов’язані із частинами людського тіла?

3.28. Поясніть із погляду фізики українське прислів’я «Тричі зміряй, а раз відріж!».

3.29. Давньогрецький філософ Протагор казав: «Людина є мірилом усіх речей». Наведіть приклади, які підтверджують справедливість цього висловлювання.

3.30. На рисунках зображено, як довжину того самого бруска виміряли за допомогою двох різних лінійок. У якому випадку одержано точніший результат? Обґрунтуйте свою відповідь.

3.31. Про розумну людину українці кажуть «мудра голова», «мудраґель», а росіяни — «сємь пядей во лбу1». Оцініть, яким би мало бути чоло такої людини.

3.32. У казці П. П. Єршова «Горбоконик» кобила обіцяла Іванові у винагороду за своє звільнення:

Коней двійко породжу —

Гриванів, яких донині

Не стрічалося людині;

Ще й конятко-малюка,

Чверть аршина без вершка...

Визначте зріст конятка-малюка в сучасних одиницях виміру.

3.33. Дано вісім однакових за розміром і виглядом кульок. Але в одній із них є невелика порожнина. Користуючись тільки терезами, визначте, яка кулька має порожнину. Терези можна використовувати не більше двох разів.

3.34. Як за допомогою вимірювальної лінійки визначити середні діаметри дрібних однорідних предметів, наприклад зерен пшениці, сочевиці, шпилькових головок, зерняток маку тощо?

3.35. Розгляньте Малюнок і згадайте казку М. О. Некрасова «Дідусь Мазай і зайці». Коли Мазай підплив на човні до невеликого острівця із зайцями, під ними вже залишилася смужка землі менше аршина завширшки й сажня завдовжки. Оцініть розміри острівця в сучасних одиницях виміру — сантиметрах або метрах.

3.36. Довжину ребра кубика збільшили в 3 рази. У скільки разів змінилися внаслідок цього:

а) об’єм кубика;

б) площа однієї грані кубика;

в) площа поверхні кубика?

3.37. Якої довжини буде смужка, що складається зі шматочків паперу площею 1 см2, вирізаних із аркуша площею 1 м2?

3.38. Уявіть, що куб об'ємом 1 м3 розрізали на кубики об’ємом 1 мм3 кожний, і отримані кубики склали щільно в один ряд. Яким завдовжки буде ряд?

3.39. Уявіть, що аркуш міліметрового паперу розмірами 20x30 см розрізали на окремі міліметрові квадратики. Яку довжину матиме смужка завширшки 1 мм, складена із цих квадратиків?

3.40. Уявіть, що куб із довжиною ребра 10 см розрізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 мм і з отриманих кубиків побудували вежу, поставивши всі кубики один на одний. Якові) заввишки буде така вежа?

________________________________

1 П’ядь — давня міра довжини, що дорівнює відстані між великим і вказівним пальцями людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити