Фізика 7 клас збірник задач - 2016

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

· Відносність руху. Траєкторія, шлях і переміщення

· Рівномірний прямолінійний рух

· Нерівномірний прямолінійний рух

· Рівномірний рух по колу

· Коливальний рух. Маятники

6. Відносність руху. Траєкторія, шлях і переміщення

— Немає руху, — так сказав мудрець,

А інший змовк, став перед ним ходити.

Сильніше він би вже не міг зробити,

Бо рухом відповів — достатньо, навпростець.

Олександр Пушкін

Приклад розв’язування задачі

У кінофільмі демонструється карколомний трюк: герой стрибає із гелікоптера, що летить на малій висоті, на дах автомобіля, який мчить. Як, на вашу думку, мають при цьому рухатися гелікоптер і автомобіль один відносно одного?

Розв’язання. Щоб «приземлення» героя на дах автомобіля було якомога точнішим і герой не зісковзнув із даху, бажано, щоб під час стрибка гелікоптер завис над автомобілем, що рухається, тобто щоб гелікоптер і автомобіль перебували у стані спокою один відносно одного.

Усна розминка

6.1. Наведіть два приклади тіл, відносно яких рухається і відносно яких перебуває у спокої щогла корабля, що пливе по морю.

6.2. Наведіть декілька прикладів прямолінійного руху.

6.3. Пасажир сидить у вагоні потяга, що рухається. Наведіть приклади тіл, відносно яких пасажир рухається, і приклади тіл, відносно яких він перебуває у спокої.

6.4. Чому механічний рух і спокій ми вважаємо відносними?

6.5. Чи залежить форма траєкторії від тіла відліку?

6.6. Під час сильного снігопаду важко зрозуміти, рухається автомобіль чи ні. Чому?

6.7. Пасажир прямує літаком із Києва до Львова. Відносно яких тіл у літаку пасажир перебуває в стані спокою? Відносно яких тіл він рухається?

6.8. Провідник ходить по вагону потяга, що рухається. Чи однаковими є траєкторії його руху відносно потяга і відносно Землі?

Перший рівень

6.9. Потяг рухається по прямолінійній ділянці шляху. Чи рухаються один відносно одного перший і останній пагони потяга?

6.10. Зобразіть у зошиті траєкторії руху:

а) Місяця відносно Землі;

б) ліфта, що рухається вгору, відносно Землі.

6.11. Повітряна куля опинилася у суцільному тумані. Чи може повітреплавець, не користуючись приладами, визначити напрямок польоту?

6.12. Яку систему відліку мають на увазі, коли кажуть, що Сонце сходить і заходить.

6.13. Шлях чи переміщення ми оплачуємо під час поїздки в таксі?

6.14. Коли космічний корабель можна вважати матеріальною точкою?

6.15. Складіть за рисунками задачі, під час розв’язування яких: а) спортсмена можна вважати матеріальною точкою; б) спортсмена не можна вважати матеріальною точкою.

6.16. На рисунку зображено стрибок лижника з трампліну. Складіть задачі, під час розв’язування яких лижника: а) можна вважати матеріальною точкою; б) не можна вважати матеріальною точкою.

6.17. На рисунку подано траєкторію руху тіла. Графічно знайдіть його переміщення, якщо початкова точка траєкторії — А, кінцева — С. Як за рисунком можна визначити шлях?

6.18. Два тіла, рухаючись уздовж тієї самої прямої, здійснили однакові переміщення. Чи обов’язково шляхи, пройдені ними, будуть однаковими? Відповідь поясніть прикладом.

6.19. Укажіть, що приймають за тіло відліку, коли кажуть,

що провідник іде по вагону зі швидкістю 3 км/год.

6.20. Хлопчик підкинув м’яча вгору і знову зловив його. Вважаючи, що м’яч піднявся на висоту 2 м, знайдіть шлях і модуль переміщення м’яча.

Другий рівень

6.21. Чи можна вважати матеріальною точкою людину, якщо:

а) вона йде з дому на роботу;

б) вона виконує гімнастичні вправи;

в) вона здійснює мандрівку на теплоході;

г) вимірюють її зріст?

6.22. Буднього дня автобус до повернення в парк зробив більше рейсів, ніж у неділю. У який із цих днів автобус проїхав більший шлях? У який із цих днів автобус здійсняй більше переміщення?

6.23. Чи можна під час визначення об’єму стальної кульки за допомогою мензурки вважати цю кульку матеріальною точкою? Поясніть свою відповідь.

6.24. За якої умови шлях дорівнює модулю переміщення? Чи може модуль переміщення бути більшим за пройдений шлях?

6.25. Річкою йде пліт і поруч із ним пливе весловий човен. Що легше для гребця: випередити пліт на 5 м чи на стільки ж відстати від нього?

6.26. Накресліть траєкторію руху, за якого шлях перевищує модуль переміщення в 3 рази.

6.27. Накресліть траєкторію руху, за якого шлях перевищує модуль переміщення у 2 рази.

6.28. М’яч упав із висоти 4 м, відскочив від землі та був спійманий на половині висоти. Якими є шлях і модуль переміщення м’яча?

6.29. Гелікоптер, що пролетів горизонтально по прямій 30 км, повернув під кутом 90 і пролетів ще 40 км. Знайдіть шлях і модуль переміщення гелікоптера.

6.30. Хлопчик вийшов із будинку і пройшов прямими вулицями спочатку 2 квартали в напрямку на схід, а потім 2 квартали — на північ. Визначте шлях і модуль переміщення, якщо довжина квартала 150 м.

6.31. Матеріальна точка рухалася по колу радіусом 2 м. Визначте шлях і модуль переміщення точки через половину оберту та повний оберт.

6.32. Накресліть траєкторію руху тіла, за якого шлях перевищує модуль переміщення в √2 рази.

Третій рівень

6.33. Траєкторії руху двох матеріальних точок перетинаються. Чи означає це, що тіла зіштовхуються? Наведіть приклад на підтвердження вашої відповіді.

6.34. Відносно якого тіла визначають положення тіл у геоцентричній системі світу; у геліоцентричній системі світу?

6.35. Під час рівномірного руху потяга з верхньої полиці падає м’яч. Чи падатиме він вертикально? Чи однакову відповідь на це питання дадуть спостерігачі, ‘що перебувають у вагоні й на платформі?

6.36. Два автомобілі рухаються назустріч один одному (див. Малюнок). У якому випадку швидкість першого автомобіля є більшою: коли його рух розглядають відносно землі чи відносно другого автомобіля?

6.37. Наведіть приклади того, коли траєкторія руху тіла може бути відома ще до початку руху.

6.38. Подивіться на рисунки і дайте відповіді на питання: а) який шлях пройшов кінець хвилинної стрілки; б) чому дорівнює модуль переміщення кінця хвилинної стрілки?

6.39. Зобразіть траєкторію руху тіла, за якого модуль переміщення дорівнює 10 см, а шлях — 15,7 см.

6.40. За якої умови людина, стоячи в метро на сходах ескалатора, які рухаються, перебуватиме у спокої відносно поверхні станції метро?

6.41. Теплохід, рухаючись річкою, пройшов на схід 30 км, потім повернув на північний схід і пройшов ще 20 км, останні 20 цм він рухався точно на північ. Який шлях пройшов теплохід і яке його переміщення? Накресліть траєкторію руху.

6.42. Турист вийшов із селища А в селище В. Спочатку він рухався 3 км на північ, потім повернув на захід і пройшов ще 3 км, а останній кілометр він рухався польовою дорогою у напрямку на північ. Який шлях подолав турист і яким є модуль його переміщення? Накресліть траєкторію руху туриста.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити