Фізика 7 клас збірник задач - 2016

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

8. Нерівномірний прямолінійний рух

Що скоріше проїдеш, то скоріше приїдеш.

Козьма Прутков

Приклад розв’язування задачі

Турист проїхав на велосипеді 10 км зі швидкістю 20 км/год, а потім пройшов пішки 8 км зі швидкістю 4 км/год. Якою була середня швидкість руху туриста на всьому шляху?

Дано:

Розв’язання.

Позначимо весь подоланий шлях l, а весь час руху t. Тоді Час руху на першій ділянці шляху а на другій Середня швидкість на всьому шляху дорівнює

Відповідь: 7,2 км/год.

Усна розминка

8.1. На фотографіях зображено: спуск парашутиста в безвітряну погоду; рух потяга між двома станціями; рух ескалатора метро. На якій із фотографій зображено нерівномірний рух?

8.2. Як визначають середню швидкість за нерівномірного руху?

8.3. Як визначити шлях за нерівномірного руху?

8.4. Турист пройшов 5 км за 2,5 год, а потім ще 1 км за 0,5 год. Якою є середня швидкість туриста на всьому шляху?

8.5. Який шлях подолав велосипедист за 2 год, якщо його середня швидкість 15 км/год?

8.6. Автомобіль перші 5 км шляху проїхав за 10 хв, а наступні 10 км — за 15 хв. На останні 15 км шляху він витратив 35 хв. Визначте середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

Перший рівень

8.7. Орел пікірує вертикально вниз за здобиччю. Чи можна вважати рух орла рівномірним?

8.8. Кулька скочується з похилого жолоба за 3 с. Чи є рух кульки по жолобу рівномірним? Якою є середня швидкість руху кульки по жолобу, якщо його довжина 45 см?

8.9. Кожну з ділянок шляху АВ, ВС і CD автомобіль проїжджає за 1 хв. Чи є рух автомобіля рівномірним на всьому шляху? На якій із ділянок швидкість автомобіля є найбільшою; найменшою?

8.10. Вершник їхав 3 год зі швидкістю 50 км/год, а на наступні 150 км витратив 4,5 год. Якою є середня швидкість вершника на всьому шляху?

8.11. Турист їхав на велосипеді 2 год зі швидкістю 10 км/год, потім 0,5 год відпочивав, а потім за 1,5 год пройшов 8 км пішки. Якою є середня швидкість туриста на всьому шляху?

8.12. На рисунку наведено графік залежності шляху від часу для деякого тіла. Визначте середню швидкість руху тіла на всьому шляху.

Другий рівень

8.13. На вулицях міст вивішують знаки (див. Малюнок), які обмежують дозволену швидкість руху. Чи йде в цьому випадку мова про середню швидкість руху?

8.14. Відома середня швидкість руху за 1 год. Чи можна знайти шлях, подоланий тілом за 0,5 год?

8.15. Мотоцикліст проїхав 10 км за 15 хв, а потім рухався зі швидкістю 60 км/год протягом 45 хв. Якою є його середня швидкість на всьому шляху?

8.16. На рисунку наведено залежність швидкості від часу для автомобіля, що їде по мосту. У які проміжки часу швидкість автомобіля збільшувалася; зменшувалася; лишалася незмінною? Чи дотримувався водій правил дорожнього руху, згідно з якими у разі руху по місту швидкість не має перевищувати 60 км/год?

8.17. Середня швидкість руху деяких тіл дуже мала: льодовики «течуть» зі швидкістю близько метра за тиждень, розломи земної кори зміщуються на кілька сантиметрів у рік, Місяць віддаляється від Землі на 4 см за рік. Визначте середню швидкість у кожному з наведених випадків.

8.18. Мандрівник їхав 1 год на велосипеді зі швидкістю 10 км/год, потім 1 год відпочивав, потім їхав протягом 1 год зі швидкістю 15 км/год, потім 2 год відпочивав, і, нарешті, ще 1 год ішов пішки зі швидкістю 5 км/ч. Побудуйте графік залежності шляху від часу і, користуючись ним, знайдіть середню швидкість руху на всьому шляху.

Третій рівень

8.19. Чи можна, знаючи траєкторію руху тіла і модуль його середньої швидкості за певний проміжок часу, визначити положення тіла в кінці цього проміжку часу?

8.20. Турист піднімається вгору зі швидкістю 2 км/год, а потім спускається вниз зі швидкістю 6 км/год. Якою є середня швидкість туриста на всьому шляху?

8.21. Автомобіль півдороги їхав зі швидкістю 100 км/год, а решту шляху — зі швидкістю 50 км/год. Якою була середня швидкість автомобіля на всьому шляху?

8.22. Турист третину шляху проїхав на велосипеді зі швидкістю 25 км/год, а решту шляху пройшов пішки зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу їхав турист, якщо весь шлях тривав 5 год 30 хв?

8.23. Віслючок Іа вирушив відвідати братика Кролика. Дві третини часу він ішов зі швидкістю 40 см/с і втомився. Третину часу, що залишилася, він чимчикував зі швидкістю 20 см/с. Із якою середньою швидкістю ішов Іа?

8.24. Автобус рухався першу половину часу зі швидкістю 60 км/год, а другу — зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автобуса на всьому шляху.

8.25. Одну чверть усього часу руху автомобіль їхав зі швидкістю 60 км/год, а решту часу —- зі швидкістю 160 км/год. Якою є середня швидкість автомобіля на всьому шляху?

8.26. Велосипедист проїхав першу половину шляху зі швидкістю 18 км/год. Із якою швидкістю він рухався другу половину шляху, якщо його середня швидкість на всьому шляху дорівнювала 12 км/год?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити