Фізика 7 клас збірник задач - 2016

ПЕРЕДМОВА

ФІЗИКА ТА ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

1. Методи наукового пізнання

2. Фізика - наука про природу

3. Вимірювання фізичних величин

4. Атоми та молекули

5. Три стани речовини

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

6. Відносність руху. Траєкторія, шлях і переміщення

7. Рівномірний прямолінійний рух

8. Нерівномірний прямолінійний рух

9. Рівномірний рух по колу

10. Коливальний рух. Маятники

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

11. Явище інерції. Маса тіла

12. Густина речовини

13. Сили в механіці

14. Сила пружності. Закон Гука

15. Сила тяжіння. Вага й невагомість

16. Сили тертя

ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ

17. Тиск твердих тіл

18. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

19. Атмосферний тиск

20. Закон Архімеда. Плавання тіл

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

21. Механічна робота. Потужність

22. Механічна енергія. Закон збереження й перетворення енергії

23. Прості механізми. Важіль і блок

24. Коефіцієнт корисної дії

ВІДПОВІДІ

ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити