Фізика 7 клас збірник задач І. М. Гельфгат - 2017

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

1. ФІЗИКА - НАУКА ПРО ПРИРОДУ. ФІЗИЧНІ ТІЛА ТА ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

2. БУДОВА РЕЧОВИНИ. МОЛЕКУЛИ. АТОМИ

3. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

4. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

5. СИСТЕМА ВІДЛІКУ. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ

6. РІВНОМІРНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РУХУ

7. НЕРІВНОМІРНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ

8. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ

9. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

10. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІНЕРЦІЯ. МАСА

11. ГУСТИНА

12. СИЛА. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИЛ. ДОДАВАННЯ СИЛ

13. ВИДИ ДЕФОРМАЦІЇ. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА

14. СИЛА ТЯЖІННЯ. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ

15. ТЕРТЯ. СИЛИ ТЕРТЯ

16. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ

17. ТИСК ГАЗІВ І РІДИН. ЗАКОН ПАСКАЛЯ*

18. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК І ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ. БАРОМЕТРИ

19. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. МАНОМЕТРИ, ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ

20. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА В РІДИНАХ І ГАЗАХ. ЗАКОН АРХІМЕДА

21. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

22. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

23. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ. ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

24. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ. БЛОКИ*

25. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ

ВІДПОВІДІ, ВКАЗІВКИ, РОЗВ'ЯЗАННЯ

ДОДАТОК. ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити