Фізика 8 клас збірник задач - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

13. ДЖЕРЕЛА СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО

1 -й рівень складності

13.1. Які джерела електричного струму ви знаєте?

13.2. Які види енергії можна перетворювати на електричну енергію? Наведіть приклади.

13.3. Який процес відбувається в кожному джерелі електричного струму?

13.4. Якщо провідник приєднано до полюсів джерела струму, то в провіднику існує електричне поле, що підтримує струм у колі. Чому виникає електричне поле в провіднику?

13.5. Назвіть елементи електричного кола, зображеного на рисунку.

13.6. Накресліть схему електричного кола, зображеного на рисунку.

До задач 13.5, 13.6

13.7. Назвіть елементи електричного кола, зображеного на рисунку.

13.8. Накресліть схему електричного кола, зображеного на рисунку.

До задач 13.7, 13.8

13.9. Визначте напрям електричного струму в лампах і з’єднувальних провідниках (див. рисунки до задач 13.5-13.8).

2-й рівень складності

Приклад розв’язування задачі

Задача. Чи можна створити джерело струму з ебонітової палички та вовняної рукавички?

Розв’язання

Головне призначення будь-якого джерела струму — розділяти позитивні і негативні заряди. Саме це спостерігається, коли ебонітову паличку натирають об вовну. Тому в принципі ніщо не заважає створити джерело струму з ебонітової палички та вовняної рукавички. Але таке джерело може забезпечити тільки короткочасні електричні розряди, струм у яких буде дуже слабким, і не матиме практичної цінності.

13.10. Чи можна стверджувати, що в джерелах струму виникають позитивні і негативні заряди?

13.11. У якому напрямку тече струм усередині джерела струму?

13.12. Чи збігається напрям струму в металевих провідниках із напрямом упорядкованого руху електронів?

13.13. До якого полюса рухаються негативні заряди всередині джерела струму?

13.14. Залізний цвях та відрізок мідного дроту ввіткнули в лимон (див. рисунок). Чи потече струм через провід, яким з’єднують цвях і дріт?

13.15. У чому полягає принципова різниця між гальванічним елементом та акумулятором як джерелами струму?

13.16. Які перетворення енергії відбуваються в електрофорній машині та фотоелементах, коли вони працюють як джерела струму?

13.17. Накресліть схему підключення двох лампочок до джерела струму, при якому перегоряння однієї лампочки не впливає на роботу іншої.

13.18. Накресліть схему підключення лампочки та електричного дзвоника до джерела струму, при якому дзвоник припиняє дзвонити, якщо перегоряє лампочка.

13.19. Вам потрібно так з’єднати гальванічний елемент, лампочку та два ключі, щоб лампочка світила тільки тоді, коли ввімкнені обидва ключі. Накресліть схему відповідного електричного кола.

13.20. Як треба змінити електричне коло (див. попередню задачу), щоб лампочка світила при замиканні хоча б одного ключа? Накресліть схему відповідного електричного кола.

13.21. Накресліть схему підключення двох лампочок і двох ключів до гальванічного елемента, при якому кожний ключ керує роботою «своєї» лампочки.

13.22. Додайте до електричного кола (див. попередню задачу) третій ключ, яким можна відключити все коло. Накресліть схему відповідного електричного кола.

13.23. Як потрібно підключити до гальванічного елемента дві лампочки й два ключі, щоб при замиканні хоча б одного ключа одночасно загорялися обидві лампочки? Накресліть схему відповідного електричного кола.

3-й рівень складності

13.24. Тролейбусна лінія має два контактних проводи, що приєднані відповідно до позитивного і негативного полюсів джерела струму. Трамвайна ж лінія має лише один контактний провід. Як же замикається коло живлення електродвигуна трамвая?

13.25. Для живлення запальної свічки в бензинових двигунах внутрішнього згоряння використовують тільки один провід, який з’єднує джерело високої напруги зі свічкою. Як же замикається коло живлення запальної свічки?

13.26. Перемикач (див. рисунок) в одному з положень з’єднує проводи а та b, а в іншому — проводи а та с. Накресліть схему з’єднання батарейки, перемикача і двох лампочок, при якому та чи інша лампочка світиться залежно від положення перемикача.

13.27. Зі стелі в місці кріплення люстри з чотирма лампами звисають три проводи, по яких має йти струм при ввімкнених лампах. Перший із двох вимикачів має вмикати та вимикати одну лампу, а другий — решту три. Накресліть схему з’єднання ламп у люстрі, вимикачів та джерела струму.

Задачі для допитливих

13.28. Робітник, що підключав люстру (див. попередню задачу), переплутав проводи: якщо замкнути перший вимикач, то горять із неповним розжаренням усі лампи, а якщо замкнути й другий вимикач, то горітиме тільки одна лампа, але з повним розжаренням. Накресліть можливу схему з’єднання ламп у люстрі, вимикачів та джерела струму.

13.29. Запропонуйте схему з’єднання джерела струму, лампочки і двох перемикачів, що дозволяє вмикати і вимикати світло з двох різних місць.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Електричним струмом називають:

А напрямлений рух атомів

Б напрямлений рух заряджених частинок

В хаотичний рух заряджених частинок

Г хаотичний рух атомів

2. Для виникнення електричного струму достатньо, щоб:

А у тілі були вільні заряджені частинки

Б у тілі були вільні заряджені частинки та існувало електричне поле

В у тілі існувало електричне поле

Г тіло було наелектризоване

3. Перетворення електричної енергії в механічну відбувається:

А в електричному чайнику В в електричній лампі

Б у гальванічному елементі Г в електродвигуні

4. В електричному колі, схема якого зображена на рисунку, за допомогою ключа можна вмикати та вимикати:

А тільки одну електричну лампу

Б обидві електричні лампи

В тільки електричний дзвоник

Г одну лампу та електричний дзвоник

5. В електричному колі, схема якого зображена на рисунку, за допомогою ключа можна вмикати та вимикати:

А тільки одну електричну лампу

Б тільки дві електричні лампи

В обидві лампи та електричний дзвоник

Г тільки електричний дзвоник

6. Теплову дію електричного струму застосовують:

А в електричній прасці

Б у світлодіодних лампах

В у шкільному амперметрі

Г в електродвигунах

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити