Фізика 8 клас збірник задач - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

18. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

1 -й рівень складності

18.1. Які частинки є вільними носіями заряду в металах?

18.2. Як рухаються вільні носії заряду в металах за відсутності електричного поля?

18.3. Як залежить електричний опір металевого провідника від його температури?

18.4. Чим відрізняється самостійний газовий розряд від несамостійного?

18.5. Наведіть приклади джерел світла, у яких використовують газовий розряд.

18.6. Прикладом якого газового розряду є блискавка?

18.7. Як називають газовий розряд, через який у високовольтних електричних мережах зазнають втрат електроенергії?

18.8. Який газовий розряд використовують як дуже потужне джерело тепла та світла?

18.9. Як називають газовий розряд, що використовують в неоновій рекламі?

18.10. Які частинки є вільними носіями заряду в напівпровідниках?

18.11. Яку провідність має чистий германій?

18.12. Що буде основним носієм вільних зарядів у кристалі силіцію, якщо в нього внести донорну домішку?

18.13. Якого типу провідності набуває чистий силіцій, коли в нього вносять акцепторні домішки?

18.14. Як залежить опір напівпровідника від температури та освітленості?

18.15. Що таке фоторезистор? Для чого застосовують фоторезистори?

18.16. Що таке терморезистор? Для чого застосовують терморезистори?

2-й рівень складності

18.17. У мідному провіднику тече електричний струм. Чи є всередині цього провідника електричне поле?

18.18. Відомо, що електричний струм — упорядкований рух заряджених частинок. Чи означає це, що під час протікання електричного струму вметалах електрони перестали брати участь у хаотичному русі?

18.19. Чому заряджений електроскоп досить довго зберігає заряд у приміщенні з чистим повітрям і швидко розряджається у приміщеннях, де в повітрі є пил або дим?

18.20. До зарядженого електрометра піднесли запаленого сірника. Як змінюється відхилення стрілки приладу? Поясніть це явище.

18.21. Як вплине на коронний газовий розряд опромінення повітря рентгенівськими променями? Відповідь поясніть.

18.22. Чому заряджений електроскоп дуже швидко розряджається, якщо поряд із ним працює рентгенівська трубка?

18.23. Як виникають дірки в чистих напівпровідниках? Чому дірку можна розглядати як частинку з позитивним зарядом?

18.24. Чому під час виробництва напівпровідникових матеріалів для електронної промисловості вживають надзвичайних засобів забезпечення хімічної чистоти?

18.25. Яку провідність має германій з домішкою індію*?

До задач 18.25—18.28

* У цій і наступних задачах скористайтеся наведеним на рисунку фрагментом Періодичної системи елементів, що містить елементи III, IV та V груп.

18.26. Які частинки будуть основними носіями вільних зарядів у кристалі силіцію, якщо в нього внести домішку стибію?

18.27. Яку провідність має кристал германію з невеликою кількістю домішки арсену?

3-й рівень складності

18.28. У сучасній електроніці практично повністю перейшли на використання кристалічної сполуки — арсеніду галію — як напівпровідникового матеріалу. Яку провідність має кристал арсеніду галію, якщо кількості атомів As і Ga в ньому однакові? Як потрібно змінити кількість атомів цих речовин, щоб отримати напівпровідник p-типу? n-типу?

18.29. На чому ґрунтується дія напівпровідникового діода? Для чого застосовують напівпровідникові діоди?

18.30. Для чого застосовують транзистори?

Задачі для допитливих

18.31. У кожному кубічному сантиметрі всередині провідника міститься 2 ∙ 1022 вільних електронів. З якою середньою швидкістю електрони упорядковано рухаються по провіднику, якщо сила струму в ньому дорівнює 8 А? Площа поперечного перерізу провідника становить 1 мм2.

18.32. У вакуумі електрон під дією електричного поля проходить між двома точками, напруга між якими становить 1,5 В. Якої швидкості набуває електрон? Уважайте, що його початкова швидкість дорівнювала нулю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити