Фізика 8 клас збірник задач - 2016

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Збереження об’єму — це властивість:

А тільки твердих тіл В тільки рідин

Б рідин і газів Г твердих тіл і рідин

2. Збереження форми — це властивість:

А тільки твердих тіл В тільки рідин

Б рідин і газів Г твердих тіл і рідин

3. Улітку рано-вранці на траві утворилася роса. При цьому:

А змінилася будова молекул води

Б збільшилися відстані між молекулами води

В молекули води утворили кристалічну решітку

Г посилилося притягання між молекулами води

4. Під час замерзання вода розширяється. При цьому:

А змінюється будова молекул води

Б збільшуються розміри молекул води

В збільшується швидкість хаотичного руху молекул води

Г збільшуються відстані між молекулами води

5. Молекули хаотично рухаються, зрідка налітаючи одна на одну та розлітаючись у різні боки. Такий рух молекул властивий:

А тільки твердим тілам В тільки рідинам

Б рідинам і газам Г тільки газам

6. Молекули здійснюють коливання поблизу певних положень, не віддаляючись від них:

А тільки у твердих тілах В у твердих тілах і газах

Б тільки в газах Г у рідинах і газах

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити