Фізика 8 клас збірник задач - 2016

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

1. ТЕМПЕРАТУРА. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

2. ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ

3. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

4. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ВИДИ ТЕПЛООБМІНУ

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

5. ПИТОМА ТЕПЛОЄМНІСТЬ. РІВНЯННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ

6. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ПЛАВЛЕННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ

7. ПАРОУТВОРЕННЯ ТА КОНДЕНСАЦІЯ. КИПІННЯ

8. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

9. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

10. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД, ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

11. ЗАКОН КУЛОНА

12. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

13. ДЖЕРЕЛА СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО

14. СИЛА СТРУМУ ТА НАПРУГА. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА

15. ПОСЛІДОВНЕ Й ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

16. РОБОТА Й ПОТУЖНІСТЬ СТРУМУ. ЗАКОН ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА

17. ЕЛЕКТРОЛІТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІЗ

18. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ВІДПОВІДІ, ВКАЗІВКИ, РОЗВ’ЯЗАННЯ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ДОДАТОК ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ

ГУСТИНА РІДИН

ГУСТИНА ГАЗІВ (за нормальних умов)

ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити