Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

13. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона

Быть может, эти электроны

Миры, где пять материков.

Искусства, знанья, войны, троны

И память сорока веков!

Ещё, быть может, каждый атом —

Вселенная, где сто планет;

Там — всё, что здесь, в объеме сжатом,

Но также то, чего здесь нет.

В. Брюсов

Приклад розв'язування задачі

Заряд однієї металевої кульки дорівнює 5q, а заряд іншої такої самої кульки — -9q. Кульки доторкнулися одна до одної. Який заряд буде в кожної з кульок після цього?

Розв’язання. Оскільки кульки є провідниками, то після зіткнення їх можна розглядати як одне тіло зі спільним зарядом

Q = 5q + (-9q) = -4q.

Кульки однакові, тому після їх розходження в різні боки цей заряд розділиться між ними порівну, тож заряд кожної кульки дорівнюватиме:

Усна розминка

13.1. Які властивості електричних зарядів ви знаєте?

13.2. Як за кутом розходження смужок електроскопа судять про його заряд?

13.3. Сформулюйте закон збереження електричного заряду. Якою є умова його виконання?

13.4. У якому випадку електричний заряд системи може змінитися?

13.5. У якому випадку дві заряджені кульки, що взаємодіють між собою, можна вважати точковими зарядами?

13.6. Які закономірності взаємодії заряджених тіл установив Кулон?

13.7. Чому під час формулювання закону Кулона слід обов’язково користуватися терміном «точковий заряд»?

13.8. Як змінюється сила взаємодії між двома точковими зарядами у разі збільшення відстані між ними?

Перший рівень

13.9. Чому залишений на довгий час зарядженим електроскоп згодом розряджається?

13.10. Чому відхиляється стрілка електрометра, якщо доторкнутися до кульки електрометра зарядженим тілом?

13.11. Чи зміниться маса негативно зарядженої кулі електроскопа, якщо доторкнутися до неї рукою? Якщо зміниться, то як?

13.12. Якщо скляною паличкою провести по металевому стрижню електроскопа, то прилад покаже заряд. Поясніть, звідки з’явився цей заряд.

13.13. Заряд якого знака слід передати мідній кулі, щоб її маса зменшилася?

13.14. Чому стрілка електрометра відхиляється, коли електрометр заряджають? Чи залежить відхилення стрілки від знака заряду?

Другий рівень

13.15. Опишіть досліди, за допомогою яких можна продемонструвати нейтралізацію електричних зарядів.

13.16. За допомогою яких дослідів можна продемонструвати закон збереження заряду?

13.17. Чи є справедливим таке формулювання закону збереження електричного заряду: «Сума зарядів усіх частинок залишається незмінною»?

13.18. Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо збільшити відстань між ними у 2 рази?

13.19. Як змінилася відстань між двома точковими зарядами, якщо сила взаємодії між ними зменшилася в 9 разів?

13.20. Із якою силою взаємодіяли б два точкових заряди по 1 Кл кожний, розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного?

Третій рівень

13.21. Заряд однієї металевої кульки дорівнює -8q, а заряд іншої такої самої кульки — -12q. Кульки доторкнулися одна, до одної. Який заряд буде в кожної з кульок після цього?

13.22. Із якою силою взаємодіятимуть два точкові заряди по 100 мкКл кожний, якщо їх розташувати у вакуумі на відстані 1 м один від одного?

13.23. Два однакові точкові заряди, розташовані на відстані 9 см у вакуумі, відштовхуються із силами 1 мН. Якими є модулі цих зарядів?

13.24. Два точкові заряди, що дорівнюють 2,3 нКл і 3,5 нКл, розташовані у вакуумі на відстані 1,7 см один від одного. Знайдіть силу взаємодії між ними.

13.25. На якій відстані потрібно розташувати у вакуумі два точкові заряди, що дорівнюють 5 нКл і 6 нКл, щоб вони відштовхувалися один від одного із силою 1,2 мН?

13.26. У скільки разів треба змінити заряд одного з двох точкових тіл, щоб у разі збільшення відстані між ними в 16 разів сила їхньої взаємодії не змінилася?

13.27. Два однакові точкові заряди взаємодіють із силою 0,4 мН, перебуваючи на відстані 5 см один від одного. Визначте модулі кожного заряду?

13.28. Модуль заряду однієї з двох однакових маленьких металевих кульок у 5 разів більший за модуль заряду іншої. Кульки доторкнулися одна до одної, після чого їх повернули до початкових положень. У скільки разів змінилася за модулем сила їх взаємодії, якщо: а) кульки були заряджені однойменно; б) кульки були заряджені різнойменно?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити