Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

14. Електричне поле

Ліниво котить хвилі голубий електроліт,

Сяйнула зірка спалахом надновим.

Розряд вечірній тягне, мов магніт,

Полями електричними нас ловить.

В. Зен

Приклад розв'язування задачі

На гладенькому дерев’яному столі розташовано дві заряджені кулі. У початковий момент кулі утримують у спокої. Як змінюватиметься енергія електричного поля, створюваного зарядами куль, якщо відпустити кулі? Чи залежить відповідь від того, мають кулі заряди одного знака чи протилежних?

Розв’язання. Під дією електричних сил обидві кулі почнуть рухатися, тобто їхня кінетична енергія збільшуватиметься. Отже, відповідно до закону збереження енергії буде зменшуватись енергія електричного доля, створюваного кулями. Це відбуватиметься як у тому разі, якщо кулі заряджені однойменно, — тоді вони почнуть віддалятися одна від одної внаслідок відштовхування, так і в тому разі, якщо кулі заряджені різнойменно, — тоді вони наближатимуться одна до одної внаслідок притягання.

Відповідь. Енергія електричного поля в будь-якому разі зменшуватиметься.

Усна розминка

14.1. Чим відрізняється простір, що оточує наелектризоване тіло, від простору, що оточує нейтральне тіло?

14.2. Як можна виявити електричне поле?

14.3. Який прилад, створений людиною, чудово «відчуває» електричне поле?

14.4. Чи передається дія заряджених тіл одного на одне в безповітряному просторі?

14.5. Якими є головні властивості електричного поля?

14.6. Які досліди вказують на те, що електричне поле має енергію?

14.7. Чи діє електричне поле на незаряджені тіла?

Перший рівень

14.8. Як переконатися, що навколо зарядженого тіла існує електричне поле?

14.9. Електричне поле зарядженої кульки діє на заряджену порошинку, розташовану поблизу неї. Чи діє поле порошинки на кульку?

14.10. Як за допомогою електричного поля можна описати взаємодію електричних зарядів?

14.11. Чи взаємодіятимуть близько розташовані заряджені паперові гільзи в безповітряному просторі, наприклад на Місяці?

14.12. Чи існує електричне поле навколо електрона?

14.13. У вірші М. В. Ломоносова «Лист про користь скла» є такі рядки:

Вертясь, стеклянный шар

даєт удары с блеском,

С громовим сходственныї

сверканием и треском.

Поясніть, яке явище описує вчений у цих поетичних рядках.

Другий рівень

14.14. Як довести, що електричне поле матеріальне?

14.15. Як, за припущенням Фарадея, здійснюється взаємодія заряджених тіл? Чи здобуло це припущення дослідне підтвердження?

14.16. У сирій кімнаті дуже важко, а іноді майже неможливо зарядити електроскоп. Поясніть чому.

14.17. Якщо до зарядженого електроскопа піднести запалений сірник, електроскоп доволі швидко розряджається. Поясніть цей дослід.

14.18. Мешканці Заполяр’я розповідають, що взимку за дуже низьких температур світ стає' «жахливо електричним». Поясніть чому.

14.19. Чи завжди для електризації необхідний контакт двох тіл?

14.20. Зернятко рису притягається до негативно зарядженої ебонітової палички. Чи можна стверджувати, що зернятко заряджене позитивно? Обґрунтуйте свою відповідь.

Третій рівень

14.21. На тонких шовкових нитках підвішено дві однакові легкі паперові гільзи. Одна з них заряджена, інша — ні. Як визначити, яка з гільз заряджена?

14.22. Дві легкі однойменно заряджені гільзи з фольги підвішені на шовкових нитках однакової довжини в одній точці. Що станеться, якщо доторкнутися до однієї з гільз рукою?

14.23. Дві однакові металеві кульки висять на шовкових нитках, не торкаючись одна одної. Одна з кульок заряджена. Як зменшити заряд цієї кульки вдвічі; в чотири рази? Чи підходить запропонований вами спосіб, якщо кульки ебонітові?

14.24. Чому стрілка електрометра відхиляється, якщо до нього піднести заряджене тіло, не торкаючись самого електрометра?

14.25. Як за допомогою зарядженої ебонітової палички надати двом металевим кулькам зарядів різного знака, причому так, щоб заряд самої палички при цьому не змінився?

14.26. Як зміниться відхилення стрілки зарядженого електрометра, якщо піднести до нього (не торкаючись) тіло із зарядом того самого знака; протилежного знака?

14.27. Як за допомогою негативно зарядженої ебонітової палички визначити знак заряду електроскопа, не торкаючись паличкою самого електроскопа?

14.28. Як за допомогою негативно зарядженої металевої кульки зарядити позитивно іншу таку саму кульку, не змінюючи заряду першої кульки?

14.29. Як за допомогою негативно зарядженої палички зарядити позитивно смужки електроскопа?

14.30. Як відомо, однойменні заряди відштовхуються. А чи можуть два однойменно заряджені тіла притягатися одне до одного?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити