Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

16. Електричний струм. Дії електричного струму

Жабу якось на гачкові міднім

Прив’язавши до перил стальних,

Був Гальвані дивом очевидним

Вражений, бо виник струм між них.

Жаба (так собі професор мислив)

Струму джерелом либонь була.

Вольта ж вирішив, що у підвісі

Криється розгадка немала.

Е. Братута

Приклад розв’язування задачі

Чи рухаються заряджені частинки в провіднику, коли по ньому не йде струм?

Розв’язання. За відсутності електричного струму заряджені частинки (електрони, йони) рухаються, але безладно. Під час такого руху не відбувається перенесення заряду з однієї ділянки провідника до іншої. Струм виникає, коли рух вільних заряджених частинок стає впорядкованим. Це відбувається, наприклад, під дією електричного поля.

Усна розминка

16.1. За якої умови існує струм у замкнутому електричному колі?

16.2. Напрям руху яких частинок взято за напрям електричного струму?

16.3. Навіщо в електричному колі потрібне джерело струму? Що відбувається в джерелах струму?

16.4. Яким чином можна дізнатися, що у провіднику тече електричний струм?

16.5. Наведіть приклади теплової дії струму.

16.6. Наведіть приклади світлової дії струму. Хто вперше застосував електричний струм для освітлення?

16.7. Наведіть приклади хімічної дії струму.

16.8. Наведіть приклади магнітної дії струму. Чим відрізняється магнітна дія струму від решти дій струму? Де використовують цю відмінність?

16.9. Які споживачі електричної енергії ви знаєте? Які споживачі є у вас удома?

16.10. На чому ґрунтується робота гальванічних джерел струму? Чи використовуєте ви такі джерела струму сьогодні? Наведіть кілька прикладів такого використання.

Перший рівень

16.11. Які перетворення енергії відбуваються в електричному колі?

16.12. Яка головна перевага передачі енергії за допомогою електричного струму?

16.13. Дві різнойменно заряджені металеві кульки з’єднують проводом. У який бік піде струм?

16.14. Чи є електричним струмом блискавка, що виникає між хмарою і Землею (рис. а); між хмарами (рис. б)?

16.15. Які перетворення енергії відбуваються під час роботи гальванічного елемента?

16.16. Чи можна тепловий рух електронів у провіднику назвати електричним струмом?

16.17. Яку дію електричного струму використовують у батарейці для ліхтарика?

16.18. Накресліть схему з’єднання батарейки, лампочки і двох ключів, у якій для вмикання лампочки необхідно замкнути хоча б один ключ.

16.19. Накресліть у зошиті умовні позначення джерела струму, батарейки, лампочки, ключа.

Другий рівень

16.20. Що розуміють під швидкістю поширення електричного струму? Чи збігається вона зі швидкістю руху вільних зарядів у провіднику?

16.21. На який вид енергії перетвориться електрична енергія внаслідок теплової дії струму; світлової; хімічної; магнітної?

16.22. Які дії струму можна спостерігати, пропускаючи струм через морську воду?

16.23. Яким є призначення джерела струму в електричному колі? Чи можна сказати, що воно створює заряди на полюсах?

16.24. Чи в усьому колі електричний струм тече від позитивного до негативного полюса джерела струму?

16.25. Трамвайна лінія, на відміну від тролейбусної, має тільки один електричний провід. Як у цьому разі створюється замкнуте коло?

16.26. Накресліть схему з’єднання батарейки, двох лампочок і трьох ключів, у якій вмикання та вимикання кожної лампочки здійснюється «своїм» ключем, а розмикання третього ключа дозволяє вимкнути обидві лампочки.

16.27. Накресліть схему з’єднання батарейки, лампочки, дзвінка і двох ключів, у якій лампочка загоряється під час вмикання дзвінка, але може вмикатися й тоді, коли дзвінок не працює.

16.28. Запропонуйте схему з’єднання джерела струму, дзвінка та двох ключів, що дає можливість увімкнути дзвінок із двох різних місць.

Третій рівень

16.29. Позитивний і негативний йони водню після з’єднання утворюють атом водню. Чи можна говорити про наявність струму у процесі взаємодії цих йонів?

16.30. Накресліть у зошиті таблицю:

Енергія

внутрішня

хімічна

механічна

світлова

Впишіть до цієї таблиці, які види енергії використовують для одержання електричного струму під час роботи фотоелемента, гальванічного елемента, акумулятора, вітроелектрогенератора, сонячної батареї, теплоелектроцентралі, гідроелектростанції, термоелемента.

16.31. Відомий такий факт: Фарадей приходив на лекції у фетровому капелюсі, діставав із кишені жменю мідних і цинкових монет, флакон із розчином кислоти та ножиці... Як ви гадаєте, для чого Фарадею був потрібний такий дивний набір предметів?

16.32. Метали й водні розчини солей, кислот і лугів є провідниками електричного струму. Що спільного та чим відрізняються рухи частинок, із яких складаються ці речовини, за наявності в речовинах електричного струму?

16.33. Дві цинкові пластини опущено в посудину з розчином сірчаної кислоти. Чи є такий пристрій гальванічним елементом? Що буде, коли одну з цинкових пластинок замінити на мідну?

16.34. Яким чином, опустивши в склянку з водою два проводи, приєднані до полюсів джерела струму, можна дізнатися, чи справне воно?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити