Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

· Внутрішня енергія. Кількість теплоти

· Види теплообміну

· Енергія палива. Плавлення й кристалізація

· Пароутворення й конденсація

· Теплові двигуни

1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура

У меня опять:

Тридцать шесть и пять!

Озабоченно и хмуро

Я на градусник смотрю:

Где моя температура?

Почему я не горю?

Почему я не больной?

Я здоровый! Что со мной?

У меня опять:

Тридцать шесть и пять!

С. Михалков

Усна розминка

1.1. Наведіть приклади теплових явищ.

1.2. Яку роль відіграють теплові явища в природі? Наведіть приклади.

1.3. Як відбувається дифузія за різних температур?

1.4. Чим відрізняється рух молекул у газах, рідинах і твердих тілах?

1.5. На якій властивості тіл ґрунтується вимірювання температури?

1.6. Чим відрізняється гаряча вода від холодної?

1.7. Стальну нагріту деталь опускають у воду. Як змінюється температура деталі й води?

1.8. Як змінюються розміри твердих тіл і рідин під час зміни температури? Наведіть приклади.

Перший рівень

1.9. Чому хаотичний рух молекул тіла називають тепловим рухом?

1.10. Чим тепловий рух відрізняється від механічного?

1.11. У якому розчині — гарячому чи холодному — швидше просолюються огірки? Чому?

1.12. Який стан називають тепловою рівновагою?

1.13. Яким є фізичний зміст температури?

1.14. Що можна сказати про температуру тіл, які перебувають у тепловій рівновазі?

1.15. На якому фізичному явищі ґрунтується дія рідинних термометрів?

1.16. Які точки прийнято за основні на шкалі Цельсія?

Другий рівень

1.17. Що розуміють під тепловим рухом молекул? Як змінюється швидкість цього руху під час вимірювання температури?

1.18. Чому частинки в краплині гарячої води рухаються швидше, ніж у холодній?

1.19. В якому випадку говорять, що тіла перебувають у стані теплової рівноваги?

1.20. Що означає стан теплової рівноваги з молекулярної точки зору?

1.21. Якою є особливість температури як параметра стану тіла?

1.22. У чому полягає особливість будови медичного термометра? Навіщо його перед вимірюванням температури струшують?

1.23. Чому на дотик не можна точно визначити температуру тіла?

1.24. Чому показання медичного термометра слід дивитися лише через 3-5 хв після того, як його поставлено хворому?

1.25. Чи можна кульку медичного термометра опустити в киплячу воду? Чому?

1.26. Чому розміри термометра мають бути невеликими порівняно з розмірами тіла, температуру якого вимірюють?

1.27. Температура повітря 27 °С. Яким є значення температури повітря за абсолютною шкалою?

1.28. Якою є нормальна температура тіла людини за абсолютною шкалою?

1.29. Температура повітря становить 293 К. Чому дорівнює ця температура за шкалою Цельсія?

1.30. 0 Якою є точка плавлення ЛЬОДІ? за абсолютною шкалою

температур; точка кипіння води?

Третій рівень

1.31. Наведіть приклади тіл, що перебувають у стані теплової рівноваги, тіл, які не перебувають у стані теплової рівноваги,

1.32. Тіло А перебуває у тепловій рівновазі з тілом Б, а тіло Б — із тілом В. Що можна сказати про температури тіл А і Б?

1.33. Як змінюється тиск газу під час зміни йоґо температури (за постійного об’єму)? Поясніть це явище з молекулярної точки зору.

1.34. Чи перебуває полум’я багаття в тепловій рівновазі з навколишнім повітрям?

1.35. Чому ми стверджуємо, що за тієї самої температури середні швидкості атомів і молекул у різних речовин різні?

1.36. Сформулюйте правила вимірювання температури води, повітря.

1.37. Чим незручний термометр, який замість ртуті заповнений водою?

1.38. Як можна звичайним термометром найточніше виміряти температуру маленького метелика?

1.39. 3а допомогою двох однакових термометрів вимірюють температуру води, взятої з-під крана. Одним термометром доторкнулися до краплини води, а другий помістили в повну склянку води. В якому випадку показання термометра будуть найближчими до дійсної температури води?

1.40. Кожен термометр реєструє свою власну температуру. За яких умов ви можете бути впевненими, що він показує температуру навколишнього середовища? На якій властивості теплових явищ ґрунтується ця впевненість?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити