Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ПЕРЕДМОВА

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура

2. Внутрішня енергія

3. Види теплообміну

4. Домашні експериментальні завдання

5. Кількість теплоти. Питома теплоємність

6. Плавлення й кристалізація

7. Випаровування і конденсація. Кипіння

8. Енергія палива. Питома теплота згоряння

9. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

10. Теплові двигуни

11. Домашні експериментальні завдання

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

12. Електризація тіл. Електричний заряд

13. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона

14. Електричне поле

15. Домашні експериментальні завдання

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

16. Електричний струм. Дії електричного струму

17. Сила струму та напруга. Електричний опір

18. Закон Ома для ділянки кола

19. Послідовне і паралельне з'єднання провідників

20. Робота і потужність. Закон Джоуля-Ленца

21. Електричний струм у різних середовищах

22. Домашні експериментальні завдання

ВІДПОВІДІ

Додаток. Довідкові таблиці


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити