Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

10. Лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

От микроба до Вселенной — кратний путь,

Надо в линзы лишь другие заглянуть!

Е. Г. Братута

Приклад розв'язання задачі

Побудуйте зображення точки А, що лежить на головній оптичній осі збиральної лінзи (див. Малюнок).

Розв’язання. Скористаємося довільним променем, проведеним від точки А до лінзи.

Проведемо паралельний йому промінь, що проходить крізь центр лінзи. Після проходження крізь лінзу цей і заломлений промені перетнуться у фокальній площині (див. Малюнок).

Усна розминка

10.1. Які лінзи називають збиральними, а які — розсіювальними?

10.2. За якою ознакою можна дізнатися, це збиральна чи розсіювальна лінза, якщо робити висновок тільки за її формою?

10.3. Чому опуклу лінзу називають збиральною?

10.4. Чому увігнуту лінзу називають розсіювальною?

10.5. Хід яких двох променів використовують зазвичай для побудови створюваного лінзою зображення?

10.6. Чим відрізняється уявне зображення від дійсного?

10.7. Чому фокус розсіювальної лінзи називають уявним?

10.8. Оптичну силу якої лінзи взято за одиницю?

Перший рівень

10.9. Світну точку розташовано у фокусі збиральної лінзи. Де розташовано зображення цієї точки?

10.10. На якій відстані від збиральної лінзи потрібно помістити предмет, щоб його зображення було дійсним?

10.11. Яку оптичну силу має збиральна лінза, фокусна відстань якої дорівнює 20 см?

10.12. Яку оптичну силу має розсіювальна лінза, фокуси якої перебувають на відстані 10 см від лінзи?

10.13. Знайдіть фокусні відстані лінз із оптичною силою 2 дптр, 4 дптр, 10 дптр, -0,5 дптр, -8 дптр.

10.14. На рисунку показано положення збиральної лінзи та її головної оптичної осі. Який із трьох променів, зображених на рисунку штриховими лініями, є продовженням світлового променя 1 після заломлення в лінзі?

10.15. На рисунку показано положення розсіювальної лінзи та її головної оптичної осі. Який із трьох променів, зображених на рисунку штриховими лініями, є продовженням світлового променя 1 після заломлення в лінзі?

10.16. На рисунку показано збиральну лінзу, її головну оптичну вісь і промінь, що падає на лінзу. Побудуйте подальший хід променя.

10.17. На рисунку зображено розсіювальну лінзу, її головну оптичну вісь і промінь, що падає на лінзу. Побудуйте подальший хід променя.

10.18. Оптична сила однієї лінзи дорівнює -4 дптр, а другої — 4 дптр. Чим відрізняються ці лінзи?

Другий рівень

10.19. За допомогою лінзи отримано зображення певного предмета. У якому випадку його можна побачити на екрані — коли це зображення дійсне чи коли воно уявне?

10.20. Чому сонячного літнього дня не можна поливати квіти в саду?

10.21. Укажіть, які лінзи не придатні для одержання дійсних зображень предметів.

10.22. Яким буде зображення предмета, розташованого за подвійним фокусом збиральної лінзи?

10.23. Яким буде зображення предмета, розташованого між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи?

10.24. Яким буде зображення предмета, розташованого між збиральною лінзою та її фокусом?

10.25. Побудуйте зображення стрілки у збиральній лінзі. Охарактеризуйте отримане зображення.

10.26. Побудуйте зображення предмета АВ у лінзі. Яке це зображення?

10.27. Побудуйте зображення предмета АВ у лінзі. Яке це зображення?

10.28. Побудуйте зображення стрілки у збиральній лінзі. Охарактеризуйте отримане зображення.

10.29. Побудуйте зображення стрілки у розсіювальній лінзі. Охарактеризуйте отримане зображення.

10.30. Побудуйте хід променя, що падає на збиральну лінзу. Охарактеризуйте отримане зображення.

10.31. Побудуйте хід променя, що падає на розсіювальну лінзу. Охарактеризуйте отримане зображення.

10.32. На рисунку показано головну оптичну вісь ММ лінзи, предмет АВ і його зображення А1В1. Визначте графічно положення оптичного центра та фокусів лінзи.

10.33. Предмет розмістили на відстані 30 см від лінзи. Визначте фокусну відстань лінзи, якщо дійсне зображення предмета одержали на такій самій відстані від неї.

10.34. Предмет розташований на відстані 0,5 м від лінзи, а його дійсне зображення — на відстані 1 м від лінзи. Визначте оптичну силу та фокусну відстань лінзи.

10.35. Предмет розташований на відстані 0,5 м від лінзи, а його уявне зображення — на відстані 1 м від лінзи. Визначте оптичну силу та фокусну відстань лінзи.

Третій рівень

10.36. Чи можна розпалити багаття за допомогою льоду?

10.37. Запропонуйте простий спосіб вимірювання оптичної сили збиральної лінзи.

10.38. На рис. а, б зображено переріз двох лінз, виготовлених із однакового скла. У якої лінзи фокусна відстань буде більшою? А яка з них матиме більшу оптичну силу?

10.39. На рисунку зображено переріз двох лінз, виготовлених із однакового скла. У якої лінзи фокуси розташовані ближче до лінзи?

10.40. Чи можна спостерігати уявне зображення предмета, одержане за допомогою збиральної лінзи?

10.41. За якої умови зображення предмета у збиральній лінзі буде уявним? Чи можна побачити це зображення; сфотографувати; одержати на екрані?

10.42. Чи завжди лінзи з опуклими поверхнями — збиральні, а лінзи з увігнутими поверхнями — розсіювальні?

10.43. За допомогою якої лінзи на екрані отримали зображення полум’я свічки? Чи зміниться це зображення, якщо половину лінзи закрити непрозорим екраном? Якщо зміниться, то як?

10.44. За якої умови лінза з фокусною відстанню F = 10 см може дати пряме збільшене зображення предмета? Яким буде зображення: дійсним чи уявним?

10.45. Побудуйте зображення предмета в лінзі. Яке це зображення?

10.46. Побудуйте положення фокусів лінзи, якщо задано головну оптичну вісь і хід довільного променя.

10.47. Побудуйте положення фокусів лінзи, якщо задано головну оптичну вісь і хід довільного променя.

10.48. Визначте, де розташовано оптичний центр тонкої лінзи та її фокуси, якщо ММ — головна оптична вісь лінзи, А — світна точка, А1 — її зображення. Побудуйте. Визначте вид лінзи (збиральна чи розсіювальна) і тип зображення (пряме чи перевернуте; збільшене або зменшене; уявне чи дійсне).

10.49. Світна точка А та її зображення Аг розташовані на осі лінзи невідомої форми. Визначте вид лінзи (збиральна чи розсіювальна). Побудуйте фокуси лінзи.

10.50. Світна точка А та її зображення А, розташовані на осі лінзи невідомої форми. Визначте вид лінзи (збиральна чи розсіювальна). Побудуйте фокуси лінзи.

10.51. На рисунку показано хід променя 1 крізь збиральну лінзу. Побудуйте подальший хід променя 2.

10.52. На рисунку показано хід променя щодо головної оптичної осі тонкої лінзи ММ. Визначте положення лінзи та її фокусів.

10.53. На рисунку показано положення оптичної осі ММ тонкої лінзи та хід променя ABC. Побудуйте хід довільного променя КЕ.

10.54. Відстань між предметом і екраном 2,4 м. На якій відстані від предмета треба розмістити збиральну лінзу з фокусною відстанню 45 см, щоб отримати на екрані чітке зображення предмета?

10.55. Фокуси розсіювальної лінзи розташовані на відстані 12 см від неї. Зображення предмета отримали на відстані 9 см від лінзи. Визначте відстань від предмета до лінзи.

10.56. Відстань від лінзи до предмета дорівнює 40 см, а до уявного зображення цього предмета — 20 см. Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна? Знайдіть її оптичну силу. Побудуйте у зручному масштабі хід світлових променів, які утворюють зображення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити