Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА

16. Радіоактивність. Радіоактивні перетворення

Радій не повинен збагачувати нікого.

Це елемент. Він належить усьому світові.

М. Склодовська-Кюрі

Приклад розв’язання задачі

У результаті якого радіоактивного розпаду Радій 88226Ra перетворюється на Радон 86222Rn? У результаті якого радіоактивного розпаду Плюмбум 82214Рb перетворюється на Вісмут 83214Bi?

Розв’язання. Масове число ізотопу Радію 88226Ra зменшується внаслідок розпаду на 4, а зарядове — на 2. Такі зміни відповідають α-розпаду:

Масове число ізотопу Плюмбуму 82214Pb унаслідок розпаду не змінюється, а зарядове число збільшується на одиницю. Така ситуація відповідає β-розпаду:

Усна розминка

16.1. Перелічіть факти та явища, які підтверджують складну будову атома.

16.2. Як називають здатність атомів деяких хімічних елементів до спонтанного випромінювання?

16.3. Про що свідчило явище радіоактивності?

16.4. Який склад радіоактивного випромінювання? Як його було встановлено?

16.5. Яке з трьох — α-, β- чи γ-випромінювання — не відхиляється магнітним і електричним полями?

16.6. Чому для з’ясування складу радіоактивного випромінювання використовують магнітне поле?

16.7. Чи відбуваються в результаті радіоактивного випромінювання перетворення атомів?

16.8. Чому атомний номер Радону на дві одиниці менший, ніж атомний номер Радію?

16.9. Які частинки вилітають з ядра під час радіоактивного розпаду? Як визначили заряд цих частинок?

16.10. Чи змінюється масове та зарядове числа ядра в результаті γ-випромінювання?

Перший рівень

16.11. Назвіть види радіоактивного випромінювання в порядку зростання їхньої проникаючої здатності.

16.12. Чому на радіоактивність не впливають зовнішні фактори?

16.13. Яка особливість радіоактивного випромінювання здавалася фізикам найбільш загадковою?

16.14. Опишіть α-розпад, зображений на рисунку.

16.15. Опишіть β-розпад, зображений на рисунку.

16.16. Порівняйте α- та β-випромінювання: що між ними спільного та в чому розбіжності цих видів випромінювання?

16.17. Порівняйте α- та γ-випромінювання: що між ними спільного та в чому розбіжності цих видів випромінювання?

16.18. Порівняйте β- та γ-випромінювання: що між ними спільного та в чому розбіжності цих видів випромінювання?

16.19. Чи змінюється хімічна природа елемента внаслідок випускання α-частинок його ядрами?

16.20. Чи змінюється хімічна природа елемента внаслідок випускання β-частинок його ядрами?

16.21. Чи змінюється хімічна природа елемента внаслідок випускання у-променів його ядрами?

16.22. Чому радіоактивне випромінювання небезпечне для організму? Які види випромінювання є найбільш небезпечними?

Другий рівень

16.23. У результаті α-розпаду атомне ядро перетворилося на ядро іншого хімічного елемента. Де в періодичній системі елементів розташований цей елемент — ближче до її початку, ніж первинний елемент, чи далі від початку? Чи зміниться відповідь у разі, якщо відбувся β-розпад ядра?

16.24. Що з’ясувалося в результаті досліду, зображеного на рисунку? Який із цих пучків утворений α-частинками; β-частинками; γ-випромінюванням?

16.25. Запишіть реакцію α-розпаду ізотопу Полонію 84210Ро. Який хімічний елемент утворюється внаслідок цієї реакції?

16.26. Ядро якого хімічного елемента утворилося з ядра ізотопу Кобальту 2760Со після випускання β-частинки?

16.27. Ядро Радону 86220Rn випустило α-частинку. На ядро якого елемента перетворилося ядро Радону?

16.28. Унаслідок якого радіоактивного розпаду Плутоній 94239Рu перетворюється на Уран 92235U?

16.29. Напишіть реакцію α-розпаду Урану 92238U.

16.30. Ядро Полонія 84216Ро утворилося після двох послідовних α-розпадів. Із якого ядра воно утворилося?

Третій рівень

16.31. Поет В. В. Маяковський у вірші «Розмова з фінінспектором про поезію» (1926 р.) писав:

Поезія — той же добуток радію.

В грам добуток, в рік труди.

Марнуєш єдиного слова ради

Тисячі тонн дзвінкої руди.

Спробуйте пояснити зміст цих рядків.

16.32. Як наявні в природі радіоактивні елементи могли зберегтися дотепер?

16.33. Ядро ізотопу 83211Ві отримали з іншого ядра після послідовних α- і β-розпадів. Що це за ядро?

16.34. Скільки α- та β-розпадів відбувається в результаті перетворення Радію-226 на Плюмбум-206?

16.35. Ядро Урану 92233U перетворюється внаслідок радіоактивного розпаду на ядро Вісмуту 83209Ві. Скільки відбулося α- та β-розпадів під час цього розпаду?

16.36. Визначте масове та зарядове числа ізотопу, які отримують із ядра атома Торію 90232Th після трьох α- і двох β-розпадів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити