Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

6. Прямолінійне поширення світла

Молюсь на промінь1 із вікна —

Блідий, тонкий, прямий.

А. Ахматова

(Переклад Едуарда Рахімкулова)

Приклад розв'язання задачі

Як сонячного дня за тінню можна визначити висоту дерева?

Розв’язання. Спочатку можна визначити довжину тіні l = А'С від жердини чи лінійки відомої висоти h = А'В'.

Потім можна обчислити довжину тіні дерева L = AC. Із подібності трикутників ABC і А'В'С випливає:

Звідси можна знайти висоту дерева:

Усна розминка

6.1. Наведіть приклади точкових і протяжних джерел світла.

6.2. Чи доводилося вам бачити пучки світла? Наведіть приклади.

6.3. Які із зображених на рисунку джерел світла є точковими, а які — протяжними?

6.4. У чому відмінність між світловим променем і світловим пучком?

6.5. Наведіть приклади, що підтверджують прямолінійне поширення світла.

6.6. Яке явище є доказом прямолінійного поширення світла?

Перший рівень

6.7. За якою ознакою можна з’ясувати, що ви опинились у півтіні певного предмета?

6.8. Який фізичний зміст закладено в монгольське прислів’я «У великого дерева й тінь велика»?

6.9. Чи можна те саме джерело світла розглядати в одному випадку як точкове, а в іншому — як протяжне? Обґрунтуйте вашу відповідь прикладом.

6.10. Який фізичний об’єкт описано в загадці:

Йде слідом за тобою:

утікай — не утечеш,

доганяй — не доженеш?

6.11. Як одержати тінь різної довжини від тієї самої палиці? Проілюструйте свою відповідь рисунком.

6.12. Накресліть за допомогою променів світлові пучки від джерел, наведених на рисунках.

6.13. Лампу розжарювання помістили спочатку в точку 1, а потім у точку 2. У якому випадку на екрані утвориться тінь від м’яча більшого розміру? Покажіть на рисунку тінь від м’яча в обох випадках.

6.14. Накресліть на екрані Е тінь від предметів, освітлених джерелом світла.

6.15. М’яч освітлюють два джерела, як зображено на рисунку. Покажіть області тіні та півтіні.

6.16. М’яч освітлюють два джерела, як зображено на рисунку. Покажіть області тіні та півтіні.

Другий рівень

6.17. Завдяки чому можна побачити пучок світла збоку?

6.18. Чому утворення тіні є доказом прямолінійності поширення світла?

6.19. Як впливають розміри джерела світла на ширину області півтіні?

6.20. Як і чому змінюються обриси тіні та півтіні від людини, коли вона ввечері віддаляється від вуличного ліхтаря?

6.21. Завдяки чому під час хірургічних операцій тінь від голови й рук хірурга не закриває операційного поля і не заважає проведенню операції?

6.22. Чому хмарного дня предмети не відкидають тіні? Що такого дня є джерелом світла?

6.23. Чи може вертикально поставлений стовп не відкидати тіні сонячного дня?

6.24. За якої умови тіло може давати на екрані різку тінь без півтіні?

6.25. Спостерігаючи під час місячного затемнення за переміщенням краю тіні Землі по поверхні Місяця, можна побачити, що ця тінь має круглу форму. Що це підтверджує?

6.26. Чи може літак, який рухається високо в небі, сонячного дня не відкидати тіні на землю? Зробіть схематичний Малюнок, що підтвердить вашу відповідь.

6.27. Як можна сонячного дня виміряти висоту дерева, не залазячи на нього, якщо ви знаєте свій зріст? Зробіть схематичний Малюнок, який пояснить вашу відповідь.

6.28. Людина стоїть біля ліхтаря. Чому ноги відкидають на асфальт чітко окреслену тінь, а тінь голови виявляється розмитою? Зробіть схематичний Малюнок, щоб пояснити вашу відповідь.

6.29. Чому розміри тіні збільшуються, коли тіло наближається до свічки? Відповідь поясніть за допомогою рисунка. Як змінюються при цьому розміри півтіні?

6.30. На горизонтальному майданчику стоять два вертикальних стовпи. Висота першого стовпа — 2 м, а довжина його тіні — 1 м. Яка висота другого стовпа, якщо довжина його тіні дорівнює 75 см? Джерелом світла в обох випадках є Сонце.

Третій рівень

6.31. Чим відрізняється математичне поняття «промінь» від фізичного поняття «промінь світла»?

6.32. Поясніть явище, описане М. В. Гоголем у «Повісті про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»: «...Кімната, куди вступив Іван Іванович, була зовсім темною, бо віконниці були позачинювані, і сонячний промінь, пробиваючись крізь дірку, зроблену у віконниці... і, вдаряючи в протилежну стіну, вимальовував на ній строкатий ландшафт із... дахів, дерев і розвішаної на подвір’ї одежі, тільки все обернене догори...».

6.33. У поемі «Іван Вишенський» Іван Франко писав:

Вечоріє. Тінь довжезна

від скали лягла на море,

а там ген легенькі хвилі

злотом, пурпуром горять.

Чому ввечері тіні довшають?

6.34. Тіні від штанг футбольних воріт уранці й увечері довші, ніж удень. Чи змінюється протягом дня довжина тіні від поперечини воріт?

6.35. Російський поет Олександр Блок писав:

Шар раскаленный, золотой

Пошлет в пространство луч огромный,

И длинный конус тени темной

В пространство бросит шар другой.

Таков наш изначальный мир,

Сей конус — наша ночь земная.

За ней — опять, опять эфир

Планета плавит золотая.

Про яку властивість світла йдеться у цьому вірші?

6.36. Який фізичний зміст закладено в українське прислів’я «З кривого дерева крива й тінь»?

6.37. На рівному горизонтальному майданчику стоять два вертикальних стовпи: один заввишки 3 м, другий — 2 м. Тінь першого стовпа завдовжки 4 м, другого — 3 м. Що є джерелом світла: Сонце чи ліхтар? Обґрунтуйте свою відповідь за допомогою рисунка.

6.38. Вуличний ліхтар висить на висоті 4 м. Якої довжини тінь відкине палиця заввишки 1 м, якщо її встановити вертикально на відстані 3 м від основи стовпа, на якому закріплено ліхтар?

6.39. Сонячного дня довжина тіні на землі від будинку дорівнює 30 м, а довжина тіні від прямовисно поставленого стовпа заввишки 1,5 м дорівнює 2 м. Яка висота будинку?

6.40. У паркані є круглий отвір діаметром 1 см, а за парканом напроти отвору висить яблуко діаметром 12 см. На якій відстані від паркану треба розташувати око, щоб воно бачило все яблуко, якщо відстань від яблука до паркану 1 м?

_____________________________

1 Слід розрізняти поняття «промінь» (множина — промені) і наведене вище поняття «проміння», яке вживають лише в однині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити