Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

7. Відбиття1 світла. Зображення в дзеркалі

Свет мой, зеркальце, скажи

Да всю правду доложи...

О. С. Пушкін

Приклад розв'язання задачі

Де треба повісити дзеркало, аби бачити себе на повний зріст? Якого розміру має бути дзеркало?

Розв'язання. а) Побудуємо уявне зображення людини в плоскому дзеркалі, б) Людина розглядає своє зображення в дзеркалі, як у «вікні». Прямі, проведені від очей людини до крайніх точок зображення, мають проходити крізь дзеркало. Отже, висота дзеркала має бути не меншою від половини зросту людини, а його верхній край — не нижче, ніж голова людини.

7.1. Чому ми бачимо тіла, розташовані навколо нас?

7.2. Визначте кут відбивання, якщо кут падіння дорівнює 50°.

7.3. Чому дорівнює кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між впадним і відбитим променями становить: 30°, 50°, 80°, 100°?

7.4. Чому дорівнює кут падіння променів на плоске дзеркало, якщо кут між променем і дзеркалом дорівнює: 20°, 50°, 60°?

7.5. За якого кута падіння променя на плоске дзеркало владний і відбитий промені збігаються?

7.6. Чим відрізняється дзеркальне відбиття від розсіяного?

7.7. У якому з наведених на рисунку випадків кут відбивання світлового променя від дзеркала менший?

7.8. Яким є відбиття від кіноекрана: дзеркальним чи розсіяним?

7.9. Яке зображення одержують за допомогою плоского дзеркала?

7.10. Чому зображення точки в плоскому дзеркалі називають уявним?

Перший рівень

7.11. Піднесіть до дзеркала праву руку. Яку руку ви побачили в дзеркалі — праву чи ліву?

7.12. Користуючись рисунком, розкажіть, які особливості має зображення в плоскому дзеркалі.

7.13. Напишіть на аркуші паперу кілька слів, піднесіть його до дзеркала та спробуйте прочитати написане.

7.14. Перед плоским дзеркалом «поставте» латинську літеру R. Що ви побачите в дзеркалі?

7.15. На рисунку зображено промені, що падають на дзеркало. Побудуйте відбиті промені.

7.16. Предмет розташовано на відстані ЗО см від плоского дзеркала. Яка відстань між предметом і його зображенням?

7.17. Промінь світла падає на плоске дзеркало під кутом 45° до його поверхні. Чому дорівнює кут між впадним і відбитим променями?

7.18. На плоске дзеркало падає збіжний світловий пучок. Побудуйте відбитий світловий пучок. Яким він буде — збіжним чи розбіжним?

7.19. Паралельний пучок світла падає на гладку поверхню і на шорсткувату. Побудуйте відбиті пучки світла.

7.20. Як зміниться відстань між свічкою та її зображенням у плоскому дзеркалі, якщо її відсунути від дзеркала на 10 см?

Другий рівень

7.21. Іноді можна бачити, як крізь хмари пробиваються «промені світла». Що ми бачимо при цьому насправді? Чи дійсно можна побачити збоку пучок світлових променів?

7.22. Згадайте слова з казки О. С. Пушкіна:

Свет мой, зеркальце, скажи

Да всю правду доложи...

Чи всю правду каже дзеркальце?

7.23. Що ми побачили б навколо себе, якби всі предмети раптом почали відбивати світло не розсіяно, а дзеркально?

7.24. У 1816 році в Англії було винайдено дуже цікаву оптичну іграшку. Через кілька років її захоплено зустріли в Росії, а байкар О. Ізмайлов так написав про неї:

Смотрю — и что ж в моих глазах?

В фигурах разных и звездах

Сапфиры, яхонты, топазы,

И изумруды, и алмазы,

И аметисты, и жемчуг,

И перламутр — все вижу вдруг!

Лишь сделаю рукой движенье —

И новое в глазах явленье!

Про яку іграшку йдеться?

7.25. Чому плоске дзеркало передає точне зображення предмета?

7.26. Якщо торкнутися пальцем до плоского скляного дзеркала в будь-якому місці його поверхні, то між пальцем і його зображенням буде певна відстань. Чому?

7.27. Користуючись рисунком, поясніть, як побудувати зображення точки в дзеркалі.

7.28. Який фізичний зміст закладено в українських прислів’ях: «Нема чого на дзеркало нарікати» та «Глянь на воду та на свою вроду»?

7.29. Кут між плоским екраном і владним променем дорівнює кутові між цим променем і відбитим. Чому дорівнює кут падіння?

7.30. На плоске дзеркало падають два промені, кут між якими 20°. Яким буде кут між відбитими променями?

7.31. 3 яких точок простору олівець можна побачити в плоскому дзеркалі повністю?

7.32. Побудуйте зображення світної точки S у плоскому дзеркалі та визначте графічно область, з якої можна бачити зображення цієї точки.

7.33. Побудуйте зображення світних точок А і Б у плоскому дзеркалі та визначте графічно область, з якої можна бачити зображення цих точок.

7.34. Які друковані літери української та латинської абетки не змінюються після відбиття в дзеркалі? Що спільного в цих літерах? Перевірте відповідь за допомогою дзеркала.

Третій рівень

7.35. Ясної місячної ночі на поверхні озера або моря можна бачити блискучу місячну доріжку. Поясніть, як вона утворюється. Чи можна спостерігати місячну доріжку на ідеально гладкій, спокійній поверхні води? Чому доріжку завжди спрямовано на спостерігача?

7.36. Людина, що стоїть на березі озера, бачить на гладкій поверхні води зображення Сонця. Як переміщатиметься це зображення, якщо людина віддаляється від озера?

7.37. Як потрібно розташувати плоске дзеркало, щоб зображення кульки, що котиться по столу, в дзеркалі піднімалося вертикально вгору?

7.38. Російський поет В. Я. Брюсов писав:

И лодка чуть колышется, одна средь темных вод,

И белый столб от месяца по зыби к нам идет.

Як утворюється «білий стовп» на воді?

7.39. Про яке фізичне явище йдеться в загадках?

а) Перед нами — догори ногами,

А перед тобою — догори головою.

б) Коли небо розташоване нижче землі?

7.40. Перед вами фотографія вулиці. За якими ознаками можна визначити, що це не дзеркальне зображення (тобто негатив під час друку не перевертали)?

7.41. Побудуйте зображення трикутника ABC у плоскому дзеркалі. Визначте графічно область, з якої можна цілком бачити зображення.

7.42. Побудуйте зображення трьох світних точок А, В і С у плоскому дзеркалі. Визначте графічно область, з якої можна бачити зображення всіх точок у дзеркалі.

7.43. Вершинами чотирикутника є дві точки та їхні зображення в плоскому дзеркалі. Чи може цей чотирикутник бути: а) квадратом; б) нерівнобедреною трапецією; в) ромбом із кутом 60°?

7.44. Побудуйте зображення предмета (точки) у двох плоских дзеркалах, якщо кут між ними дорівнює 90°. Скільки зображень буде при цьому?

______________________________

1 Явище називають відбиттям, а відповідний процес — відбиванням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити