Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

ПЕРЕДМОВА

МАГНІТНІ ЯВИЩА

1. Магнітні взаємодії. Магнітне поле

2. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електромагніти

3. Явище електромагнітної індукції

4. Домашні експериментальні завдання

МАГНІТНІ ЯВИЩА

5. Оптичні явища в природі

6. Прямолінійне поширення світла

7. Відбиття світла. Зображення в дзеркалі

8. Заломлення світла

9. Дисперсія світла. Колір

10. Лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

11. Око як оптичний прилад. Найпростіші оптичні прилади

12. Домашні експериментальні завдання

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

13. Механічні хвилі. Звук

14. Електромагнітні хвилі

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА

15. Будова атома. Атомне ядро

16. Радіоактивність. Радіоактивні перетворення

17. Ядерні реакції. Ядерна енергетика

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

18. Прямолінійний рівноприскорений рух

19. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

20. Другий і третій закони Ньютона

21. Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння

22. Рух тіла під дією кількох сил

23. Імпульс. Закон збереження Імпульсу

24. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

ВІДПОВІДІ, ВКАЗІВКИ, РОЗВ'ЯЗАННЯ

ДОДАТОК. Довідкові таблиці

Список літератури


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити