Матеріалознавство швейного виробництва

АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПАКЕТУ ШВЕЙНОГО ВИРОБУ ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Методика вибору матеріалів

Методика вибору матеріалів складається з 4 етапів:

I. Складання загальної характеристики швейного виробу, його технічного опису; виявлення його конструктивних особливостей і основних якостей залежно від призначення та умов експлуатації.

II. Складання переліку вимог до матеріалів для даного виробу; встановлення переліку характеристик основних властивостей матеріалів, за показниками яких повинні обиратися матеріали; встановлення критеріїв економічної доцільності використання даних матеріалів.

III. Проведення необхідних додаткових випробувань матеріалів та відбір конкретних видів матеріалів, які задовольняють всі вимоги.

IV. Складання рекомендацій з раціонального та економічного використання матеріалів у виробництві, рекомендацій з удосконалення конструкції виробу; уточнення параметрів та режимів технологічної обробки виробу.

На І етапі складається розгорнута характеристика виробу, в якій вказуються особливості його конструкції та зовнішнього вигляду, силует, форма, ступень прилягання, пропозиції з кольору, фактури, типу забарвлення матеріалу. Крім того, на даному етапі уточнюються технологічні особливості виробу; визначаються його властивості, які пов'язані зі стійкістю до дії різних механічних та фізико-хімічних факторів: деформацій розтягу, згину, тертя; дії води, світла, підвищених температур, хімічних реагентів.

Вимоги до виробу встановлюються в залежності від його призначення та умов експлуатації. При цьому для одних видів одягу деякі властивості та якості можуть мати першорядне значення, для інших - другорядне.

II етап - найбільш відповідальний та важливий. На даному етапі визначаються загальні вимоги до матеріалів, складається перелік основних характеристик їх властивостей.

Всі вимоги до матеріалів, при виборі їх для конкретного виду швейного виробу, поділяються на 6 груп:

1)Відповідність фактичних показників властивостей матеріалів нормативам відповідних стандартів.

2)Конструктивно-технологічні вимоги до матеріалів, які визначаються властивостями швейного виробу, особливостями його конструкції та методами технологічної обробки.

3) Гігієнічні вимоги до матеріалів.

4) Вимоги зі зносостійкості.

5) Естетичні вимоги.

6)Раціональна вартість та економічна доцільність використання.

На III етапі здійснюють підбор конкретних видів матеріалів.

На IV етапі складають рекомендації з технологічних режимів обробки матеріалів в швейному виробництві, економічного їх використання та експлуатації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити