Матеріалознавство швейного виробництва

АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПАКЕТУ ШВЕЙНОГО ВИРОБУ ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Умовні позначення видів волокон, ниток, пряжі та кручених виробів

Повне найменування

Скорочене позначення

Повне найменування

Скорочене позначення

Текстильні волокна

В

Нитка Ацетатна

НАц

Волокно бавовняне

вх

Нитка Триацетатна

НТрац

Волокно лляне

ВЛн

Нитка Капронова

НК

Волокно вовняне

ВШрс

Нитка Анідна

Нан

Волокно шовкове

ВШ

Нитка Лавсанова

НЛс

Волокно віскозне

ВВіс

Нитка Поліефірна

НПеф

Волокно

 

 

 

триацетатне

ВТрац

Нитка Хлоринова

НХлр

Волокно ацетатне

Вац

Нитка Фторлонова

НФт

Волокно капронове

ВК

Нитка Капронова

Нкпроф

 

 

профільована

 

Волокно поліамідне

Впам

Нитка Ацетохлоринова

НАцхлр

Волокно лавсанове

ВЛс

Пряжа Віскозна

ПрВіс

Волокно поліефірне

ВПеф

Пряжа Капронова

ПрК

Волокно нітронове

ВНітр

Пряжа Поліамідна

ПрПам

Волокно поліакріл-

 

 

 

нітрільне

ВПан

Пряжа Поліефірна

ПрПеф

Волокно хлоринове

ВХлр

Пряжа Поліакрілнітрі-

пт.ї-тя

ПрПан

Волокно ацетохло-

 

j1jd11 сі

 

ринове

Вацхлр

Пряжа Нітронова

ПрНітр

Текстильні нитки

Н

Пряжа Хлоринова

ПрХлр

Нитка Шовк-сирець

НШС

Пряжа Лавсанова

ПрЛс

Нитка віскозна

Нвіс

 

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити