Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

Фізичні властивості тканин

Гігроскопічні властивості

Гігроскопічні властивості поєднують здібність матеріалів поглинати та випаровувати водяні пари та воду. Оцінюють гігроскопічні властивості такими характеристиками: вологість, кондиційна вологість, гігроскопічність, водопоглинання, вологовіддача, капілярність.

Вологість, Wф (%) - показує, яку частку від маси матеріалу складає маса вологи, яку він містить при фактичних атмосферних умовах, і розраховується за формулою:

W, =mф-mc/mc100(%)

де: mф - це маса зразка матеріалу при фактичній вологості повітря, г;

mс - це маса зразка при вологості повітря 65%, г.

Кондиційна вологість, Wk (%) - це вологість матеріалу при нормальних атмосферних умовах. Визначається вона кондиційною вологістю волокон, які входять до складу матеріалу, і розраховується за формулою:

Wk = Р1* W1 + Р2 * W2 к /100

де: W1 та W2 - кондиційна вологість волокон, %;

Р1 та Р2 - зміст волокон, %.

Гігроскопічність, Wr (%) характеризує здібність матеріалів змінювати свою вологість при зміні температури та вологості повітря; тобто це вологість матеріалу при температурі повітря t = 20 ±2 °С, та вологості повітря Wn = 100%; розраховується за формулою:

Wr=m100-mc/mc*100(%)

де: m100 - це маса зразка, який був витриманий на протязі 4-х годин в середовищі з вологістю повітря 100% при температурі 20°С.

Водопоглинання характеризується кількістю вологи, яку поглинає матеріал при його повному занурюванні у воду. Коефіцієнт водопоглинання Пв (%) розраховується за формулою:

Пв=mв-mc/mc*100(%)

Вологовіддача характеризує здібність текстильних матеріалів випаровувати поглинуту вологу. Визначається вологовіддача кількістю вологи, яку віддає в середовище з відносною вологістю повітря 0% зразок матеріалу, який на протязі 4-х годин був витриманий в середовищі з відносною вологістю повітря 100%. Коефіцієнт вологовіддачі Вo (%) розраховується за формулою:

Капілярність характеризує поглинання вологи поздовжніми капілярами матеріалу. Оцінюють її висотою підйому рідини на протязі години в зразку матеріалу, який одним кінцем занурений в 0,01% розчин еозину. Висока капілярність

Н (см) свідчить про добру здібність матеріалу поглинати вологу з підодежного шару.

Гігроскопічні властивості матеріалів зумовлюються такими факторами:

-] гігроскопічністю волокон, які входять до складу матеріалу;

- структурою матеріалу - його товщиною та щільністю: при збільшенні товщини та щільності швидкість поглинання та випаровування вологи зменшується, що сприяє забезпеченню температурного та вологого балансу в прошарку між одягом та тілом людини.

Для визначення характеристик гігроскопічних властивостей використовують прямі та непрямі методи.

Прямі методи базуються на відділення вологи від зразка матеріалу та окремому визначенні їх маси. Це стандартні методи - методи висушування.

Непрямі методи базуються на вимірюванні фізичної величини, яка функціонально пов'язана з вологістю матеріалу. Це такі методи, як кондуктометричний та ємнісний.

Кондуктометричний метод базується на тому, що при зволоженні матеріалу змінюється електричний опір датчика приладу.

Ємнісний метод базується на тому, що залежно від змісту вологи в матеріалі змінюються його діелектричні властивості.

Гігроскопічні властивості мають велике значення для білизняних тканин, а також для тканин для легкого одягу, які повинні легко поглинати вологу, яку виділяє тіло людини, а також випаровувати її в навколишнє середовище. Таким чином підтримується санітарно-гігієнічний стан тіла людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити