Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

Фізичні властивості тканин

Водопроникливість

Водопроникливість - це здібність матеріалів пропускати воду при певному тиску її на матеріал. Коефіцієнт водопроникливості В„ (мг/м2-с) показує, яка кількість води V (дм ) проходить крізь зразок матеріалу площею S 2) за одиницю часу т (с), і розраховується за формулою:

Bh=V/S*t

Визначають коефіцієнт водопроникливості виміром часу проходження крізь зразок матеріалу певної площі води, об'ємом 0,5 дм3 під тиском Н = 5*10 (3) Па.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити