Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

Фізичні властивості тканин

Пилопроникливість та пилоємність

Текстильні матеріали здібні пропускати в підодежний шар або утримувати в своїй структурі частинки пилу, що викликає забруднення одягу. Пил проникає крізь пори матеріалу, а утримується в ньому завдяки механічному зчепленню частинок пилу з нерівностями поверхні волокон. Цьому сприяє також електризуємість матеріалів внаслідок тертя. Матеріали, які мають пухку пористу структуру, більш поглинають та утримують пил ніж щільні матеріали з гладкою поверхнею.

Розрізняють дві властивості: пилопроникливість та пилоємність.

Пилопроникливість - здібність матеріалу пропускати частинки пилу, характеризується двома показниками:

- коефіцієнт пилопроникливості Ппр (г/м2-с) показує, яка кількість пилу ml (г) проходить крізь зразок матеріалу площею S 2) за час т (с), і розраховується за формулою:

Ппр m1/S*t

- відносна пилопроникливість П (%) характеризується відношенням кількості пилу m1 (г), яка пройшла крізь зразок матеріалу, до загальної кількості пилу mо (г), яка була використана для випробування і розраховується за формулою:

П = m1/mo*100(%).

Пилоємність - здібність поглинати та утримувати пил в своїй структурі, характеризується відносною пилоємністю Пе (%), яка визначається відношенням кількості пилу m2 (г), яку поглинув матеріал, до загальної кількості пилу mo (г), яка була використана для проведення випробування і розраховується за формулою:

Пe =m2/mo*100(%)

Показники даних властивостей визначають на спеціальному приладі шляхом затягування крізь зразок матеріалу за допомогою пилососу пилу певного складу та розміру частинок. Методом зважування визначають кількість пилу, яка пройшла крізь матеріал та осіла в ньому, а потім розраховують показники пилопроникливості та пилоємності.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити