Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

Технологічні властивості тканин

Ковзання та тертя

Сили тертя матеріалів та сили тертя волокон та ниток, з яких вони виготовлені, впливають на такі важливі властивості тканин, як стійкість до стирання, розсунення ниток в швах та обсипання, ковзання та опір йому. Наявність сил тертя впливає також на умови та параметри багатьох технологічних операцій з настилання тканин, розкрою, зшивання матеріалів, а також на вибір конструкції швів та методів обробки відкритих зрізів швейного виробу; на призначення матеріалів. Так, наприклад, для виготовлення підкладок в одязі використовують матеріали, які мають гладку поверхню, тобто низькі сили тертя та зчеплення з іншими шарами матеріалів. Це сприяє зручності при експлуатації одягу.

Тертя - це сили протидії відносному переміщенню тіл, які торкаються одне одного, в площині їх взаємного зіткнення.

Ковзання - це властивість, яка є зворотною тертю.

Важливою характеристикою тертя є тертя ковзання, яке визначається відношенням сили тертя матеріалів Т до сили їх нормального тиску N. Коефіцієнт тертя визначається за формулою.

Більшість текстильних матеріалів мають нерівну, шершаву поверхню. При зіткненні текстильних матеріалів виникають сили опору переміщенню одного шару матеріалу відносно іншого, основною характеристикою яких є коефіцієнт тангенціального опору, який розраховується за формулою:

Визначають коефіцієнт методом нахильної площини (рис. 15). Площину обтягують матеріалом, що випробується, та розташовують на ній колодку певної маси m, яка теж обтягнута тим же матеріалом. Плавно змінюють кут нахилу площини та фіксують його величину в той момент, коли колодка починає зміщуватися вниз. При цьому створюється своєрідний трикутник сил: маса колодки T, яка направлена з центру ваги колодки вертикально вниз; сила тертя Тo, яка спрямована у напрямку, протилежному руху колодки, та сила нормального тиску колодки на площину N, яка направлена на центр ваги колодки. Згідно закону рівності кутів, кут нахилу площини а буде дорівнювати куту між силами нормального тиску N та маси колодки m.

методом нахильної площини.

Сила тертя та сила нормального тиску колодки на матеріал визначаються за законами тригонометрії за формулами: Тo = mк * sina, N = mк*cosa.

Коефіцієнт опору вільному переміщенню шарів матеріалів, який називають коефіцієнтом тангенціального опору, визначають за формулою.

На сили тертя впливають такі фактори:

- стан поверхні матеріалу;

- сили взаємного тиску матеріалів;

- температура, вологість, час контакту.

Тертя ковзання супроводжується вилученням тепла та електризуємістю.

Найменший опір ковзанню чинять матеріали щільні; з гладкою поверхнею; які вироблені з шовкових, слабо скручених ниток; переплетеннями: саржевим, атласним, сатиновим. Збільшують гладкість поверхні такі операції оздоблення, як каландрування, апретування, нанесення плівкових покриттів.

Ковзання тканин ускладнює процеси настилання та розкрою матеріалів, а також процеси пошиття одягу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити