Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

1.9. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

  Принцип - (від лат. рrincipium - основа, первісний, основоположний, керівна ідея, основне правило поведінки).

  Загальними принципами управління інфраструктурою транспорту є:

• планомірність ведення господарства;

• єдиноначальність при активній участі трудящих в управлінні виробництвом;

• правильний підбір, розставлення та виховання кадрів;

• сувора дисципліна в виконанні планів, нормативних документів та режимах праці.

  На транспорті особливе значення мають принципи управління:

• єдиноначальність;

• дисципліна;

• чітка взаємодія всіх ланок транспорту, суворе виконання графіку та розкладу руху поїздів, суден, автомобілів, літаків - все це є важливим принципом управління, порушення якого може привести не тільки до знищення матеріальних цінностей, а й до людських жертв.

  Функції управління, (від лат. functio - відправлення, діяльність):

• зобов'язання;

• математична залежна змінна величина;

• біологічна специфічна робота органів і взагалі діяльність організму.

  Функції управління на транспорті пов'язані з рішенням конкретних

задач ефективного забезпечення перевізного процесу шляхом дії на окремі сторони транспортного виробництва - навантаження, перевезення, розвантаження, ремонт тощо.

  На транспорті можна виділити наступні функції управління:

• оперативне планування перевезень;

• комплексне регулювання парка рухомого складу;

• ревізорський контроль.

  Методи управління (від грецьк. methodos- дослідження, прийом або образ дії) - це сукупність способів та прийомів цілеспрямованої дії керівної системи на об'єкт (виробничий колектив або окремого робітника) для виконання поставленої мети.

  Основні методи управління: економічний, організаційно-розпорядливі (адміністративні), матеріальна зацікавленість, моральне стимулювання, підбір та виховання кадрів.

  Правові методи: відповідальність організації та осіб за виконання планів та умов додержання безпеки руху, забезпечення, збереження вантажів, термін їх доставки.

Соціально-психологічні - базуються на ідеологічній, політико-виховній роботі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити