Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.9. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ

  Порядок приймання, відправлення і руху поїздів

  Організація руху поїздів, операції з приймання, відправлення і наскрізного пропускання поїздів на станціях здійснюються згідно з Правилами технічної експлуатації (ПТЕ), інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи та Інструкцією з сигналізації. ПТЕ встановлює, що поїзд перебуває в розпорядженні машиніста, який веде локомотив (моторвагонний поїзд). На станціях машиніст і всі інші працівники, що обслуговують поїзд, виконують вказівки чергового по станції (ДСП), а на станціях дільниць з диспетчерською централізацією (ДЦ) - поїзного диспетчера (ДНЦ). Приймання поїздів на станцію при всіх засобах сигналізації і зв'язку здійснюється за дозвільним показанням вхідного сигналу.   Прийманням, відправленням і пропускання поїздів на кожному роздільному пункті дільниці, де немає ДЦ, розпоряджається тільки один працівник - ДСП. При диспетчерській централізації керівництво рухом поїздів і управління стрілками і сигналами станцій дільниці здійснює ДНЦ.

  Загальні відомості про систему управління рухом поїздів

  В Укрзалізниці управління організацією руху сконцентровано в Головному управлінні перевезень, на залізницях - у службі перевезень, у дирекціях - у відділах перевезень.   Оперативний контроль і управління рухом поїздів здійснюється диспетчерським апаратом кожного підрозділу. Система управління рухом поїздів включає технічне (на місяць) і оперативне (на добу і зміну) планування експлуатаційної роботи, регулювання перевезень і перевізних засобів, оперативне управління рухом поїздів і аналіз виконаної роботи. Розрізняють аналіз оперативний і періодичний, які виконуються за показниками експлуатаційної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити