Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.1. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТОРУ І ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ СНД У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ

  Міжнародну Угоду про принципи формування спільного транспортного простору взаємодії держав - учасниць СНД у галузі транспортної політики ратифіковано Законом від 06.10.99 № 1126.

  Уряди держав - учасниць цієї Угоди (Сторони), усвідомлюючи об'єктивну необхідність ефективного транспортного забезпечення спільного економічного простору, що ґрунтується на вільному переміщенні товарів, послуг, робочої сили і капіталів, приділяючи велике значення спільному повному і якісному використанню транспортних інфраструктур держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, прагнучи до проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів, погодились про таке:

  Підпільним транспортним простором держав - учасниць цієї Угоди розуміється сукупність технологічно поєднаних транспортних комунікацій на територіях цих держав, обладнаних для пересування транспортних засобів, перевезення вантажів та пасажирів, інформаційних і тарифних систем, структур та механізмів управління різними видами транспорту, функціонування яких здійснюється на основі національного законодавства держав - учасниць Співдружності з наступною його гармонізацією.

  Спільний транспортний простір держав - учасниць цієї Угоди формується на основі розроблення:

• концепції та принципів формування спільного транспортного простору, що включає залізничний, повітряний, водний, автомобільний види транспорту;

• концепції встановлення узгодженої тарифної політики на транспортні послуги;

• концепції вдосконалення організаційної структури транспортного комплексу для поліпшення обслуговування споживачів;

• програми спільного розвитку і використання транспортних інфраструктур;

• програми забезпечення умов транзиту вантажів у межах спільного транспортного простору держав - учасниць СНД;

• програми захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу транспортних засобів;

• програми забезпечення безпеки пасажирів і обслуговуючого персоналу на транспорті, а також збереження вантажів.

  Розроблення зазначених програм (концепцій) провадиться спільно компетентними органами Сторін у галузі транспорту.

  Координацію цієї роботи здійснює Міждержавний економічний Комітет Економічного союзу.

  Компетентні органи Сторін у галузі залізничного транспорту в своїй діяльності керуються:

• схемою спільного транспортного простору залізничного транспорту держав - учасниць СНД, яка затверджується Радою залізничного транспорту держав - учасниць СНД;

• угодами та рішеннями, прийнятими Радою глав держав і Радою глав урядів Співдружності, в тому числі Рішенням Ради глав урядів Співдружності про Концепцію встановлення узгодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав - учасниць Співдружності Незалежних   Держав від 18 жовтня 1996 року та Угодою про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів від 17 січня 1997 року.

  З метою створення умов для функціонування спільного транспортного простору та вироблення скоординованої транспортної політики Сторони вживають заходів щодо:

•  гармонізації нормативно-правової бази в галузі транспорту;

•  розроблення фінансово-економічних механізмів для реалізації спільних програм на транспорті;

•  вдосконалення взаємодії національних транспортних систем;

• цілеспрямованого захисту інтересів галузей за відповідної правової та економічної підтримки конкурентоспроможності національних перевізників на внутрішньому та зовнішньому ринках транспортних послуг;

• добросовісної конкуренції господарюючих суб'єктів усіх форм власності;

• проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів у міжнародному сполученні між державами-учасницями цієї Угоди;

• поповнення та модернізації парків транспортних засобів залізничного, повітряного, морського, річкового, автомобільного видів транспорту;

• формування та проведення узгодженої науково-технічної політики в галузі транспорту;

• створення спільної системи наукової, технічної та технологічної інформаційної бази в галузі транспортного комплексу;

• створення спільних підприємств, об'єднань, транснаціональних корпорацій в галузі транспортного комплексу;

• опрацювання транспортно-технологічних схем доставки вантажів, у тому числі з використанням альтернативних видів транспорту і систем фірмового обслуговування транспортних засобів;

• визначення взаємоузгодженого порядку і організації контролю за в'їздом (виїздом) усіх транспортних засобів, включаючи транспортні засоби держав, які не є учасницями цієї Угоди;

• забезпечення на умовах взаємності бездозвільного перевезення вантажів і пасажирів, пересування транспортних засобів територіями держав - учасниць цієї Угоди, в тому числі тих, що прямують транзитом в(із) треті країни, за винятком перевезення спеціальних вантажів відповідно до митних правил, що діють на території держав - учасниць цієї Угоди;

• відкриття доступу перевізників до ринків транспортних послуг держав - учасниць цієї Угоди на взаємовигідній основі;

• надання рівних умов для діяльності транспортним та транспортно-експедиторським підприємствам на територіях держав - учасниць цієї Угоди;

• проведення узгодженої митної політики;

• упорядкування на умовах взаємності систем податків і державних зборів, пов'язаних з використанням або утриманням доріг та інших шляхів сполучення, володінням або використанням транспортних засобів, а також податків і зборів від прибутків, отримуваних за послуги щодо перевезення пасажирів і вантажів, які здійснюються перевізниками однієї з держав - учасниць цієї Угоди територіями інших держав - учасниць цієї Угоди.

  Органами, відповідальними за проведення скоординованої транспортної політики, спрямованої на формування спільного транспортного простору держав - учасниць цієї Угоди, є компетентні органи Сторін у галузі транспорту, які узгоджують свої дії через відповідні міждержавні, міжурядові органи Співдружності.

  Сторони погодилися проводити політику державної підтримки транспортного комплексу, визначати пріоритетні проекти з узгодженого інвестування, а також щодо створення інтегрованих транспортних систем на рівні міжнародних стандартів.

  Сторони визнають за необхідне розв'язання проблеми обов'язкового особистого страхування пасажирів, які перевозяться територіями держав - учасниць цієї Угоди.

  Компетентні органи Сторін у галузі транспорту в разі необхідності узгоджують і координують свою діяльність у міжнародних транспортних організаціях.

  Сторони сприяють співробітництву в сфері навчання і перепідготовки спеціалістів у галузі транспорту, виходячи з узгоджених вимог до рівня їх підготовки. Видані в установленому порядку цим спеціалістам кваліфікаційні документи після закінчення навчального закладу визнаються на територіях держав - учасниць цієї Угоди відповідно до їх національного законодавства.

  Здійснено у місті Бішкеку 9 жовтня 1997 року в єдиному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити