Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.10. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  Основні показники експлуатаційної роботи поділяються на кількісні і якісні. Кількісні показники характеризують обсяг перевізної роботи. До них належать: вантажообіг; пасажирооборот; кількість перевезених пасажирів; кількість вагонів або тонн вантажів, навантажених за добу; робота вагонного парку, що визначається для всієї мережі кількістю вагонів, навантажених за добу , а для залізниць і дирекцій - сумою вагонів свого навантаження і прийнятих навантажених вагонів від інших залізниць і дирекцій.

  Якісні показники характеризують якість виконання роботи, рівень використання рухомого складу (вагонів і локомотивів). До них належать: виконання плану перевезень, графіка руху і плану формування поїздів; технічна, дільнична і маршрутна швидкості руху поїздів; ступінь використання вагонів (обіг вагона, середньодобовий пробіг вагона, статичне і динамічне навантаження вагона, продуктивність вагонів) і локомотивів (дільничний оборот, середньодобовий пробіг і продуктивність локомотивів, середня маса поїзда). Важливим показником, що характеризує якість виконання роботи, є швидкість руху поїздів: ходова , технічна , дільнична і маршрутна .

  Ходова швидкість - середня дійсна швидкість руху поїзда на даному відрізку залізничної лінії довжиною І без урахування зупинок на проміжних станціях  і втрат часу на розгони і уповільнення.

  Технічна швидкість - середня швидкість руху поїзда на перегонах дільниці без урахування часу зупинок на проміжних станціях, але з урахуванням втрат часу на розгони і уповільнення.

  Дільнична швидкість - середня швидкість руху поїзда на дільниці з урахуванням часу зупинок на проміжних станціях і втрат на розгони і уповільнення.

  Маршрутна швидкість - середня швидкість руху поїзда на даному залізничному напрямку довжиною і з урахуванням часу на зупинки на всіх станціях і втрат на розгони і уповільнення.

  З урахуванням значень швидкостей можна записати вираз:

  Коефіцієнти швидкостей - відношення однієї швидкості до іншої:

• коефіцієнт дільничної швидкості відносно технічної      

• Коефіцієнт дільничної швидкості відносно ходової

  Головним і універсальним показником якості роботи залізниць є обіг вагона.

  Обігом вагона (точніше, часом обігу - ) називається час у добовому виразі циклу операцій, здійснених з вагоном, від початку одного навантаження до початку іншого. Обіг вагона складається з трьох основних елементів:

• часу на рух вагонів у поїзді по дільниці ;

• часу перебування вагонів на технічних станціях;

• часу перебування вагонів на станціях навантаження і вивантаження - кількість станцій навантаження і вивантаження за оборот; - час перебування вагона, що припадає на одну вантажну операцію (навантаження або вивантаження), год.

  Повний рейс вагона визначається за формулами:де - загальний пробіг навантажених і порожніх вагонів у середньому за добу, вагоно-км; - навантажений рейс, км.

  Динамічне навантаження завантаженого вагона - це середнє навантаження на вагон з урахуванням відстані пробігу у навантаженому стані.

  Динамічне навантаження вагона робочого парку - середнє навантаження, яке припадає на один вагон усіх завантажених вагонів робочого парку за період їхнього пробігу як у навантаженому, так і в порожньому стані.

  Продуктивність вагона - кількість тонно-кілометрів нетто, що припадає на один вагон робочого парку.

  Таким чином, при заданому значенні вирішальними показниками якості використання вагонів є оборот і динамічне навантаження вагона.

  Показники використання локомотивів відносять в основному до експлуатованого локомотивного парку. Усі локомотиви, приписані до локомотивного депо залізниці, становлять інвентарний (загальний) парк. Локомотивний парк поділяється на дві групи: у розпорядженні залізниці - усі локомотиви за винятком запасу Укрзалізниці і оренди, і поза розпорядженням залізниці-запас  Укрзалізниці і оренда. Локомотиви, що знаходяться в розпорядженні залізниці, поділяються у свою чергу на дві групи: експлуатований парк - локомотиви, що знаходяться у всіх видах руху і роботи, під технічними операціями, на технічному обслуговуванні ТО-2, а також простоюють в очікуванні роботи на станціях обороту і перечеплення; не експлуатований парк-несправні локомотиви і локомотиви, що очікують ремонтів, а також справні в резерві управління залізниці.

  Основними кількісними показниками роботи локомотивного парку є: локомотиво-кілометри лінійного пробігу (з поїздами або одиночним порядком) - і умовного пробігу локомотивів тонно-кілометри брутто —  і нетто -  локомотиво-години.

  Важливим якісним показником роботи локомотивного парку є середньодобова продуктивність локомотивів.

  Середньодобова продуктивність локомотивів - кількість тонно-кілометрів брутто, що припадає в середньому за добу на один локомотив експлуатованого парку.

  Середня маса поїзда брутто - кількість тонн, що припадає в середньому на кожен проведений поїзд.

  Середньодобовий пробіг локомотивів - лінійний пробіг, що припадає в середньому за добу на один локомотив експлуатованого парку.

  Дільничний оборот локомотива - час у годинах, необхідний для обслуговування локомотивом однієї пари поїздів на дільниці роботи локомотивних бригад, тобто час з моменту видачі локомотива під поїзд до моменту видачі його під наступний поїзд.

  Витрати локомотиво-діб на обслуговування пари поїздів на дільниці роботи локомотивних бригад називають коефіцієнтом потреби локомотивів на пару поїздів.

  Коефіцієнт використовують при нормуванні локомотивного парку на добу, місяць, рік і подальшу перспективу. Експлуатований парк локомотивів, необхідний для освоєння на дільниці планованих розмірів руху, визначають з виразу:

  Для подовженої дільниці обороту експлуатований парк визначається як сума величин по всіх дільницях роботи локомотивних бригад.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити