Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 4

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ

4.12. ТАРИФИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  Тарифи на перевезення пасажирів

  Основні регламентуючі документи і техніко-економічні показники пасажирських перевезень

  Основні документи, що регламентують організацію пасажирських перевезень наступні: Статут залізниць України, затверджений Кабінетом Міністрів України; Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти по залізницях України; Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС); Правила перевезень військових пасажирів, багажу і вантажобагажу; Правила видачі безкоштовних квитків для проїзду по залізницях; міжвідомчі угоди (основні умови оренди й експлуатації вагонів-ресторанів і поїздних купе-буфетів); Правила перевезення пошти і експлуатації поштових вагонів на залізницях України та ін.

  Важливим посібником є також Тарифне керівництво № 4, що складається з трьох книг. Перша книга містить тарифні відстані між станціями в межах кожної залізниці, друга - алфавітний список залізничних станцій, третя — тарифні відстані між вузловими і маршрутно-транзитними пунктами. На підставі даних першої книги визначають вартість проїзду пасажирів, а також складають по всіх дорогах для квиткових кас Покажчик пасажирських маршрутів.

  Техніко-економічні показники, що характеризують пасажирські перевезення, можна розділити на кількісні, якісні і економічні.

  До кількісних показників відносяться:

• відправлення пасажирів — показник, що характеризує обсяг роботи мережі, дороги або відділень дороги за кількістю перевезених пасажирів і обумовлений кількістю проданих квитків;

• пасажирооборот (пасажиро-кілометри) - показник, що визначає виконану залізницями роботу з урахуванням відстані перевезення пасажирів (підраховується множенням кількості перевезених пасажирів на відстань перевезення).

  Якісні показники пасажирських перевезень наступні:

• дільнична швидкість потяга, обумовлена розподілом поїздо-кілометрів на поїздо-години, при цьому в поїздо-годинах враховують і час усіх стоянок;

• технічна швидкість потяга, обумовлена також розподілом поїздо-кілометрів на поїздо-години, але без обліку часу стоянок на проміжних станціях;

• маршрутна швидкість потяга, що враховує час простою його в пунктах формування й обороту;

• вміст вагона - середня кількість пасажирів, що приходяться на вагон. Цей показник обчислюють поділом пасажиро-кілометрів на вагоно-кілометри. Якщо значення цього показника невелике, значить потяги курсують з великою кількістю вільних місць. І навпаки, якщо вміст вагона великий і перевищує норми, що допускаються, варто збільшити кількість місць у пасажирських потягах на даному напрямку;

• середня дальність поїздки, обумовлена поділом пасажиро-кілометрів на кількість відправлених пасажирів. Цей показник використовують при плануванні й аналізі структури пасажирообороту.

  Пасажирські перевезення відрізняються великою нерівномірністю за напрямками і за часом, що погіршує показники використання вагонів, збільшує непродуктивні витрати. Особливо великий приріст обсягу перевезень улітку - у липні і серпні. Нерівномірність перевезень характеризується коефіцієнтом, що являє собою відношення максимального обсягу перевезень у літній місяць до середньомісячного за рік. Найбільш великий розрив між обсягами перевезень у літній і зимовий час у прямому сполученні. Однією з мір зниження нерівномірності перевезень є надання 50%-ної знижки з вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня учням, інвалідам та ін.

  До економічних показників відносяться собівартість перевезень, дохідна ставка, прибуток, рентабельність, продуктивність праці працівників та ін.

  Собівартість пасажирських перевезень характеризує грошові витрати залізниць на одиницю роботи з цих перевезень. За одиницю роботи приймають 10 пасажиро-км; собівартість визначають поділом усіх витрат по пасажирським перевезенням на обсяг виконаної роботи з наступним множенням на десять.

  Дохідна ставка - це дохід (у коп ), що приходиться на одиницю роботи (10 пасажирокм); підраховується поділом загальної суми доходів від перевезень пасажирів на загальну кількість виконаних пасажиро-кілометрів з наступним множенням на десять.

  Прибуток від пасажирських перевезень - це перевищення загальної суми доходів (у грн.) від пасажирських перевезень над загальною сумою витрат на ці перевезення.

  Крім доходів, одержуваних залізницями від перевезень пасажирів, багажу і пошти, є ще місцеві доходи, що отримують від комісійних зборів, стягнутих з пасажирів за попередній продаж квитків, збереження ручної поклажі в камерах схову, за надання послуг носіями та ін.

  Рентабельність пасажирських перевезень виміряється у відсотках і визначається відношенням прибутку до вартості основних виробничих і оборотних коштів, віднесених на ці перевезення.   Основними засобами є вокзали, вагонні депо, мийні машини, автомашини, трактори, електрокари, вагони та інше устаткування вартістю понад 150 грн. Обігові кошти - це матеріали, паливо, малоцінний інвентар вартістю менше 150 грн. за одиницю.

  Продуктивність праці працівників, зайнятих на обслуговуванні і супроводі вагонів, вимірюють виробленням (річним, місячним) у вагоно-кілометрах на всьому шляху проходження на одну людину.

  Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньодержавному сполученні затверджені наказом Міністерства транспорту України від 19.02.01 р. №103. Вони постійно переглядаються.

  Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, уключених у постійну експлуатацію, для обчислення вартості проїзду дорослих пасажирів і перевезення багажу та вантажобагажу в поїздах (вагонах) прямого і місцевого сполучення формування залізниць України.

  Вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу, вантажобагажу та плата за оголошену цінність визначена без урахування податку на додану вартість та страхового збору.

  Розмір знижок вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюється окремим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України.

  Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді.

  Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається за формулою:

 Кх ВК + (1 + К )х ВП,  де ВК- вартість квитка у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;

 ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;

 К- коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 1,0, установлюється атестаційною комісією згідно з чинним положенням про фірмовий (підвищеного комфорту) поїзд залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються.

  Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в електро- та дизельпоїздах підвищеного комфорту.

  Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 1,5 грн. за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані - 1,0 грн. за 1 вагоно-кілометр станом на 2005 рік.

  Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.

  Вартість проїзду пасажирів в плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,8, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,3.

  Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе «бізнес-клас» визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.

  Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - «сімейному» визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.

  Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів прискорених поїздів визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2.

  Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) прискореного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,4, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,2.

  Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,4.

  Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 10.12.2004 р. №1090. Вони постійно переглядаються відповідно економічного стану країни.

  Ці Тарифи, установлені для міжнародного сполучення Схід-Захід, є граничними і застосовуються при обчисленні вартості проїзду пасажирів (територією України), перевезення багажу і вартості плацкарти в спальних вагонах України (за весь шлях прямування).

  Розмір знижок вартості квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюється відповідно до протоколів міжнародних нарад, угод, договорів тощо.

  Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, класу вагона й виражені в євро.

  Вартість проїзду пасажирів (квитка), перевезення багажу і вартість плацкарти в спальних вагонах України в гривнях визначається шляхом перемноження ставок у євро, визначених за відповідними таблицями, на курс євро до гривні, установлений Національним банком України.

  Вартість квитка для дітей віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.

  Пасажирам, які мають право на пільгу відповідно до законодавства, знижка з вартості квитка та плацкарти надається тільки за проїзд територією України.

  Для розрахунків застосовується курс євро до гривні, оголошений Національним банком України на передостанній день кожного місяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного місяця.

  У разі значного підвищення (зниження) курс може враховуватись частіше, але не більше 4 разів на місяць. Значним відхиленням курсу як у бік підвищення, так і зниження вважається відхилення від попереднього оголошеного на 2-2,5%.

  У разі спільного проїзду декількох пасажирів, якщо група складається щонайменше з одного дорослого й однієї дитини, щонайбільше - з п'яти дорослих і однієї дитини, при одночасному оформленні проїзду «туди і назад» територією України установлюється базова ставка на одного пасажира:

• у сполученні з Німеччиною транзитом через Польщу на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - 45,0 євро, у вагоні 1-го класу - 67,5 євро;

• на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 69,17 євро, у вагоні 1-го класу - 104,17 євро;

• у сполученні з Болгарією транзитом через Румунію, Югославією транзитом через Румунію та Болгарію та Югославією транзитом через Румунію на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - ЗО євро, у вагоні 1-го класу - 45 євро;

• на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 40 євро, у вагоні 1 -го класу - 60 євро; у сполученні із Словакією на відстань від 1 до 500 км у вагоні 2-го класу - 13,33 євро, у вагоні 1-го класу - 20 євро;

• на відстань понад 500 км у вагоні 2-го класу - ЗО євро, у вагоні 1-го класу - 45 євро.

  При цьому перший пасажир повністю сплачує вищезазначену вартість проїзду, інші дорослі пасажири сплачують половину цієї вартості. За проїзд дітей сплачується четверта частина базової ставки для дорослого пасажира.

  Якщо вирахувана вартість за цими умовами є вищою від звичайного тарифу (вартості повного квитка), застосовується звичайний тариф.

  При проїзді транзитом територією України за карткою Рей Плюс пасажирів і груп з Німеччини, Швеції, Франції, Фінляндії, Австрії, Голландії, Данії, Італії, Англії, Югославії, Швейцарії, Греції, Хорватії, Литви, Латвії, Угорщини, Іспанії, Бельгії, Естонії застосовується знижка 25%.

  Вартість проїзду пасажирів визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартість.

  Вартість проїзду пасажирів у сполученнях Тересва-Сігет установлюється в розмірі 1,25 євро, Рахів-Сігет - 1,67 євро, територією України в сполученні Кросценко-Хіров, Хребенне-Рава Руська - 0,42 євро.

  Вартість перевезення багажу встановлюється в розмірі 0,003 євро за кожні (повні й неповні) 10 кг на 1 кілометр відстані.

  Вартість порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів та спеціальних вагонів у складі регулярних поїздів, вартість пробігу спеціальних вагонів, не призначених для перевезення пасажирів (вагонів-ресторанів, вагонів-барів, конференц-вагонів тощо) установлюється в розмірі 0,17 євро за 1 вагоно-кілометр.

  Вартість пробігу спеціальних багажних вагонів територією України в сполученні з Болгарією транзитом через Румунію та Польщею встановлюється в розмірі 0,5 євро за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.

  Вартість пробігу додаткових вагонів-ресторанів територією України в сполученні з Болгарією, Румунією встановлюється в розмірі 0,17 євро за 1 вагоно-кілометр.

  Вартість пробігу вагонів-салонів становить вартість квитка для 11 дорослих пасажирів у вагоні 1-го класу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити