Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Економічне районування

  Економічний район — це економічно цілісна частина території країни, якій властиві спеціалізація і комплексність господарства, це науково обґрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або у процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.   Воно сприяє раціональній територіальній організації господарства. Разом з тим, спеціалізація економічних районів, як і виробництва взагалі (предметна, детальна, технологічна), сприяє економії суспільної праці. Україна розділена на 8 районів:

•        Донецький економічний район,

•        Карпатський економічний район,

•        Південний економічний район,

•        Подільський економічний район,

•        Поліський економічний район,

•        Придніпровський економічний район,

•        Східний економічний район,

•        Центральний економічний район.

  Галузі спеціалізації визначають місце району в територіальному поділі праці, беруть участь у міжрайонному обміні продукцією або послугами.

  Районування відображає територіальну диференціацію господарства на основі системи територіального поділу праці, тобто воно є важливим методом аналізу розміщення і територіальної організації продуктивних сил.

  Економічний район будь-яких розмірів розглядається як цілісна складна територіальна система продуктивних сил, що є нерозривною ланкою, складовою господарського комплексу країни і виконує певну функцію в межах національного ринку.

  Система економічного районування відображає територіальний поділ праці, тому є важливою умовою регіонального управління господарством. Раціональна територіальна організація продуктивних сил в економічних районах сприяє більш повному використанню природних, трудових і матеріальних ресурсів, підвищенню ефективності виробництва в усіх територіальних ланках країни.

  Завдання економічного районування полягає у виявленні на території країни науково обґрунтованих господарських комплексів. Мережа економічних районів використовується для прогнозування розвитку й розміщення продуктивних сил, зокрема районних господарських комплексів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити