Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 5 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

5.2. РОЗМІЩЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  Поліський економічний район

  Коротка економіко-географічна характеристика

  Поліський економічний район включає чотири області України: Волинську, Житомирську, Рівненську і Чернігівську. Площа його складає 102,1 км2, а названих областей - відповідно 20,2; 29,9; 20,1 та 31,9 км2.

  Район розташований в основному у Поліській природно-географічній зоні. У регіоні проживає 4926,7 тис. осіб, з них міського населення - 2668,1, сільського - 2258,6 тисяч. Обсяг ВВП району в 2000 р. становив 13548,4 млн. гривень.

  Щодо господарської діяльності Українське Полісся має досить вигідне географічне положення вздовж північного кордону держави. На півдні воно межує з Карпатським регіоном, Поділлям, областями Центральної України та Слобожанщини. Через регіон проходять транспортні та зв'язкові мережі, що з'єднують Україну з Білоруссю, частково - з Росією та Західною Європою. Таким чином, Поліський район є сполучною ланкою, з одного боку, між Україною і Білоруссю, Польщею, країнами Північної Європи та Балтії, а з іншого - між Росією та Західною Європою, країнами європейського Півдня та Півночі. Таке стратегічне розташування району дає змогу активно залучати Полісся не тільки до розвитку міжрегіональних внутрішньодержавних зв'язків, але й торговельних та виробничих взаємовідносин України з іншими державами, створення вільних економічних зон, розбудови міжнародної системи торгівлі, транспорту та зв'язку.

  З Поліссям межують такі економічні райони України, як Карпатський, Центральний, Подільський та Східний. Враховуючи властивий району дефіцит енергетичних ресурсів, енергетичну базу району складають, поряд із власними (вугілля кам'яне і буре, газ, нафта і торф), енергетичні ресурси названих економічних районів та ядерне паливо. Основними ринками збуту продукції промислового та сільськогосподарського комплексів Полісся є його внутрішній ринок, а також ринки інших економічних районів України, на які постачається продукція машинобудування, харчової та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроенергія, сировина для чорної і кольорової металургії тощо. Продукція паливної промисловості споживається в основному в межах району.

  Розташування району з точки зору розміщення транспортних комунікацій вигідно відрізняє Полісся серед інших регіонів країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити